Turbínový motor I. Teória a konštrukcia [Jozef Čerňan, Marian Hocko] | edis.uniza.sk

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia
Jozef Čerňan, Marian Hocko

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1673-127.00813.4

Kód výrobku: 401764

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Cieľom učebnice je vhodnou formou naplniť všetky požiadavky na úspešné zvládnutie rovnomenného predmetu, ktorý tvorí jednu z podstatných častí nosných vedomostí, ktoré musia budúci absolventi v rámci svojho inžinierskeho štúdia obsiahnuť a pripraviť ich po teoretickej stránke na výkon budúceho povolania v letectve. Učebnica môže byť použitá aj pre potreby odborníkov, ktorí pracujú v oblasti vývoja, výroby alebo opráv leteckých turbokompresorových motorov alebo turbokompresorových strojov.
Po obsahovej stránke sa táto učebnica zaoberá základnými parametrami turbínových motorov, ich základnými konštrukčnými a funkčnými celkami naprieč každým typom turbínového motora a požadovanou teóriou, ktorá popisuje ich funkciu.
Ako už názov učebnice naznačuje, učebnica má aj pripravované pokračovanie s názvom Turbínový motor 2, ktorá sa bude po obsahovej stránke zaoberať prevádzkovými charakteristikami, systémami a príslušenstvom jednotlivých turbínových motorov, potrebných pre ich bezporuchovú prevádzku. 

Z obsahu

Úvod 
1. VŠEOBECNE O TURBÍNOVÝCH MOTOROCH 
1.1 Rozdelenie leteckých motorov 
1.2 Základná teória 
1.3 Kvantitatívne a špecifické parametre turbínových motorov 
1.4 Princíp činnosti jednoprúdového a dvojprúdového motora 
2. VSTUPNÉ ÚSTROJENSTVO 
2.1 Účel 
2.2 Požiadavky na vstupné sústavy turbínových motorov 
2.3 Rozdelenie vstupných sústav turbínových motorov 
2.4 Konštrukcia podzvukových vstupných sústav turbínových motorov 
2.5 Materiály a výroba 
3. KOMPRESORY  LETECKÝCH  TURBÍNOVÝCH  MOTOROV 
3.1 Rozdelenie lopatkových kompresorov 
3.2 Základné parametre kompresorov 
3.3  Odstredivé (radiálne) kompresory 
3.4 Osové (axiálne) kompresory 
3.5 Materiály a výroba 
4. SPAĽOVACIE KOMORY TURBÍNOVÝCH MOTOROV 
4.1 Požiadavky na hlavné spaľovacie komory 
4.2 Spaľovací proces v spaľovacej komore 
4.3 Princíp činnosti spaľovacej komory 
4.4 Základné schémy hlavných spaľovacích komôr 
4.5 Časti hlavných spaľovacích komôr 
4.6 Spaľovacie komory turbínových motorov pre stacionárne použitie 
4.7 Ekologické dôsledky činnosti spaľovacích komôr 
4.8 Materiály a výroba 
5. PLYNOVÉ TURBÍNY 
5.1 Základné parametre plynových turbín 
5.2 Stupeň osovej plynovej turbíny 
5.3 Straty v plynovej turbíne 
5.4 Materiály a výroba 
6. VÝSTUPNÉ ÚSTROJENSTVO 
6.1 Podzvuková výstupná dýza 
6.2 Nadzvuková výstupná dýza 
6.3 Regulácia výstupných dýz 
6.4 Charakteristika výstupnej dýzy 
6.5  Reverzácia ťahu 
6.6 Vektorovanie ťahu 
6.7 Vznik ťahu 
6.8 Znižovanie hluku výstupných sústav 
6.9  Materiály výstupných sústav 
7. REDUKTORY TURBÍNOVÝCH MOTOROV 
7.1 Reduktory turbovrtuľových motorov 
7.2 Výpočet reduktorov 
7.3 Konštrukcia reduktorov 
7.4 Merače krútiaceho momentu 
7.5 Vrtuľníkové reduktory 
8. SKRINE POHONOV AGREGÁTOV 
9. POMOCNÉ ENERGETICKÉ JEDNOTKY 
9.1 Rozdelenie pomocných energetických jednotiek lietadiel 
10. VZOROVÉ TESTOVÉ OTÁZKY 
Zoznam použitej literatúry


Finančný reporting a analýza

Finančný reporting a analýza

Viera Bartošová, Martina Paliderová, Jaroslav Jaroš, Erika Kovalov...
13,80SKLADOM

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová
14,00SKLADOM

Aeromechanics 1

Aeromechanics 1

Martin Bugaj
14,50SKLADOM

Integrované dopravné systémy

Integrované dopravné systémy

Bibiána Poliaková, Marián Gogola
21,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM