Riadenie inovačných procesov v podniku Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku [Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel] | edis.uniza.sk

Riadenie inovačných procesov v podniku  Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku
Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel

Riadenie inovačných procesov v podniku Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1414-08.70262.1

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia Riadenie inovačných procesov v podniku predstavuje komplexný pohľad na problematiku efektívneho riadenia inovačných procesov v podniku. Na výsledkoch komplexného výskumu je postavený autorský model riadenia inovačných procesov v podniku, ktorý je založený na procesnom prístupe. Veľká pozornosť je venovaná vypracovaniu ucelenej metodiky riadenia inovačných procesov v podniku, ktorá má slúžiť ako pomôcka pre manažérov podniku pri riadení inovačných procesov. Jej obsahom je aj metodika samohodnotenia inovačnej výkonnosti, ktorá má prispieť k zabezpečeniu neustáleho zlepšovania riadenia inovačného procesu v podniku.

Z obsahu

Ú V O D

 

1  STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY RIADENIA INOVAČNÝCH  PROCESOV

1.1 Vymedzenie základných pojmov, definícií a problematiky

1.2 Vývoj rozpracovania problematiky riadenia inovačných procesov

1.3 Stav rozpracovania problematiky riadenia inovačných procesov

      v zahraničnej vedeckej literatúre

1.4 Stav rozpracovania problematiky riadenia inovačných procesov

      v domácej vedeckej literatúre

2  VÝSKUM PROBLEMATIKY RIADENIA INOVAČNÝCH PROCESOV  V PODNIKOVEJ PRAXI

2.1 Skúmanie možnosti využitia kooperačného prístupu

      pri riadení inovačných procesov

2.2 Skúmanie riadenia inovačných procesov vo vybranom sektore

2.3 Skúmanie riadenia inovačných procesov na regionálnej úrovni

2.4 Skúmanie riadenia inovačných procesov na celoštátnej úrovni

3  MODEL RIADENIA INOVAČNÝCH PROCESOV V PODNIKU

3.1 Inovačný proces

3.2 Inovačné kompetencie

3.3 Identifikácia hlavných problémov a formulovanie odporúčaní

Z Á V E R / S U M M A R Y

LITERATÚRA

ZOZNAM OBRÁZKOV

ZOZNAM TABULIEK

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

ZOZNAM POJMOV

REGISTER AUTOROV

PRÍLOHA A

PRÍLOHA B Hodnota a jej vyjadrenie v podniku

Hodnota a jej vyjadrenie v podniku

Mária Ďurišová
9,53SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM

Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM