Predikcia finančného zdravia podnikov tranzitívnych ekonomík [Tomáš Klieštik a kolektív] | edis.uniza.sk

Predikcia finančného zdravia podnikov tranzitívnych ekonomík
Tomáš Klieštik a kolektív

Predikcia finančného zdravia podnikov tranzitívnych ekonomík

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1256-827.50828.47

Kód výrobku: 401636

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

So zlyhávaním podnikateľských subjektov sa stretáva každá (nielen trhová) ekonomika na svete. Zlyhanie podnikov maže mať rozmanitú formu, rôzne prejavy, následky a dôsledky. Najmä následky sú hnacím motorom výskumu a vývoja metód a modelov umožňujúcich predvídať zlyhanie s istým časovým predstihom, t.j. poznať pravdepodobný vývoj podnikových fundamentov v najbližších niekoľkých rokoch. 

Z obsahu

OBSAH
PREDHOVOR 
1 PROPEDEUTIKA A REPETITÓRIUM PREDIKCIE FINANČNÉHO ZDRAVIA PODNIKOV 
1.1 DETEKCIA ELEMENTÁRNYCH PRÍČIN A SYMPTÓMOV ZHORŠENIA FINANČNÉHO ZDRAVIA PODNIKOV
1.2 METÓDY PREDIKCIE FINANČNÉHO ZDRAVIA PODNIKOV 
1.3 KRITIKA VALIDITY PREDIKČNÝCH MODELOV 
2 PRÁVNE ASPEKTY RIEŠENIA ÚPADKU 
2.1 DEFINIČNÉ VYMEDZENIE ÚPADKU 
2.2 HISTORICKÝ EXKURZ DO PROBLEMATIKY ÚPADKOVÉHO PRÁVA 
2.3 RIEŠENIE ÚPADKU V ZAHRANIČNÝCH PRÁVNYCH PORIADKOCH 
2.4 RIEŠENIE ÚPADKU V SLOVENSKOM PRÁVNOM PORIADKU 
2.5 EURÓPSKE A MEDZINÁRODNÉ ÚPADKOVÉ PRÁVO 
3 MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ KOMPENDIUM 
3.1 VIACROZMERNÁ DISKRIMINAČNÁ ANALÝZA 
3.2 LOGISTICKÁ REGRESIA 
3.3 METÓDY ROZHODOVACÍCH STROMOV 
4 PREMENNÉ, PARAMETRE, FUNDAMENTY A KAUZALITY PREDIKČNÝCH MODELOV 
5 PREDIKČNÉ MODELY NA BÁZE DISKRIMINAČNEJ ANALÝZY 
5.1 PREDIKČNÝ MODEL PRE MALÉ PODNIKY 
5.2 PREDIKČNÝ MODEL PRE STREDNÉ PODNIKY 
5.3 PREDIKČNÝ MODEL PRE VEĽKÉ PODNIKY 
5.4 PREDIKČNÝ MODEL V PODMIENKACH SLOVENSKA 
5.5 PREDIKČNÝ MODEL V PODMIENKACH TRANZITÍVNYCH EKONOMÍK 
5.6 ZHRNUTIE – PREDIKCIA FINANČNÉHO ZDRAVIA SLOVENSKÝCH PODNIKOV POMOCOU MDA 
6 PREDIKČNÉ MODELY NA BÁZE LOGISTICKEJ REGRESIE 
6.1 PREDIKČNÝ MODEL PRE MALÉ PODNIKY 
6.2 PREDIKČNÝ MODEL PRE STREDNÉ PODNIKY 
6.3 PREDIKČNÝ MODEL PRE VEĽKÉ PODNIKY 
6.4 PREDIKČNÝ MODEL V PODMIENKACH SLOVENSKA 
6.5 PREDIKČNÝ MODEL V PODMIENKACH TRANZITÍVNYCH EKONOMÍK 
6.6 ZHRNUTIE – PREDIKČNÉ MODELY NA BÁZE LOGISTICKEJ REGRESIE 
7 REKURZÍVNE PREDIKČNÉ MODELY NA BÁZE ROZHODOVACÍCH STROMOV 
7.1 MODELY ROZHODOVACÍCH STROMOV V PODMIENKACH SLOVENSKA 
7.2 MODEL ROZHODOVACIEHO STROMU V PODMIENKACH TRANZITÍVNYCH EKONOMÍK 
8 MODELY TRANZITÍVNYCH EKONOMÍK 
8.1 ČESKÁ REPUBLIKA 
8.2 SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
8.3 POĽSKO 
8.4 CHORVÁTSKO 
8.5 MAĎARSKO 
8.6 LOTYŠSKO 
8.7 ESTÓNSKO 
8.8 LITVA 
8.9 RUSKO 
8.10 RUMUNSKO 
8.11 BIELORUSKO 
8.12 UKRAJINA 

POUŽITÁ LITERATÚRA 
ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

PRÍLOHY 


Synergia v kvalite služieb železničnej dopravy

Synergia v kvalite služieb železničnej dopravy

Eva Nedeliaková, Vladimíra Štefancová, Michal Panák
11,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM