Marketing v službách Algoritmy marketingových činností [Mária Rostášová, Iveta Kremeňová] | edis.uniza.sk

Marketing v službách  Algoritmy marketingových činností
Mária Rostášová, Iveta Kremeňová

Marketing v službách Algoritmy marketingových činností

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1412-69.63290.11

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     S pojmom "marketing"  sa stretávame v množstve kníh, článkov a pri mnohých diskusiách. Autorkám tejto publikácie ide o poskytnutie  jednoduchého, zrozumiteľného a predovšetkým holistického prehľadu princípov a prístupov, ktoré tvoria základy najdôležitejších oblastí  moderných podnikateľských  koncepcií uplatňovaných v podmienkach  podnikov služieb. Tieto koncepcie môžu byť  skúmané z rôznych uhlov pohľadu a východzích bodov. Marketing služieb na stretegickej úrovni sa zaoberá makroproblémami, t.j. kladie dôraz na problematiku a poslanie firmy poskytujúcej  služby, výber stratégií a rozvoj imidžu  firmy v nadväznosti na jej  ciele a úlohy, inovácie služieb,  moderné marketingové  informačné systémy a podobne. Operatívny marketing v sektore  služieb  sa podrobne zaoberá jednotlivými nástrojmi marketingu, pričom služba je chápaná  ako objekt odbytu, ktorý  prekračuje hranice jednotlivých štátov  a dynamicky sa rozvíja. Rozsiahle technologické inovácie, zosilnené  deregulačné  a harmonizačné tendencie a rastúci význam služieb pri odbyte investičného a spotrebného tovaru identifikujú  marketingoví odborníci ako hnacie sily zmeny štruktúry trhu služieb.
     Pre potreby tejto publikácie  sme vzhľadom na naše odborné  zameranie zvolili uvádzanie  praktických postrehov a trendov z oblasti poštových a telekomunikačných služieb, ktoré patria medzi tie kategórie služieb, ktoré výraznou mierou  zasahujú do všetkých oblastí  spoločenského  života a ako prvok  celkovej kvality života a nutnosti vzájomného kontaktu medzi  ľuďmi  sa stali jeho  neoddeliteľnou súčasťou.

Z obsahu

1.   ÚVOD DO MARKETINGU SLUŽIEB

           1.1.   Definicia a význam marketingu v službách
           1.2.   Historický vývoj marketingu
           1.3.   Základné charakteristiky a úlohy marketingu služieb
           1.4.   Marketingová stratégia podniku služieb
           1.5.   Nástroje marketingu  v službách

Zoznam použitej literatúry

2.   MARKETING A TRH

           2.1.   Strategické plánovanie podniku služieb
           2.2.   Vonkajšie a vnútorné aspekty marketingu služieb
           2.3.   Analýza zákazníka a analýza konkurencie
           2.4.   Strategické plánovanie marketingu služieb
           2.5.   Marketingová taktika a kontrola riadenia

Zoznam použitej literatúry

3.   RIADENIE MARKETINGOVÝCH INFORMÁCIÍ

           3.1.   Marketingový informačný systém
           3.2.   Marketingový výskumný systém
           3.3.   Meranie a prognózovanie dopytu na trhu
           3.4.   Segmentácia trhu a umiestňovanie služby na trhu

Zoznam použitej literatúry

4.   SPRÁVANIE SA ZÁKAZNÍKOV NA TRHU

            4.1.   Nákupné správanie sa na trhu
            4.2.   Základné typy zákazníkov
            4.3.   Systém riadenia zákazníckych vzťahov

Zoznam použitej literatúry

5.   NÁSTROJE MARKETINGU V SLUŽBÁCH

           5.1.   Produkt ako základný nástroj marketing
           5.2.   Distribučné kanály
           5.3.   Cena a cenotvorba
           5.4.   Marketingová komunikácia
           5.5.   Nástroje marketingovej komunikácie
           5.6.   Elektronická podpora nástrojov marketingu

Zoznam použitej literatúry

6.   UPLAŇOVANIE MEDZINÁRODNÉHO MARKETINGU V SLUŽBÁCH

          6.1.   Všeobecné aspekty uplatňovania medzinárodného marketingu
          6.2.   Špecifické znaky medzinárodného marketingu v službách

Zoznam použitej literatúry

Zoznam použitých skratiek


Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM