Stavebná chémia [Miroslav Brodňan, Katarína Šlopková] | edis.uniza.sk

Stavebná chémia
Miroslav Brodňan, Katarína Šlopková

Stavebná chémia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1423-212.90388.63

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Vysokoškolská učebnica zo Stavebnej chémie je určená hlavne študentom prvého

ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej

univerzity v Žiline. Slúži ako pomôcka pri štúdiu predmetov Stavebná chémia,

Stavebné materiály, Materiálové inžinierstvo, prípadne iných nadväzujúcich

predmetov. Využijú ju ale aj odborníci z daného študijného alebo vedného

odboru.

Zámerom autorov bolo prehľadne spracovať učebnicu, v ktorej študenti nájdu

základné poznatky zo všeobecnej chémie a oboznámia sa s chemickou podstatou

a vlastnosťami stavebných látok. Spracované sú aj atmosférické degradačné

činitele a ich vplyv na stavebné materiály a stavebné konštrukcie.

Z obsahu

OBSAH

PREDSLOV ............................................................................................................................. 7

1. ÚVOD DO CHÉMIE A ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE ....................................................... 9

1.1. CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY ................................................................................. 9

1.1.1. Názvoslovie binárnych zlúčenín ........................................................................ 9

1.1.2. Kyslíkaté kyseliny ............................................................................................ 10

1.1.3. Bezkyslíkaté kyseliny ....................................................................................... 10

1.1.4. Názvoslovie hydroxidov .................................................................................. 11

1.1.5. Názvoslovie solí ............................................................................................... 11

1.1.6. Výpočty z chemických vzorcov a zlúčenín ...................................................... 11

1.2. ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ ZÁKONY ................................................................................ 11

1.3. STAVBA ATÓMOV A VLASTNOSTI PRVKOV ................................................................ 13

1.3.1. Základné delenie prvkov podľa elektrónovej konfigurácie ich atómov .......... 14

1.4. CHEMICKÉ VÄZBY ..................................................................................................... 14

1.4.1. Kovalentná väzba ............................................................................................. 15

1.4.2. Iónová väzba ..................................................................................................... 15

1.4.3. Väzba vodíkovým mostíkom (vodíková väzba) .............................................. 16

1.4.4. Koordinačne-kovalentná väzba ........................................................................ 16

1.4.5. Kovová väzba ................................................................................................... 17

2. SKUPENSKÉ STAVY LÁTOK ..................................................................................... 19

2.1. PLYNNÉ SKUPENSTVO ................................................................................................. 19

2.2. KVAPALNÉ SKUPENSTVO ............................................................................................ 21

2.3. TUHÉ SKUPENSTVO ..................................................................................................... 23

2.4. ZMENY SKUPENSTVA .................................................................................................. 25

3. CHEMICKÉ ZLOŽENIE A VYUŽITIE ANORGANICKÝCH SUROVÍN .......... 27

3.1. PRIMÁRNE SUROVINY ................................................................................................ 27

3.2. DRUHOTNÉ SUROVINY ................................................................................................ 31

4. CHÉMIA ANORGANICKÝCH SPOJÍV ..................................................................... 39

4.1. VZDUŠNÉ MALTOVINY ................................................................................................ 40

4.1.1. Vzdušné vápno ................................................................................................. 40

4.1.2. Sadrové spojivá ................................................................................................ 41

4.1.3. Horečnatá maltovina ........................................................................................ 42

4.2. HYDRAULICKÉ MALTOVINY ........................................................................................ 43

4.2.1. Vápna s hydraulickými vlastnosťami ............................................................... 43

4.2.2. Cementy ............................................................................................................ 44

5. CHEMICKÉ PRÍSADY DO BETÓNU ......................................................................... 55

5.1. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ PROCESY PÔSOBENIA PRÍSAD ................................................. 55

5.2. ROZDELENIE A POUŽITIE PRÍSAD ................................................................................. 56

6. CHÉMIA SKLA ................................................................................................................ 63

6.1. ZLOŽENIE SKLA ........................................................................................................... 63

6.2. DRUHY SKLA ............................................................................................................... 64

6.3. VÝROBKY ZO SKLA PRE STAVEBNÍCTVO ..................................................................... 65

6.3.1. Ťahané ploché sklo ........................................................................................... 65

6.3.2. Liate ploché sklo .............................................................................................. 66

6.3.3. Plavené ploché sklo .......................................................................................... 66

6.3.4. Zrkadlové sklo .................................................................................................. 66

6.3.5. Bezpečnostné sklo ............................................................................................ 67

6.3.6. Izolačné sklo ..................................................................................................... 67

6.3.7. Ďalšie sklá ........................................................................................................ 68

6.3.8. Penové sklo, sklené vlákna ............................................................................... 68

7. PLASTY ............................................................................................................................... 71

7.1. ROZDELENIE MAKROMOLEKULÁRNYCH LÁTOK ............................................................ 71

7.2. VLASTNOSTI PLASTOV .................................................................................................... 72

7.3. VÝROBA PLASTOV ......................................................................................................... 73

7.4. DEGRADÁCIA A TRVANLIVOSŤ PLASTOV ...................................................................... 74

7.5. POUŽITIE PLASTOV V STAVEBNÍCTVE ........................................................................... 75

8. ASFALTY A DECHTY .................................................................................................... 77

8.1. ASFALTY ..................................................................................................................... 77

8.1.1. Využitie asfaltov v stavebníctve ....................................................................... 78

8.2. DECHTY ....................................................................................................................... 81

9. CHÉMIA DREVA ............................................................................................................. 83

9.1. ZLOŽENIE DREVA .. ......................................................................................................... 83

9.2. STAVBA A VLASTNOSTI DREVA ...................................................................................... 85

9.3. KAZY A ZNEHODNOCUJÚCI ČINITELIA DREVA .............................................................. 86

9.4. OCHRANA DREVA .......................................................................................................... 88

10. CHÉMIA KOVOV ......................................................................................................... 89

10.1. VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI KOVOV ............................................................................. 89

10.2. CHEMICKÉ VLASTNOSTI KOVOV ................................................................................ 90

10.3. ELEKTROCHEMICKÉ VLASTNOSTI KOVOV ................................................................. 90

10.4. VÝROBA KOVOV ....................................................................................................... 93

10.5. ZLIATINY .................................................................................................................. 94

10.6. OCHRANA PROTI KORÓZII ......................................................................................... 95

11. DEGRADÁCIA NEKOVOVÝCH STAVEBNÝCH MATERIÁLOV ..................... 99

11.1. CHEMICKÁ KORÓZIA BETÓNU ................................................................................... 99

11.2. FYZIKÁLNA KORÓZIA BETÓNU ................................................................................ 106

11.3. DEGRADÁCIA A CHEMICKÁ ODOLNOSŤ SKLA ......................................................... 109

11.4. KORÓZIA KERAMICKÝCH LÁTOK ............................................................................ 110

11.5. KORÓZIA A POVETERNOSTNÁ ODOLNOSŤ PLASTOV ................................................ 111

11.6. BIOLOGICKÁ KORÓZIA MATERIÁLOV ...................................................................... 112

12. KORÓZIA OCEĽOVEJ VÝSTUŽE ......................................................................... 115

13. VZDUCH A OVZDUŠIE ............................................................................................... 121

13.1. ZLOŽENIE ATMOSFÉRY .............................................................................................. 121

13.2. OCHRANA A MONITORING OVZDUŠIA ....................................................................... 122

14. CHÉMIA VODY ............................................................................................................. 125

14.1. VZNIK A ŠTRUKTÚRA VODY ...................................................................................... 125

14.2. VLASTNOSTI VODY .................................................................................................... 125

14.3. ROZDELENIE A POUŽITIE VODY ................................................................................. 126

LITERATÚRA........................................................................................................................ 131Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch  Navrhovanie, posudzovanie, materiály, poruchy, rehabilitácie, bim

Cementobetónové vozovky a spevnenia dopravných plôch Navrhovanie, posud...

Martin Decký, Ivan Drevený, Matej Hájek, Ján Kortiš, Martin Pitoň...
21,10SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: