Ekonomika dopravného podniku [Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný] | edis.uniza.sk

Ekonomika dopravného podniku
Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný

Ekonomika dopravného podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-14444-711.95360.01

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Poznanie ekonomického vývoja podniku, ekonomických pravidiel a ďalších súvislostí najmä vývoja dopytu po poskytovaných dopravných službách je základom pre koncepčné rozhodovanie manažérov dopravných podnikov. Predkladaná vysokoškolská učebnica analyzuje postavenie jednotlivých druhov dopravy na dopravnom trhu Európskej únie (EÚ) ako aj na dopravnom trhu Slovenskej republiky (SR) ako základnú informáciu o možnostiach vykonávania prepráv podniku poskytujúceho dopravné služby. Vysokoškolská učebnica sa venuje taktiež problematike štruktúry dopytu poprepravných službách a analýze faktorov ovplyvňujúcich dopyt. Identifikácia vplyvu jednotlivých faktorov na dopyt predstavuje cenné informácie nielen pre samotný dopravný podnik, ale taktiež obce a samosprávne kraje, ktoré vstupujú do procesu zabezpečovania dopravnej obslužnosti v osobnej doprave ako objednávatelia výkonov.

Z obsahu

1. ÚVOD

2. POSTAVENIE CESTNEJ NÁKLADNEJ A OSOBNEJ DOPRAVY NA DOPRAVNOM TRHU

 2.1. POSTAVENIE CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V EÚ 

 2.2. POSTAVENIE AUTOBUSOVEJ A MESTSKEJ DOPRAVY V EÚ 

 2.3. POSTAVENIE CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY V SR

 2.4. POSTAVENIE AUTOBUSOVEJ A MESTSKEJ DOPRAVY V SR

3. DOPYT A PONUKA NA DOPRAVNOM TRHU 

 3.1. CHARAKTERISTIKA DOPYTU PO DOPRAVE 

 3.2. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE DOPYT PO DOPRAVE 

 3.3. ELASTICITA DOPYTU PO DOPRAVE

 3.4. PONUKA VÝKONOV DOPRAVY

4. VPLYV ČASOVÉHO A VÝKONOVÉHO VYUŽITIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV NA EKONOMIKU DOPRAVNÉHO PODNIKU

 4.1. UKAZOVATELE ČASOVÉHO VYUŽITIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

 4.2. UKAZOVATELE VÝKONOVÉHO VYUŽITIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

 4.3. VPLYV UKAZOVATEĽOV ČASOVÉHO A VÝKONOVÉHO VYUŽITIA NA EKONOMIKU PODNIKU CESTNEJ DOPRAVY 

 4.4. FAKTOROVÁ ANALÝZA VPLYVU ČASOVÉHO A VÝKONOVÉHO VYUŽITIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

5. VLASTNÉ NÁKLADY DOPRAVNÉHO PODNIKU 

 5.1. DRUHOVÉ ČLENENIE NÁKLADOV

 5.2. ČLENENIE NÁKLADOV PODĽA MIESTA VZNIKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ICH VZNIK

 5.3. KALKULAČNÉ ČLENENIE NÁKLADOV 

 5.4. ČLENENIE NÁKLADOV PODĽA ZÁVISLOSTI OD ROZSAHU USKUTOČNENÝCH VÝKONOV

6. KALKULÁCIA VLASTNÝCH NÁKLADOV

 6.1. ŠTRUKTÚRA NÁKLADOV 

 6.2. METÓDA KALKULOVANIA S ROZDELENÍM NÁKLADOV NA VARIABILNÉ A FIXNÉ

 6.3. DYNAMICKÁ KALKULÁCIA VLASTNÝCH NÁKLADOV 

7. PRINCÍPY TVORBY CENY DOPRAVNÉHO PODNIKU 

 7.1.MINIMÁLNA A MAXIMÁLNA HRANICA CENY V DOPRAVE 

 7.2.MAXIMALIZÁCIA ZISKU POMOCOU CENOVEJ TVORBY 

 7.3. KRITICKÝ BOD RENTABILITY DOPRAVNÉHO PODNIKU

8. ĽUDSKÉ ZDROJE A MZDY DOPRAVNÉHO PODNIKU 

 8.1. FORMY MIEZD

 8.2.MZDOVÉ PREDPISY PLATNÉ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 8.3. CESTOVNÉ NÁHRADY ZAMESTNANCA

9. MAJETOK DOPRAVNÉHO PODNIKU

 9.1. DLHODOBÝ MAJETOK

 9.2. KRÁTKODOBÝ MAJETOK 

10. ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY PODNIKOV CESTNEJ A MESTSKEJ DOPRAVY 

 10.1. VÝZNAM POJMU ORGANIZÁCIA A PODSTATA ORGANIZÁCIE 

 10.2. PODSTATA A OBSAH ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY 

 10.3. PRINCÍPY TVORBY ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY

 10.4. TYPY ORGANIZAČNÝCH ŠTRUKTÚR 

 10.5. ORGANIZAČNÉ ŠTRUKTÚRY UPLATŇOVANÉ V PRAXI DOPRAVNÝCH FIRIEM

11. VPLYV KVALITY NA EKONOMIKU PODNIKU 

 11.1. CHARAKTERISTIKA KVALITY 

 11.2. KVALITA V CESTNEJ DOPRAVE A JEJ VÝZNAM 

 11.3. EKONIMICKÝ EFEKT ZVYŠOVANIA ÚROVNE KVALITY DOPRAVNÝCH A PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

 
Diagnostika a údržba lodných zariadení

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný
12,63SKLADOM

Komunikačné techniky

Komunikačné techniky

Peter Seemann
19,80VYPREDANÉ

Inteligentné dopravné systémy

Inteligentné dopravné systémy

Alica Kalašová, Ján Ondruš, Simona Kubíková
22,00SKLADOM

Financie a finančné riadenie

Financie a finančné riadenie

Katarína Štofková a kol.
19,70VYPREDANÉ

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM