Podnikateľské riziko [Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala] | edis.uniza.sk

Podnikateľské riziko
Katarína Valášková, Mária Kováčová, Pavol Kubala

Podnikateľské riziko

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1541-313.00391.64

Kód výrobku: 401632

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Riziko a neistota sú kľúčovým atribútom všetkých ľudských činností, najmä tých podnikateľských. Výskum a vývoj nových produktov, zavádzanie moderných technológií, vstupy na nové trhy, fúzie i akvizície, veľké investičné projekty, reštrukturalizácia podnikov a pod. slúžia ako príklady aktivít, ktorých budúce výsledky sú neisté a môžu sa odchyľovať od výsledkov plánovaných či predpokladaných. Predpokladom úspešného podnikania je zvládnutie riadenia rizík, a tak sa analýza rizika v súčasnom globálnom a dynamicky sa meniacom trhovom prostredí stala neodlučiteľnou súčasťou podnikových analýz.Učebnica sa preto zaoberá metódami riadenia a kvantifikácie rizík. Primárnou úlohou je poskytnúť základné informácie o analýze a hodnotení rizika, ako i o spôsoboch ich znižovania. Analýza podnikového rizika je rozdelená do jednotlivých metodických krokov, ponúkajúc metódy a postupy na identifikáciu rizík a stanovenie ich významnosti, pričom determinuje kvantitatívne i kvalitatívne spôsoby merania rizík využívané v podmienkach nášho podnikateľského prostredia. Učebnica detailne poukazuje na kľúčové momenty vo vývoji manažmentu rizík, ktoré sú vzhľadom na vývojové etapy rozdelené do jednotlivých podkapitol.

Z obsahu

1.  Analýza a hodnotenie rizika

1.1.     Klasifikácia rizík

1.2.     Spôsoby znižovania rizika

1.3.     Identifikácia rizík a stanovenie ich významnosti

1.4.     Meranie rizika

1.5.     Hodnotenie rizika a výber rizikových variantov

2.  Historický vývoj nástrojov manažmentu rizika

3.  Etapa základných aktív

3.1.     Fundamentálna analýza dlhopisov

3.2.     Markowitzovo optimálne portfólio

3.3.     Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM MODEL) 

4.  Etapa derivátov

4.1.     Klasifikácia opčných kontraktov

4.2.     Cena opcie – opčná prémia

4.3.     Modely oceňovania opcií

4.4.     Citlivosť zmeny opcie na zmenu podkladových parametrov

4.5.     Opčné stratégie

5.  Etapa atomistického prístupu k riziku

5.1.     Návratnosť rizikovo váženého kapitálu (RORAC) 

5.2.     Stress testing

5.3.     Kreditné riziko

5.4.     Value at risk

6. Etapa unifikovaného prístupu k riziku

POUŽITÁ LITERATÚRAOperačná analýza

Operačná analýza

Oľga Blažeková, Milan Stacho, Mária Vojteková
10,10SKLADOM

Vodné cesty

Vodné cesty

Andrej Dávid
12,80SKLADOM

Základy mikroekonómie - teória spotrebiteľa

Základy mikroekonómie - teória spotrebiteľa

Emília Madudová
7,00SKLADOM

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy

Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej náklad...

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Vladimír Konečný, Juraj Jagelčák, Vladi...
35,50SKLADOM

Manažment verejnej správy

Manažment verejnej správy

Jana Štofková, Viktor Šoltés, Zuzana Štofková, Tomáš Mišík
17,10VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM