Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti [Alena Otčenášová, Michal Repák] | edis.uniza.sk

Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti
Alena Otčenášová, Michal Repák

Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1645-815.00451.89

Kód výrobku: 401747

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vedecká monografia s názvom Estimácia vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti podáva systematický, výkladovo prispôsobený prehľad poznatkov získaných na jednej strane z veľkého množstva zahraničnej literatúry, ale predovšetkým na základe dlhoročného venovania sa výskumu a prevádzkovej praxi na Slovensku v oblasti kvality elektrickej energie v distribučnej sústave. 
Stavová estimácia, vrátane stavovej estimácie kvality elektrickej energie, môže predstavovať veľmi prínosný nástroj pre prevádzkovateľov distribučných sústav. Avšak odborná technická komunita v oblasti riadenia prevádzky sa v súčasnosti jednoznačne nezhoduje v názore či môže dispečer rozhodovať na základe estimovaných dát, alebo výlučne na základe reálne nameraných dát. Estimácia môže a hlavne má predstavovať záložný systém na doplnenie dát ak by došlo k zlyhaniu jedného alebo viacerých meraní v distribučnej sústave, prípadne na získanie údajov z uzlov distribučnej sústavy, v ktorých nie sú realizované merania napr. z finančných dôvodov alebo na základe technických problémov.

Z obsahu

ÚVOD 
1. KVALITA ELEKTRICKEJ ENERGIE V DISTRIBUČNEJ SÚSTAVE 
1.1. Súčasný stav v oblasti kvality elektrickej energie 
1.2. Kvalitatívne problémy elektrickej energie 
2. MOŽNOSTI ZLEPŠOVANIA KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
2.1. Sériové aktívne kompenzačné zariadenia 
2.2. Paralelné aktívne kompenzačné zariadenia 
2.3. Zmiešané aktívne kompenzačné zariadenia UPQC 
3. STAVOVÁ ESTIMÁCIA DISTRIBUČNEJ SIETE
3.1. Model merania a jeho predpoklady 
3.2. Estimačný algoritmus vážených najmenších štvorcov  
3.3. Analýza pozorovateľnosti siete 
3.4. Detekcia a identifikácia chybných dát 
4. STAVOVÁ ESTIMÁCIA KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE 
4.1. Stavová estimácia poklesov napätia 
4.2. Stavová estimácia harmonických zložiek napätia vyšších rádov 
4.3. Stavová estimácia transientných javov  
5. SYSTÉM ZBERU DÁT PRE ESTIMÁCIU KVALITY ELEKTRICKEJ ENERGIE
5.1. Návrh databázového modelu 
5.2. Návrh sieťového analyzátora kvality 
6. APLIKÁCIA STAVOVEJ ESTIMÁCIE KVALITY NA SIMULAČNÝ MODEL DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY 
6.1. Stavová estimácia distribučnej sústavy s využitím algoritmu WLS 
6.2. Stavová estimácia harmonických zložiek s využitím metódy Singular Value Decomposition 
ZÁVER  
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 


Analýza stavu transformátorov a ich materiálov

Analýza stavu transformátorov a ich materiálov

Miroslav Gutten, Jozef Kúdelčík, Daniel Korenčiak
17,50SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM