Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou [Karol Rástočný, Jozef Balák] | edis.uniza.sk

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou
Karol Rástočný, Jozef Balák

Kvantitatívne hodnotenie integrity bezpečnosti elektronických systémov súvisiacich s bezpečnosťou

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1646-511.50346.45

Kód výrobku: 401749

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Existuje mnoho prípadov (v priemysle, v doprave, ...), keď prebiehajúci proces (resp. systém, zariadenie, stroj ako súčasť tohto procesu) je zdrojom významných nebezpečenstiev, ktoré môžu mať za následok úraz osôb, škody na životnom prostredí alebo iné nežiaduce následky. Minimalizáciu rizika zviazaného s týmito nebezpečenstvami možno dosiahnuť aplikáciou ochranných opatrení, napríklad použitím systému súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý realizuje tzv. bezpečnostné funkcie. Schopnosť systému redukovať riziko na akceptovateľnú úroveň treba preukázať, okrem iného, aj kvantitatívnym hodnotením vplyvu náhodných porúch na uvažovanú bezpečnostnú funkciu. Čím je realizácia bezpečnostnej funkcie zložitejšia, tým je kvantitatívne hodnotenie analyticky a výpočtovo náročnejšie, vytvárané modely sú menej prehľadné a zvyšuje sa pravdepodobnosť chyby analytika. V tejto publikácii sú prezentované autormi navrhnuté postupy, ako vytvoriť matematicko-grafický model vhodný na kvantitatívne hodnotenie bezpečnosti pre zložitú realizáciu bezpečnostnej funkcie. 

Z obsahu


Zoznam skratiek 
Zoznam symbolov 
1. Úvod 
2. Systémy súvisiace s bezpečnosťou 
2.1. Analýza rizík a nebezpečenstiev 
2.2. Bezpečnostná funkcia a integrita bezpečnosti 
2.3. Hlavné faktory ovplyvňujúce integritu bezpečnosti 
2.4. Posúdenie funkčnej bezpečnosti SRES 
3. Základné metódy kvantitatívnej analýzy integrity bezpečnosti SRES 
3.1. Metóda blokového diagramu bezporuchovosti 
3.2. Analýza stromu poruchových stavov 
3.3. Markovova analýza 
4. Modelovanie vplyvu diagnostiky na integritu bezpečnosti bezpečnostnej funkcie
4.1. Všeobecný pohľad na diagnostiku porúch 
4.2. Integrita bezpečnosti hardvéru duálnej architektúry
4.3. Pravdepodobnosť nebezpečného zlyhania SF 
4.4. Aplikácia vytvorených modelov
5. Tvorba modelu pre zložitý SRES 
5.1. Tenzorové konštrukcie Markovovych reťazcov 
6. Príklad použitia tenzorovej konštrukcie Markovovych reťazcov 
6.1. Opis riadeného procesu 
6.2. Identifikácia nebezpečenstiev a definovanie bezpečnostných funkcií 
6.3. Návrh distribuovaného riadiaceho systému súvisiaceho s bezpečnosťou 
6.4. Realizácia bezpečnostných funkcií jednotlivými komponentami DSRES 
6.5. Hodnotenie integrity bezpečnosti proti náhodným poruchám distribuovanej
bezpečnostnej funkcie 
Literatúra 


Analýza stavu transformátorov a ich materiálov

Analýza stavu transformátorov a ich materiálov

Miroslav Gutten, Jozef Kúdelčík, Daniel Korenčiak
17,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM