Stavebná chémia [Miroslav Brodňan, Katarína Šlopková] | edis.uniza.sk

Stavebná chémia
Miroslav Brodňan, Katarína Šlopková

Stavebná chémia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1423-212.90388.63

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Vysokoškolská učebnica zo Stavebnej chémie je určená hlavne študentom prvého ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline. Slúži ako pomôcka pri štúdiu predmetov Stavebná chémia, Stavebné materiály, Materiálové inžinierstvo, prípadne iných nadväzujúcich predmetov. Využijú ju ale aj odborníci z daného študijného alebo vedného odboru. Zámerom autorov bolo prehľadne spracovať učebnicu, v ktorej študenti nájdu základné poznatky zo všeobecnej chémie a oboznámia sa s chemickou podstatou a vlastnosťami stavebných látok. Spracované sú aj atmosférické degradačné činitele a ich vplyv na stavebné materiály a stavebné konštrukcie.

Z obsahu

OBSAH

PREDSLOV

1. ÚVOD DO CHÉMIE A ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE

1.1. CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY 

1.2. ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ ZÁKONY

1.3. STAVBA ATÓMOV A VLASTNOSTI PRVKOV

1.4. CHEMICKÉ VÄZBY

2. SKUPENSKÉ STAVY LÁTOK 

2.1. PLYNNÉ SKUPENSTVO

2.2. KVAPALNÉ SKUPENSTVO

2.3. TUHÉ SKUPENSTVO

2.4. ZMENY SKUPENSTVA

3. CHEMICKÉ ZLOŽENIE A VYUŽITIE ANORGANICKÝCH SUROVÍN 

3.1. PRIMÁRNE SUROVINY

3.2. DRUHOTNÉ SUROVINY 

4. CHÉMIA ANORGANICKÝCH SPOJÍV

4.1. VZDUŠNÉ MALTOVINY

4.2. HYDRAULICKÉ MALTOVINY

5. CHEMICKÉ PRÍSADY DO BETÓNU 

5.1. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ PROCESY PÔSOBENIA PRÍSAD 

5.2. ROZDELENIE A POUŽITIE PRÍSAD 

6. CHÉMIA SKLA

6.1. ZLOŽENIE SKLA

6.2. DRUHY SKLA 

6.3. VÝROBKY ZO SKLA PRE STAVEBNÍCTVO


7. PLASTY 

7.1. ROZDELENIE MAKROMOLEKULÁRNYCH LÁTOK 

7.2. VLASTNOSTI PLASTOV 

7.3. VÝROBA PLASTOV 

7.4. DEGRADÁCIA A TRVANLIVOSŤ PLASTOV

7.5. POUŽITIE PLASTOV V STAVEBNÍCTVE 

8. ASFALTY A DECHTY 

8.1. ASFALTY 

8.2. DECHTY 

9. CHÉMIA DREVA 

9.1. ZLOŽENIE DREVA

9.2. STAVBA A VLASTNOSTI DREVA 

9.3. KAZY A ZNEHODNOCUJÚCI ČINITELIA DREVA

9.4. OCHRANA DREVA

10. CHÉMIA KOVOV 

10.1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI KOVOV

10.2. CHEMICKÉ VLASTNOSTI KOVOV

10.3. ELEKTROCHEMICKÉ VLASTNOSTI KOVOV

10.4. VÝROBA KOVOV 

10.5. ZLIATINY 

10.6. OCHRANA PROTI KORÓZII 

11. DEGRADÁCIA NEKOVOVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLO

11.1. CHEMICKÁ KORÓZIA BETÓNU 

11.2. FYZIKÁLNA KORÓZIA BETÓNU

11.3. DEGRADÁCIA A CHEMICKÁ ODOLNOSŤ SKLA

11.4. KORÓZIA KERAMICKÝCH LÁTOK

11.5. KORÓZIA A POVETERNOSTNÁ ODOLNOSŤ PLASTOV

11.6. BIOLOGICKÁ KORÓZIA MATERIÁLOV

12. KORÓZIA OCEĽOVEJ VÝSTUŽE

13. VZDUCH A OVZDUŠIE 

13.1. ZLOŽENIE ATMOSFÉRY 

13.2. OCHRANA A MONITORING OVZDUŠIA

14. CHÉMIA VODY 

14.1. VZNIK A ŠTRUKTÚRA VODY 

14.2. VLASTNOSTI VODY 

14.3. ROZDELENIE A POUŽITIE VODY 

LITERATÚRAMechanika vozoviek pozemných komunikácií

Mechanika vozoviek pozemných komunikácií

Martin Decký, Ivan Drevený, Marek Drličiak, Jozef Komačka, Peter M...
21,45SKLADOM

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch  Navrhovanie, posudzovanie, materiály, poruchy, rehabilitácie, bim

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch Navrhovanie, posud...

Martin Decký, Ivan Drevený, Matej Hájek, Ján Kortiš, Martin Pitoň...
21,10SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM