Makroekonómia [Elena Gregová] | edis.uniza.sk

Makroekonómia
Elena Gregová

Makroekonómia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1403-412.70382.6

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ostatným študentom eknomického  zamerania a taktiež  širokej verejnosti  zaujímajúcej  sa o makroekonomickú  problematiku.  Štruktúra danej knihy  pozostáva z jedenástich kapitol obsahujúcich okrem predmetu  makroekonómie vrátane analýzy  makroekonomických  indikátorov  a metód výpočtu HDP nasledujúce makroekonomické  témy: analýza agregátneho  dopytu  a agregátnej ponuky; základné modely makroekonomickej rovnováhy; fiškálna politika a ekonómia strany ponuky; peňažný trh a monetárna politika; model IS - LM; ekonomický rast a ekonomický cyklus; problémy inflácie a nezamestnanosti; problematika  medzinárodného obchodu a menových vzťahov. Aj napriek tomu, že publikácia nemôže obsahovať vyčerpávajúci  výklad celej súčasnej makroekonomickej  teórie, nakoľko je zložitá a rozsiahla, snahou autorky bolo vytvorenie uceleného pohľadu na súčasnú  makroekonomickú analýzu s použitím základného  matematického a grafického aparátu.

Z obsahu

1.      Predmet makroekonómie

1.1.   Základné faktory  formovania ekonomických ukazovateľov
1.2.   Makroekonomické indikátory na meranie výkonnosti  ekonomiky
1.3.   Metódy výpočtu HDP
Zhrnutie
Kontrolné otázky

2.      Makroekonomická rovnováha. Model "AD - AS"

2.1.   Agregátny dopyt: pojem a faktory
2.2.   Krivka agregátnej ponuky na makroúrovni
2.3.   Makroekonomická rovnováha
2.4.   Rohatkový efekt
2.5.   Deflačná a inflačná medzera
Zhrnutie
Kontrolné otázky

3.      Keynesiánsky model makroekonomickej rovnováhy

3.1.   Pojem efektívneho dopytu
3.2.   Spotrebná a úsporová funkcia
3.3.   Alternatívne teórie spotreby
3.4.   Investície a sklon k investíciám
3.5.   Vzťah medzi úsporami a investíciami
3.6.   Investičný multiplikátor a mechanizmus akcelerátora
3.7.   Multiplikačný efekt a paradox úspor
3.8.   Zahraničný obchod a makroekonomická rovnováha
Zhrnutie
Kontrolné otázky

4.      Klasický model makroekonomickej rovnováhy

4.1.   Podmienky rovnováhy na trhu práce. Produkčná funkcia.
4.2.   Úloha peňazí v klasickom modeli
4.3.   Klasický model celkovej rovnováhy
4.4.   Otvorená ekonomika v klasickom modeli a regulačná úloha štátu
Zhrnutie
Kontrolné otázky

5.      Fiškálna politika a jej účinnosť

5.1.   Štátny rozpočet - nástroj fiškálnej politiky
5.2.   Mechanizmus automatickej regulácie daňových príjmov a rozpočtových výdavkov
5.3.   Teória ekonomiky ponuky. Lafferova krivka
5.4.   Štátny dlh a efekt vytláčania
zhrnutie
Kontrolné otázky

6.      Peniaze a peňažný dlh

6.1.   Vývoj, podstata a funkcie peňazí
6.2.   ponuka peňazí a dopyt po peniazoch . Rovnováha na peňažnom trhu.
         6.2.1.   Peňažné agregáty Eurozóny a v Slovenskej republike
         6.2.2.   Kvantitatívna teória peňazí
         6.2.3.   Rovnováha na peňažnom trhu
6.3.   Monetárna politika
6.4.   Banková sústava. Multiplikátor ponuky peňazí.
         6.4.1.   Menová politika
         6.4.2.   Kreácia bankvých peňazí
Zhrnutie
Kontrolné otázky

7.      Model IS - LM s fixnými cenami

7.1.   Podmienky rovnováhy na trhu statkov a služieb
7.2.   Podmienky rovnováhy na peňažnom trhu
7.3.   Simultánna rovnováha na trhu statkov a služieb  a na peňažnom trhu
7.4.   Účinky fiškálnej a menovej  politiky  v modeli IS - LM
7.5.   podmienky rovnováhy na trhu práce v modeli IS - LM
Zhrnutie
Kontrolné otázky

8.      Ekonomický rast a ekonomický cyklus

8.1.   Teórie a modely ekonomického rastu
         8.1.1.   Keynesiánske teórie ekonomického rastu
         8.1.2.   Neoklasické  teórie ekonomického rastu

9.      Inflácia a jej meranie

9.1.   Meranie inflácie a cenové indexy
9.2.   Druhy inflácie
9.3.   Náklady na infláciu a inflačné cielenie
9.4.   Dôsledky a účinky inflácie
Zhrnutie
Kontrolné otázky

10.     Nezamestnanosť v trhovej ekonomike

10.1.  Druhy a formy nezamestnanosti
10.2.  Dobrovoľná a nedobrovoľná nezamestnanosť
          10.2.1.   Dlhodobá nezamestnanosť
10.3.  Vzájomný vzťah nezamestnanosti a inflácie
Zhrnutie
Kontrolné otázky

11.     Makroekonómia otvornenej ekonomiky

11.1.  Medzinárodný obchod
          11.1.1.  Teória absolútnych výhod
          11.1.2.  Teória komparatívnych výhod
          11.1.3.  Protekcionistická politika a jej dôsledky
11.2.   Mechanizmus  menových  kurzov a devízový trh
           11.2.1.  Systémy menových kurzov
           11.2.2.  Menové systémy v Európe
Zhrnutie
Kontrolné otázky
Terminologický slovník
Literatúra

 Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00VYPREDANÉ

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM