CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia [Miloš Poliak, Jaroslava Kubáňová] | edis.uniza.sk

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia
Miloš Poliak, Jaroslava Kubáňová

CD - Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave - návody na cvičenia

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1592-53.50105.44

Kód výrobku: 401678

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Vzhľadom na to, že sociálne právo je samostatným predmetom odbornej spôsobilosti, aj na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline pre študijné programy: Cestná doprava, Zasielateľstvo a logistika a Dopravné služby v osobnej doprave sa pri akreditácii v roku 2014 zaviedol predmet Sociálne a pracovné právo. Predmet Sociálne a pracovné právo v cestnej doprave, pre ktorý sú pripravené aj tieto skriptá, rozoberá požiadavky sociálnych predpisov v cestnej a autobusovej doprave, používanie tachografov a tiež požiadavky národných predpisov v sociálnej a pracovnej oblasti v cestnej doprave, najmä zákonníka práce a zákona o organizácii pracovného času v doprave.

Z obsahu

OBSAH
Úvod 
1 Pracovný pomer
1.1 Pracovný pomer na dobu určitú
1.2 Pracovný pomer na kratší pracovný čas 
1.3 Zmeny pracovného pomeru 
1.4 Skončenie pracovného pomeru 
2 Mzda 
2.1 Minimálna mzda 
2.2 Dovolenka na zotavenie 
2.3 Odvody zo mzdy 
2.4 Cestovné náhrady
2.5 Prípadová štúdia 2A 
2.6 Prípadová štúdia 2B
2.7 Prípadová štúdia 2C
3 Režim práce vodičov nákladnej dopravy v členských štátoch Európskej Únie 
3.1 Nepretržitý čas jazdy a prestávka 
3.2 Denný čas jazdy
3.3 Týždenný a dvojtýždenný čas jazdy
3.4 Doba denného odpočinku 
3.5 Doba týždenného odpočinku 
3.6 Prípadová štúdia 3A 
3.7 Prípadová štúdia 3B
3.8 Prípadová štúdia 3C
3.9 Prípadová štúdia 3D 
3.10 Prípadová štúdia 3E 
4 Režim práce vodičov nákladnej dopravy v nečlenských štátoch Európskej Únie 
5 Práca vodičov v prímestskej autobusovej doprave s dĺžkou linky do 50 km a v mestskej autobusovej doprave
5.1 Pracovný čas 
5.2 Čas jazdy 
5.3 Nepretržitý denný odpočinok 
5.4 Nepretržitý týždenný odpočinok 
5.5 Prípadová štúdia 5A 
6 Práca vodičov v prímestskej autobusovej doprave s dĺžkou linky nad 50 km a v diaľkovej autobusovej doprave 
6.1 Práca v autobusovej doprave podliehajúca nariadeniu (ES) č. 561/2006 aj zákonu NR SR č. 462/2007 Z. z.
7 Pracovný režim ostatných vodičov
7.1 Čas vedenia vozidla a prestávka v práci 
7.2 Pracovný čas a pracovná pohotovosť mobilného zamestnanca 
7.3 Minimálne doby odpočinku mobilného zamestnanca 
7.4 Odchýlky od vyhlášky č. 208/1991 Zb.
8 Kontroly dodržiavania sociálneho práva 
8.1 Pokuty za správne delikty a priestupky pri porušovaní sociálnej legislatívy v Slovenskej republike 
8.1.1 Pokuty zamestnávateľa 
8.1.2 Priestupky vodičov a iných osôb 
9 Tachografové záznamy 
9.1 Záznamy z digitálnych tachografov 
9.2 Záznamy z analógových tachografov 
9.3 Prípadová štúdia 9A 
9.4 Prípadová štúdia 9B
9.5 Prípadová štúdia 9C
9.6 Prípadová štúdia 9D
9.7 Prípadová štúdia 9E 
9.8 Prípadová štúdia 9F 
9.9 Prípadová štúdia 9G 
9.10 Prípadová štúdia 9H 
9.11 Prípadová štúdia 9I 
9.12 Prípadová štúdia 9J 
9.13 Prípadová štúdia 9K 
Zoznam použitých skratiek a symbolov 
Literatúra 


Podnikové financie - praktikum

Podnikové financie - praktikum

Ladislav Vagner, Ivana Podhorská
5,60SKLADOM

Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00VYPREDANÉ

Dlhové financovanie

Dlhové financovanie

Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala
6,50SKLADOM

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM