História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky [Zdeněk Loveček, Martin Decký, Jozef Vangel, ] | edis.uniza.sk

História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky
Zdeněk Loveček, Martin Decký, Jozef Vangel,

História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1591-820.00602.52

Kód výrobku: 401685

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Knižnú publikáciu História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky  spracovali autori pre vedeckú, odbornú ale aj širšiu čitateľskú verejnosť. V práci uvádzajú nielen príklady z ich celoživotnej vzdelávacej  a  odbornej činnosti  v oblasti cestného staviteľstva, ale aj výstupy ich z ich „koníčka“ - histórie inžinierskych stavieb s prioritnou orientáciou na cestné staviteľstvo. Absolventi vysokoškolských  študijných programov cestné staviteľstvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb by mali byť oboznámení nielen s najnovšími poznatkami z oblasti projektovania, environmentálneho posudzovania, technológii výstavby a údržby atď., ale tiež by mali byť informovaní o tom, čo v tejto oblasti dokázali naši predkovia. Autori vo svojich edukačných aktivitách študentov dlhodobo oboznamujú so smerovaním cestných trás, históriou vývoja pozemných komunikácií, technológií výstavby a výskumu vozoviek a tiež najstaršími zachovanými pamiatkami cestného staviteľstva. Týmito aktivitami sa snažia naplniť deklarované a všeobecne akceptované ciele implementácie humanitných disciplín do technických odborov univerzitného štúdia.

Z obsahu


ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A OZNAČENÍ 
PREDSLOV 
1 TRASY A PRVOPOČIATKY VÝSTAVBY VOZOVIEK 
1.1 SMEROVANIE TRÁS A NAJSTARŠIE ZMIENKY O CESTÁCH SLOVENSKA A ČESKA 
1.2 KELTSKÉ A RÍMSKE VOZOVKY NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO ČESKA A SLOVENSKA 
1.3 STREDOVEKÉ  KONŠTRUKCIE VOZOVIEK 
1.4 NOVOVEKÉ KONŠTRUKCIE VOZOVIEK 
1.5 POČIATKY STAVBY CIEST NA ÚZEMÍ UHORSKA 
1.6 CESTY V EURÓPE 
1.7 TENDENCIE NA VYBUDOVANIE KVALITNÝCH CIEST V UHORSKU 
1.8  LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 1 
2 VÝSTAVBA CIEST V OBDOBÍ ROKOV 1918 AŽ 1945 
2.1 ROZVOJ AUTOMOBILIZMU V ČESKU ZAČIATKOM 20. STOROČIA 
2.2 VYDANIE ZÁKONA O SILNIČNOM FONDE 
2.3 CENY TECHNOLÓGIÍ VOZOVIEK V 30-TYCH ROKOCH 20. STOROČIA 
2.4 TECHNOLÓGIE STAVBY A OBNOVY VOZOVIEK V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA 
2.5 CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY V AMERIKE A V EURÓPE DO ROKU 1945 
2.6  CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY NA SLOVENSKU 
2.7 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 2 
3 VOZOVKY V ČESKOSLOVENSKU V 2. POLOVICI 20. STOROČIA
3.1 CESTNÁ SIEŤ NA SLOVENSKU 
3.2. VYTVÁRANIE ORGANIZAČNÝCH A RIADIACICH ORGANIZÁCIÍ 
3.3 ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE SPRÁVY A VÝSTAVBY CIEST NA SLOVENSKU 
3.4 KONŠTRUKČNÉ VRSTVY A MATERIÁLY VOZOVIEK 
3.5 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 3 
4  ZAČIATOK VÝSTAVBY DIAĽNIC A CIEST V ČESKOSLOVENSKU A NA SLOVENSKU 
4.1 DÔVODY POTREBY VÝSTAVBY DIAĽNIC 
4.2 SMEROVANIE CESTNEJ MAGISTRÁLY 
4.3 PARAMETRE NAVRHOVANEJ DIAĽNICE 
4.4 STAV A VÝVOJ DIAĽNIČNEJ VOZOVKY 
4.5 KONŠTRUKCIA DIAĽNIČNEJ VOZOVKY V ČSR 
4.6 PRÍPRAVA A ZAČATIE VÝSTAVBY DIAĽNICE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA
4.7 PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA DIAĽNICE 
4.8 NÁVRHOVÉ PARAMETRE ČESKOSLOVENSKÝCH DIAĽNIC NA SLOVENSKU 
4.9 KONŠTRUKCIE DIAĽNIČNÝCH VOZOVIEK NA SLOVENSKU 
4.10 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 4 
5 PRVÉ ÚSEKY DIAĽNIC D2 A D61 NA SLOVENSKU 
5.1 PRVÝ DIAĽNIČNÝ ÚSEK DIAĽNICE D2 BRATISLAVA – MALACKY 
5.2 PRVÝ DIAĽNIČNÝ ÚSEK DIAĽNICE D61 (D1) BRATISLAVA – SENEC 
5.3 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 5 
6  VÝSKUM A VÝVOJ MATERIÁLOV A  TECHNOLÓGIÍ V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
6.1 VÝSKUM A VÝVOJ MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
6.2 VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ A JEHO PRÍNOS 
6.3 STAVBA NÁSYPOV NA NEÚNOSNOM PODLOŽÍ 
6.4 APLIKÁCIA VÝSKUMU V PRAXI 
6.5 ASFALTOVÉ SPOJIVÁ 
6.6 KAMENIVO A TECHNOLÓGIE NA VÝSTAVBU CIEST 
6.7 INÉ BITÚMENOVÉ ÚPRAVY 
6.8 STUDENÉ ASFALTOVÉ SPOJIVÁ 
6.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 6 
7  TECHNOLÓGIA OPÄTOVNÉHO SPRACOVANIA PÔVODNÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
7.1 SPÔSOBY ZÍSKAVANIA MATERIÁLOV ZO STARÝCH VOZOVIEK 
7.2 OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE STARÝCH UPRAVENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ V OBAĽOVACÍCH SÚPRAVÁCH ZAHORÚCA 
7.3 SPÔSOBY PRIVÁDZANIA R-MATERIÁLU DO MIEŠAČA OBAĽOVACEJ SÚPRAVY 
7.4 SPRACÚVANIE R-MATERIÁLOV Z VOZOVIEK V OBAĽOVACÍCH SÚPRAVÁCH ZASTUDENA 
7.5 OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE R-MATERIÁLU ZAHORÚCA NA MIESTE 
7.6 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 7 
8 ASFALTOVÉ ZMESI S VYŠŠÍMI PEVNOSTNÝMI A ENVIRONMNETÁLNYMI PARAMETRAMI 
8.1 ASFALTOVÉ ZMESI S VYSOKÝM MODULOM TUHOSTI 
8.2  ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY 
8.3 ASFALTOVÉ ZMESI UPRAVENÉ PRÍRODNÝM ASFALTOM TRINIDAD 
8.4 VYUŽITIE ODPADOVEJ GUMY V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
8.5 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 8 
9 VÝSKUMNÉ ZÁKLADNE A ICH KOOPERÁCIE 
9.1 BUDOVANIE INŠTITÚCIE VÚIS, N. P. V BRATISLAVE 
9.2 RIEŠENIE VÝSKUMNÝCH ÚLOH 
9.3 ZMENY POLITICKO-SPOLOČENSKÝCH PODMIENOK 
9.4 KRUHOVÁ SKÚŠOBNÁ DRÁHA 
9.5 NORMY, TECHNICKO-KVALITATÍVNE PREDPISY A KATALÓGOVÉ LISTY 
9.6 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 9 
10 Z HISTÓRIE SPRÁVY  A ÚDRŽBY VOZOVIEK 
10.1 PRVOPOČIATKY ÚDRŽBY CIEST V MEZOPOTÁMII 
10.2 PRVOPOČIATKY  VÝSTAVBY A ÚDRŽBY CIEST V STAROVEKOM RÍME 
10.3 MÝTO AKO ZDROJ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY CIEST 
10.4 ŤAŽBA A SPRACOVANIE PRÍRODNÉHO ASFALTU NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO SLOVENSKA 
10.5 UMELECKÍ GÉNIOVIA V ÚDRŽBE VOZOVIEK 
10.6 Z HISTÓRIE OPRÁV VÝTLKOV 
10.7 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 10 
11  SMEROVANIE  TECHNICKÉHO  ROZVOJA  V  CESTNOM STAVITEĽSTVE 
11.1 SMEROVANIE TECHNICKÉHO ROZVOJA 
11.2 DOSLOV 
11.3 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 11


Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou

Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou

Martin Decký, Bohuš Leitner, Ján Kortiš, Michal Bugala, Ján Sobota
27,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: