Navrhovanie a rehabilitácie vozoviek pozemných komunikácií [Martin Decký, Ivan Drevený, Marek Drličiak, Ľuboš Remek, Eva Remišová, Andrea Zuzulová] | edis.uniza.sk

Navrhovanie a rehabilitácie vozoviek pozemných komunikácií
Martin Decký, Ivan Drevený, Marek Drličiak, Ľuboš Remek, Eva Remišová, Andrea Zuzulová

Navrhovanie a rehabilitácie vozoviek pozemných komunikácií

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1615-118.00542.27

Kód výrobku: 401723

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Vysokoškolské skriptá sú prioritne určené ako učebný materiál pre štúdium predmetov mechanika vozoviek, miestne komunikácie, skúšobníctvo, riadenie investičných projektov, ekonomika stavieb a ďalších súvisiacich predmetov vyučovaných na Stavebných fakultách Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Publikácia majúca charakter vysokoškolských skrípt je určená poslucháčom stavebných fakúlt všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a odborníkom pôsobiacich v oblasti vozoviek pozemných komunikácií.

Z obsahu

1. ÚVOD 
1.1. ÚLOHA A FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE NAVRHOVANIE VOZOVIEK 
1.2. ZÁKLADNÉ POJMY A ROZDELENIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
1.3. STAV CESTNEJ SIETE SR K 1.1.2019 
1.4. ZÁKLADNÉ ROZDELENIA A TERMINOLÓGIA VOZOVIEK POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
1.5. ZÁKLADNÉ NEGATÍVNE VPLYVY A PREMISA NAVRHOVANIA VCOZOVIEK 
1.6. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE NAVRHOVANÝCH VOZOVIEK 
1.7. LITERATÚRA 
2. DOPRAVNÉ  ZAŤAŽENIE  VOZOVIEK 
2.1. CHARAKTER DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA VOZOVIEK POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
2.2. KATEGORIZÁCIE VOZIDIEL  PRE ÚČELY NAVRHOVANIA VOZOVIEK 
2.3. KATEGORIZÁCIA VOZIDIEL   PODĽA ZÁKONA Č. 725/2004 Z.Z. 
2.4. NAJVÄČŠIE PRÍPUSTNÉ HMOTNOSTI VOZIDIEL A JAZDNÝCH SÚPRAV 
2.5. ÚČINKY CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA VOZOVKU 
2.6. VÝPOČET NÁVRHOVÉHO DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA 
2.7. VÝPOČET DOPRAVNÉHO ZAŤAŽENIA VYBRANÝCH VOZOVIEK 
2.8. LITERATÚRA 
3. KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY V NAVRHOVANÍ VOZOVIEK 
3.1. ZÁKLADNÉ KLIMATICKÉ FAKTORY DETERMINUJÚCE KVALITU VOZOVIEK 
3.2. CHARAKTERISTIKY KLIMATICKÝCH PODMIENOK 
3.3. VODNÝ A TEPLOTNÝ REŽIM  VOZOVIEK 
3.4. VÝPOČET POTREBNÉHO TEPELNÉHO ODPORU VOZOVKY 
3.5. NÁVRHOVÉ HODNOTY SÚČINITEĽOV TEPELNEJ VODIVOSTI 
3.6. VÝPOČET POTREBNÉHO TEPELNÉHO ODPORU VYBRANÝCH VOZOVIEK 
3.7.  KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY ŽSK ZOHĽADŇUJÚCE KLIMATICKÉ OTEPĽOVANIE 
3.8.  LITERATÚRA 
4. PODLOŽIE VOZOVIEK POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
4.1. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA 
4.2. ZEMNÉ KONŠTRUKCIE V PODLOŽIACH VOZOVIEK 
4.3. ZEMINY A ICH CHARAKTERISTIKY V KONŠTRUKCIÁCH VOZOVIEK 
4.4. NAJPOUŽÍVANEJŠIE CHARAKTERISTIKY ZEMÍN V PODLOŽÍ VOZOVIEK 
4.5. LABORATÓRNE URČOVANIE ZHUTNITEĽNOSTI ZEMÍN 
4.6. METODIKA LABORATÓRNEHO URČOVANIA  CBR 
4.7. PREVOD HODNÔT CBR NA NÁVRHOVÉ DEFORMAČNÉ CHARAKTERISTIKY 
4.8. NÁVRH ZLEPŠENIA MÁLO ÚNOSNÉHO PODLOŽIA 
4.9. SPÔSOBY ZLEPŠOVANIA ÚNOSNOSTI PODLOŽIA VOZOVIEK 
4.10. LITERATÚRA 
5. NÁVRH A POSÚDENIE NETUHÝCH A POLOTUHÝCH VOZOVIEK 
5.1. ROZŠÍRENIE ASFALTOVÝCH VOZOVIEK V PODMIENKACH SLOVENSKA 
5.2. DEFINÍCIA ASFALTOVEJ  VOZOVKY A MOŽNOSTI VÝPOČTU NAPÄTÍ V JEJ KONŠTRUKCII 
5.3.  ZÁKLADNÉ PREDPISY NAVRHOVANIA A POSUDZOVANIA ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 
5.4. ZÁKLADNÉ ODPORÚČANIA TP 033  PRE  NÁVRH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 
5.5. NÁVRH VOZOVKY DIAĽNIČNÉHO PRIVÁDZAČA LIETAVSKÁ LÚČKA – ŽILINA 
5.6. POSÚDENIE POLOTUHEJ VOZOVKY DIAĽNIČNÉHO PRIVÁDZAČA ŽILINA – VOZOVKA 4 
5.7. POSÚDENIE NETUHEJ VOZOVKY MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – VOZOVKA 1 
5.8. POSÚDENIE VOZOVKY 2 A 3 
5.9. POSÚDENIE VOZOVKY Z DLAŽBY - VOZOVKA 10 
5.10. REKAPITULÁCIA VÝSLEDKOV POSÚDENIA NETUHÝCH A POLOTUHÝCH VOZOVIEK 
5.11. LITERATÚRA 
6.  NAVRHOVANIE ZMESÍ DO ASFALTOVÝCH VRSTIEV VOZOVIEK 
6.1. ASFALTOVÉ ZMESI 
6.2. DRUHY ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
6.3. OZNAČOVANIE ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
6.4. ZLOŽENIE ASFALTOVEJ ZMESI 
6.5. VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
6.6.  PREUKAZOVANIE KVALITY ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
6.7. NÁVRH ZLOŽENIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
6.8. ŠPECIFICKÉ ASFALTOVÉ ZMESI 
6.9 LITERATÚRA 
7. ROZPOČTOVANIE VOZOVIEK POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
7.1. KALKULAČNÉ PODKLADY 
7.2. SMERNÉ ORIENTAČNÉ OCEŇOVACIE NÁSTROJE A KLASIFIKAČNÉ SYSTÉMY STAVEBNÝCH PRÁC 
7.3.  ZOSTAVENIE POLOŽKOVÉHO ORIENTAČNÉHO ROZPOČTU VOZOVKY S VYŽITÍM ORIENTAČNÝCH OCEŇOVACÍCH NÁSTROJOV 
7.4. ZOSTAVENIE POLOŽKOVÉHO PONUKOVÉHO ROZPOČTU VOZOVKY 
7.5. LITERATÚRA 
8. VÝPOČET STAVEBNÝCH  NÁKLADOV VOZOVIEK 
8.1. UKAZOVATELE ROZPOČTOVÝCH CIEN VOZOVIEK V KALKULAČNOM ČLENENÍ 
8.2. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ VARIANTY VÝSTAVBY VOZOVIEK – OCEŇOVACIE PODKLADY 
9. NÁVRH NOVÝCH CB VOZOVIEK 
9.1.  ŠPECIFIKÁCIA MOŽNOSTÍ NAVRHOVANIA CB VOZOVIEK V PODMIENKACH SLOVENSKA 
9.2. NAVRHOVANIE CB VOZOVIEK PODĽA KATALÓGU KONŠTRUKCIÍ VOZOVIEK 2011 
9.3. NAVRHOVANIE CB VOZOVIEK PODĽA STN 73 6123 A TP 098 
9.4.  POSUDZOVANIE  CB  VOZOVIEK  PODĽA  TP 098 
9.5.  REKAPITULÁCIA VÝSLEDKOV POSÚDENIA CB VOZOVIEK 
9.6. LITERATÚRA 
10. REHABILITÁCIE  VOZOVIEK  POZEMNÝCH  KOMUNIKÁCIÍ 
10.1. VYMEDZENIE POJMU REHABILITÁCIE VOZOVIEK 
10.2. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA PORÚCH STAVIEB 
10.3. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA A KLASIFIKÁCIA PORÚCH CB VOZOVIEK 
10.4. MECHANIZMY VZNIKU, VÝVOJA A PREHĽAD PORÚCH VOZOVIEK 
10.5. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA REHABILITÁCIÍ CB VOZOVIEK 
10.6. ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A PLÁNOVANIE REHABILITÁCIÍ CB VOZOVIEK 
10.7. NÁVRH REHABILITÁCIE CB VOZOVIEK 
10.8. DOKUMENTÁCIA PRE VYKONANIE REKONŠTRUKCIE 
10.9. POSÚDENIE, NÁVRH REHABILITÁCIE A STANOVENIE PREDPOKLADANÝCH NÁKLADOV NA ODSTRÁNENIE PORÚCH CB VOZOVKY TUNELA 
10.10. LITERATÚRA


Ekonomika stavebníctva 1

Ekonomika stavebníctva 1

Štefan Šedivý, Ľuboš Remek, Ľubomír Pepucha
9,90SKLADOM

Základy dopravného plánovania v mestách

Základy dopravného plánovania v mestách

Marek Drličiak, Andrea Kociánová
11,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ