Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou [Eva Škorvagová] | edis.uniza.sk

Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou
Eva Škorvagová

Kognitívno-behaviorálna terapia detí so strachom a úzkosťou

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1628-152.501581.62

Kód výrobku: 401727

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vedecká monografia v kontexte praktických intervencií sprístupňuje, utrieďuje a zovšeobecňuje súčasné poznatky psychoterapie s nadväznosťou na kognitívno-behaviorálnu psychoterapiu detí. To však neznamená žiadnu ortodoxiu, autorka vychádza z konkrétnej terapeutickej praxe, z klinickej reality a prostredníctvom exaktných metód sprostredkováva spôsoby kreatívnej aplikácie kognitívno-behaviorálnej terapie na detskú klientelu. V logickej štruktúre sú prezentované špecifické autorské terapeutické metódy v zmysle psychoterapeutickej intervencie, s akcentom na problém, ktorý je jedinečný a rešpektovaný. Obsah vedeckej monografie je štruktúrovaný do dvoch častí. Prvá,
všeobecná časť sa zaoberá stručne teoretickými základmi kognitívno-behaviorálnej terapie detí, ktoré slúžia ako všeobecný základ pre špecifické kognitívno-behaviorálne metódy uvedené v náležitej postupnosti v druhej, špeciálnej časti. Ilustrácie kognitívno-behaviorálnych metód a techník, ktorými je kniha nasýtená, môžu byť potencionálom pomoci deťom v poznaní ako redukovať strach a úzkosť.

Z recenzie doc. Paedr. Marianny Müller de Morais, PhD.
"Prínos monografie spočíva v detailnej demonštrácii konkrétnych postupov  pri psychodiagnostike a liečbe strachu detí pomocou kognitívno-behaviorálnej (KB) terapie, ktorá predstavuje jeden zo základných smerov súčasnej psychoterapie. Hodnotu predmetnej publikácie nesporne zvyšuje aj to, že pútavo približuje celý proces KB terapie a integruje základné terapeutické postupy, ktoré možno uplatniť pri pri práci s deťmi, ktoré prežívajú úzkosť či strach. Autorka s mimoriadnou dôkladnosťou demonštruje nielen postupnosť jednotlivých fáz, ktoré tvoria štruktúru KB terapie, ale tvorivým spôsobom, zároveň empaticky a primerane detskému veku aplikuje a modifikuje najúčinnejšie kognitívne a behaviorálne metódy, pričom obohacuje dostupný repertoár terapeutických techník o viac ako 100 autorských techník.
...Nosnou časťou práce je štvrtá kapitola, v ktorej autorka podrobne opisuje metodiku psychoterapie 11-ročného dieťaťa so strachom so školy. Jej súčasťou je opis 13 realizovaných psychoterapeutických stretnutí s dieťaťom, s aplikáciou najúčinnejších metód a techník, ktoré môžu byť cennou inšpiráciou pre ďalších odborníkov v tejto oblasti. Za významnú zmenu a efekt realizovanej KB psychoterapie dieťaťa so strachom zo školy možno považovať skutočnosť, že dieťa je už bez farmakoterapie, chodí do základnej školy, má kamarátov a že sa naplnili stanovené psychoterapeutické ciele."

Z obsahu

Predhovor 
Úvod 
1 Základné charakteristiky kognitívno-behaviorálnej terapie detí 
2 Kognitívno-behaviorálne metódy pri deťoch 
3 Strach a úzkosť a možnosti ich poznania
3.1  Psychodiagnostika anxiety 
3.2  Opis výskumov 
4 Cesta od strachu k bezpečiu a istote 
5 Sme v cieli 
6 Obrázkový protokol kognitívno-behaviorálnej terapie detí 
Záver 
Zhrnutie 
Summary
Doplnok - Psychoterapeutické pomôcky kognitívno-behaviorálnej 
terapie detí so strachom a úzkosťou 
Bibliografia 
Menný register 
Vecný register


Models of branding and their application

Models of branding and their application

Marica Mazurek
9,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM