Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne [Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik] | edis.uniza.sk

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne
Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1642-720.00602.52

Kód výrobku: 401748

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Učebnica sa venuje analýze kmitov, mechanického a elektromagnetického vlnenia a ich využitia v medicíne. V jednotlivých kapitolách sa vychádza z teoretických základov problematiky a opisuje sa využitie príslušných disciplín v lekárskej praxi. Kapitola o kmitoch je jednak východiskom pre vysvetlenie základných princípov vlnenia, jednak sa zameriava na vysvetlenie podstaty magnetickej rezonancie. Kapitola mechanické vlnenie sa venuje vysvetleniu podstaty vzniku a vlastnostiam zvuku, infrazvuku a ultrazvuku a medicínskym aplikáciám, ako sú napr. litotripsia a ultrasonografia. V kapitole elektromagnetické vlnenie sa rozoberá základný princíp vzniku a vlastnosti vlnenia, ako aj aplikácie jednotlivých pásiem vlnenia od dlhých vĺn až po gama žiarenie v terapii a diagnostike. V kapitole vlnové prejavy sa vysvetľujú javy ako interferencia a difrakcia a ich využitie v aplikáciách, ako sú optické zobrazovacie sústavy, holografia, virtuálna realita a pod. Opis je doplnený vysvetlením kvantových vlastností žiarenia, ktoré sú podstatné pre pochopenie aplikácií, ako sú napr. laserový skalpel, fluorescenčná mikroskopia, spektroskopia, vznik a detekcia röntgenového a gama žiarenia. Osobitná pozornosť sa venuje vnímaniu EM vlnenia ľudským zrakom a vnímaniu zvuku ľudským sluchom.
Učebnica je určená najmä pre študentov odboru Biomedicínske inžinierstvo. Pre zvládnutie problematiky učebnice sa predpokladajú vedomosti, získané v predmetoch matematika, fyzika, elektrické obvody a elektromagnetické javy. V úvodoch kapitol sú iba stručne zhrnuté tieto východiskové vedomosti bez hlbšieho detailného výkladu.
   

Z obsahu

Predhovor  
Zoznam použitých symbolov  
1  KMITY JEDNODUCHÝCH KMITAVÝCH SÚSTAV  
1.1   Netlmené vlastné kmity sústavy 
1.2 Vlastné kmity lineárnej sústavy s viskóznym tlmením  
1.3 Lineárna a nelineárna kmitavá sústava s viskóznym tlmením a harmonickým budením  
1.4 Generátory periodických dejov   
 KMITY VIAZANÝCH KMITAVÝCH SÚSTAV 
2.1 Vibračné spektrá molekúl  
2.2 Prenos energie v sústave viazaných oscilátorov   
3 MECHANICKÉ VLNENIE  
3.1 Šírenie pozdĺžnej deformácie v pružnej látke   
3.2 Mechanické prejavy vlnenia   
3.3 Harmonická rovinná mechanická vlna   
3.4 Odraz a rozptyl vlnenia  
3.5 Dopplerov jav  
3.6 Spektrálne pásma mechanických vĺn  
3.7 Zdroje a detektory zvuku  
3.8 Vnímanie zvuku ľudským sluchom  
3.9 Lekárska diagnostika s využitím zvuku a ultrazvuku   
4 ELEKTROMAGNETICKÉ VLNENIE 
4.1 Rovinná elektromagnetická vlna   
4.2 Výkon prenášaný elektromagnetickým vlnením  
4.3 Prechod EM vlnenia rozhraním dvoch prostredí   
4.4 Kvantové vlastnosti EM vlnenia   
4.5 Spektrum EM vlnenia.  
4.6 Zdroje elektromagnetického vlnenia  
4.7 Detekcia elektromagnetického vlnenia   
4.8 Vnímanie svetla ľudským okom   
5 VLASTNOSTI A PREJAVY VLNENIA 
5.1  Vlnová funkcia   
5.2 Lúčová optika   
5.3 Interferencia vlnení   
5.4 Difrakčné javy  
5.5 Vlnové zobrazovanie  
5.6 Nelineárne vlnové interakcie   
Záver    
Literatúra 


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM