Vodné cesty [Andrej Dávid] | edis.uniza.sk

Vodné cesty
Andrej Dávid

Vodné cesty

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1613-712.80385.61

Kód výrobku: 401720

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Vodné cesty, prístavy a plavidlá patria medzi základné časti vnútrozemskej vodnej dopravy. Pre jej správne fungovanie je potrebné, aby štát disponoval dostatočne hustou riečnou sieťou pretekajúcou priemyselnými a obchodnými časťami krajiny. Kým v minulosti sa na plavbu využívali len prirodzene splavné rieky, v súčasnosti sa na plavbu využívajú aj vodné cesty s väčším sklonom, pričom na jeho prekonávanie sa používajú rôzne zariadenia ako plavebné komory, lodné výťahy a iné. Nevyhnutnou podmienkou je, aby vodné cesty spĺňali stanovené technické kritériá  (plavebná hĺbka, šírka a iné) z dôvodu bezpečnej a plynulej prevádzky. Tieto kritériá sú predmetom Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu. Dĺžka európskych vodných ciest je približne 29 tis. kilometrov, z toho takmer polovička je zaradená medzi vodné cesty medzinárodného významu využívajúc sa na obchodnú plavbu.

Z obsahu

ÚVOD 
1 VNÚTROZEMSKÁ VODNÁ DOPRAVA 
1.1 Základné pojmy 
1.2 Základná charakteristika vnútrozemskej vodnej dopravy 
1.3 Súčasná úloha vnútrozemskej vodnej dopravy a význam plavebnej siete 
1.4 Historický vývoj vodnej dopravy 
1.5 Čiastkový záver 
1.6 Kontrolné otázky 
2 KLASIFIKÁCIA, ROZDELENIE A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI VODNÝCH CIEST 
2.1 Klasifikácia vodných ciest 
2.2 Rozdelenie vodných ciest podľa technického charakteru 
2.3 Plavebné zariadenia 
2.4 Čiastkový záver 
2.5 Kontrolné otázky 
3 VODNÁ DOPRAVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
3.1 SWOT analýza vodnej dopravy v Slovenskej republike 
3.2 Vodné cesty Slovenskej republiky 
3.3 Čiastkový záver
3.4 Kontrolné otázky 
4 VODNÉ CESTY SVETA 
4.1 Európske vodné cesty 
4.2 Ostatné vodné cesty sveta 
4.3 Čiastkový záver 
4.4 Kontrolné otázky 
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY 
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 
ZOZNAM OBRÁZKOV 
ZOZNAM TABULIEK 


Základy mikroekonómie - teória spotrebiteľa

Základy mikroekonómie - teória spotrebiteľa

Emília Madudová
7,00SKLADOM

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej náklad...

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Juraj Jagelčák, Vladi...
35,50SKLADOM

Operačná analýza

Operačná analýza

Oľga Blažeková, Milan Stacho, Mária Vojteková
10,10SKLADOM

Manažment verejnej správy

Manažment verejnej správy

Jana Štofková, Viktor Šoltés, Zuzana Štofková, Tomáš Mišík
17,10VYPREDANÉ

Podnikateľské riziko

Podnikateľské riziko

Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala
13,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM