Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy [Vladimír Konečný] | edis.uniza.sk

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy
Vladimír Konečný

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1406-510.02301.86

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň  dopytu  zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv  faktora kvality na rozhodovanie sa zákazníkov v ostatných  rokoch narastá. Nástrojom organizácie pre zvyšovanie jej dôveryhodnosti, uspokojovanie požiadaviek  zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti je efektívny systém manažérstva kvality.

Vysokoškolská učebnica je určená ako študijný materiál pre predmet  manažment kvality pre študentov inžinierskych študijných  programov cestná doprava, zasielateľstvo a logistika, vodná doprava, ekonomika a manažment  podniku  a poštové inžinierstvo, a študentov bakalárskeho  štúdia v študijnom  programe  elektronický obchod a manažment  študujúcich na Fakulte prevádzky a ekonomiky  dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Tiež pre odbornú  verejnosť zameranú na oblasť manažérstva  kvality v súkromnej sfére i verejnej správe.

Z obsahu

Úvod

1     Manažérstvo kvality, jeho význam a postavenie v riadení  organizácie

2     Systém manažérstva kvality podľa  súboru noriem  radu ISO 9000


       2.1     Význam zavádzania systémov manažérstva kvality a ich prínosy

       2.2     Aktuálna štruktúra súboru noriem radu ISO 9000
                   
       2.3   Postup budovania systému manažérstva kvality normy ISO 9001

       2.4   Vývoj počtu certiífikátov podľa normy ISO 9001 v SR a vo svete

          
3     Komplexné manažérstvo kvality a modely excelentnosti

       3.1   Náklady na TQM

       3.2   TQM modely excelentnosti a výnimočnosti

           
4.     Systémy environmentálneho  manažérstva

        4.1   Systém environmentálneho  manažérstva
             
       4.2   Systém environmentálneho manažérstva a auditu  (EMAS)

       4.3   Rozdiely medzi EMS podľa normy  ISO 14001 a systémom environmentálneho

                manažérstva a auditu EMAS

5     Integrované systémy manažérstva (IMS)

        5.1   Spôsoby budovania IMS v organizácii

6      Proces a procesný prístup v manažérstve kvality

        6.1   Druhý procesor a výkonnosť procesov

        6.2   Procesný prístup podľa normy ISO 9001:2015

7      Auditovanie systémov manažérstva

        7.1   Zásady auditovania

        7.2   Druhy auditov

        7.3   Program auditu

8     Hodnotenie výkonnosti a meranie spokojnosti v systémoch manažérstva kvality

        8.1   Meranie výkonnosti organizácie

        8.2   Meranie spokojnosti zákazníkov

9      Neustále zlepšovanie v systémoch manažérstva kvality

        9.1   Zlepšovanie  podľa normy ISO 9001:2015

        9.2   Metódy a postupy  neustáleho  zlepšovania


10    Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality a technickej normalizácie


        10.1   Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality a technickej normalizácie v zahraničí

        10.2   Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality  a technickej  normalizácie v SR

11    Terminológia súvisiaca s manažérstvom kvality

        Zoznam skratiek

        Zoznam použitých zdrojov

                         
  

         
                
                           
Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Električkou ku prameňom zdravia

Električkou ku prameňom zdravia

Dušan Lichner, Dušan Nosál
15,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM