Vedecká komunikácia 1500 – 1800 I [Eva Augustínová a kolektív] | edis.uniza.sk

Vedecká komunikácia 1500 – 1800 I
Eva Augustínová a kolektív

Vedecká komunikácia 1500 – 1800 I

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1574-113.00391.64

Kód výrobku: 401681

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Základným charakteristickým znakom monografie je jedna téma – vedecká komunikácia a viacero interpretácií čiastkových výskumných tém, akými sú typy a obsah korešpondencie uhorských exulantov, ovplyvňovanie a formovanie dobových spoločenských  postojov, všímanie si aspektu výmeny názorov, predstavenie korešpondencie ako prostriedku kultúrneho transferu, vytvorenie plastického a presnejšieho obrazu vzájomných relácií medzi vzdelancami, predstavenie korešpondencie ako dokladu priaznivého či nepriaznivého obdobia po politickej, spoločenskej či inej stránke, ako základný pramenný materiál k poznaniu dejín krajiny, v ktorej vzdelanci pôsobili, rozširovanie myšlienok vzdelancov, kritické nazeranie na významné spoločenské témy a udalosti, vnímanie rôznych aspektov korešpondencie – aspekt cestovania, vzdelávania, kontaktov, politickej a spoločenskej situácie a v neposlednom rade súkromných informácií, ktoré môžu výrazným spôsobom upresniť momenty života i diela vzdelancov, ktorí patria medzi výrazné osobnosti v dejinách Slovenska.

Z obsahu

Úvod 
1 Vedecká komunikácia v dejinách – fenomén Res publica litteraria 
2 Korešpondencia humanistického básnika Jána Rimaiho v kontexte dejinných udalostí začiatku 17. storočia 
3 Turzovská korešpondencia nemeckej proveniencie v prvých dvoch dekádach 17. storočia 
4 Typy a obsah korešpondencie v kauze uhorských exulantov 
5 Vybrané fragmenty korešpondencie Adama Františka Kollára v kontexte jeho filiácie s uhorskou a českou panovníčkou Máriou Teréziou 
6 Popularita kantovskej filozofie na konci 18. storočia 
7 Digitalizácia korešpondencie európskych vzdelancov 1500 – 1800 ako súčasť ochrany a prezentácie písomného kultúrneho dedičstva 
Zoznam bibliografických odkazov a použitej literatúry 
Register
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: