Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou [Martin Decký, Bohuš Leitner, Ján Kortiš, Michal Bugala, Ján Sobota] | edis.uniza.sk

Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou
Martin Decký, Bohuš Leitner, Ján Kortiš, Michal Bugala, Ján Sobota

Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1555-027.50828.47

Kód výrobku: 401643

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Vedecká monografia Objektivizácia mechanického kmitania indukovaného cestnou dopravou vznikla ako výstup riešenia viacerých vedeckých projektov a s nimi súvisiacich výskumných aktivít autorov a tiež s ich dlhoročnej spolupráce s renomovanými odborníkmi z praxe. Vedecká monografia sa prioritne venuje kvantifikácii, hodnoteniu a analýze mechanického kmitania vozidiel vyvolaného ich prejazdom cez nerovnosti jazdnej dráhy, najčastejšie vozoviek a exaktnej objektivizácii vznikajúcich imisných hodnôt v životnom prostredí. Snahou autorov bolo uvedenie a charakterizácia relevantných interakčných subsystémov v rámci systému vozidlo – vozovka – životné prostredie. Komplexný prístup ku záujmovej problematike v poslednom období neopodstatnene ustúpil do úzadia, o čom svedči aj skutočnosť, že v rámci riešenia vedecko-výskumných projektov sú objektom záujmu obvykle iba vybrané subsystémy a interakčné dvojice, ako napr. vozidlo - vozovka, vozovka – vozidlo, vozovka – horninové prostredie, vozidlo – životné prostredie. Predkladaná knižná publikácia renomovaných výskumných pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline a kredibilitných zástupcov praxe vytvára synergický potenciál komplexného prístupu ku objektivizácii relevantných dopadov mechanického kmitania vo vonkajšom prostredí okolia pozemných komunikácií.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV 
PREDSLOV 
1. ÚVOD DO MECHANICKÉHO KMITANIA 
1.1. NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ INFORMÁCIE A NÁLEZY KOLESA 
1.2. OD PAPINA PO MERCEDES BENZ 
1.3. NAJSTARŠIE ZACHOVANÉ POZOSTATKY VOZOVIEK CIEST 
1.4. PRVOPOČIATKY ÚDRŽBY VOZOVIEK 
1.5. PRVOPOČIATKY HODNOTENIA MORFOLÓGIE POVRCHU VOZOVIEK 
1.6. LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 1 
2. ZÁKLADNÉ POJMY, DEFINÍCIE, DESKRIPTORY, ŠTATISTIKY 
2.1. VOZOVKY POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ 
2.2. VOZIDLÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA 
2.3. DEFINÍCIE, CHARAKTERISTIKY A KLASIFIKÁCIA NEROVNOSTÍ VOZOVIEK 
2.4. MATEMATICKÝ OPIS NEROVNOSTÍ VOZOVIEK 
2.5. LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 2 
3. MODELOVANIE PRVKOV A INTERAKCIE DYNAMICKÉHO SYSTÉMU VOZIDLO - VOZOVKA 
3.1. VŠEOBECNE O MODELOCH 
3.2. SÉMANTIKA, KLASIFIKÁCIA A DEFINÍCIE MODELOV 
3.3. MOŽNOSTI SIMULÁCIE DYNAMICKÝCH SYSTÉMOV 
3.4. ŠTVRTINOVÝ MODEL OSOBNÉHO AUTOMOBILU - JP VŠDS 
3.5. PRIESTOROVÝ MODEL NÁKLADNÉHO VOZIDLA TATRA 815 
3.6. PRIESTOROVÝ MODEL KOLESA NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU T815 
3.7. LITERATÚRA 
4. VPLYV ROVNOSTI POVRCHU VOZOVKY NA DYNAMICKÉ NAMÁHANIE VOZIDIEL 
4.1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
4.2. VSTUPNÉ CHARAKTERISTIKY MODELOV 
4.3. AUTOREGRESNÉ MODELOVANIE NEROVNOSTÍ VOZOVIEK 
4.4. DYNAMICKÁ ODOZVA VOZIDLA OBJEKTIVIZOVANÁ QCM MODELOM 
4.5. DYNAMICKÁ ODOZVA VOZIDLA S VYUŽITÍM PRIESTOROVÉHO MODELU 
4.6. ÚNAVOVÉ POŠKODENIE NOSNÝCH PRVKOV NÁKLADNÉHO VOZIDLA 
4.7. LITERATÚRA 
5. HODNOTENIE HLUKU A VIBRÁCIÍ  V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
5.1. HLUK, VIBRÁCIE A OTRASY OD CESTNEJ DOPRAVY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
5.2. PREDIKCIA HLUKU OD CESTNEJ DOPRAVY 
5.3. VIBRÁCIE A OTRASY OD TECHNICKEJ SEIZMICITY INDUKOVANÉ CESTNOU DOPRAVOU 
5.4. KMITANIE A OTRASY OD TECHNICKEJ SEIZMICITY INDUKOVANÉ CESTNOU DOPRAVOU 
5.5. LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 5 
 


História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky

História cestného staviteľstva na území Českej a Slovenskej republiky

Zdeněk Loveček, Martin Decký, Jozef Vangel,
20,00VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM