Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy [Vladimír Konečný] | edis.uniza.sk

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy
Vladimír Konečný

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1406-510.02301.86

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Kvalita výrobkov a služieb je významným faktorom ovplyvňujúcim úroveň  dopytu  zákazníkov a ich spokojnosť. Vplyv  faktora kvality na rozhodovanie sa zákazníkov v ostatných  rokoch narastá. Nástrojom organizácie pre zvyšovanie jej dôveryhodnosti, uspokojovanie požiadaviek  zákazníkov a zvyšovanie ich spokojnosti je efektívny systém manažérstva kvality.

Vysokoškolská učebnica je určená ako študijný materiál pre predmet  manažment kvality pre študentov inžinierskych študijných  programov cestná doprava, zasielateľstvo a logistika, vodná doprava, ekonomika a manažment  podniku  a poštové inžinierstvo, a študentov bakalárskeho  štúdia v študijnom  programe  elektronický obchod a manažment  študujúcich na Fakulte prevádzky a ekonomiky  dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Tiež pre odbornú  verejnosť zameranú na oblasť manažérstva  kvality v súkromnej sfére i verejnej správe.

Z obsahu

Úvod

1     Manažérstvo kvality, jeho význam a postavenie v riadení  organizácie

2     Systém manažérstva kvality podľa  súboru noriem  radu ISO 9000


       2.1     Význam zavádzania systémov manažérstva kvality a ich prínosy

       2.2     Aktuálna štruktúra súboru noriem radu ISO 9000
                   
       2.3   Postup budovania systému manažérstva kvality normy ISO 9001

       2.4   Vývoj počtu certiífikátov podľa normy ISO 9001 v SR a vo svete

          
3     Komplexné manažérstvo kvality a modely excelentnosti

       3.1   Náklady na TQM

       3.2   TQM modely excelentnosti a výnimočnosti

           
4.     Systémy environmentálneho  manažérstva

        4.1   Systém environmentálneho  manažérstva
             
       4.2   Systém environmentálneho manažérstva a auditu  (EMAS)

       4.3   Rozdiely medzi EMS podľa normy  ISO 14001 a systémom environmentálneho

                manažérstva a auditu EMAS

5     Integrované systémy manažérstva (IMS)

        5.1   Spôsoby budovania IMS v organizácii

6      Proces a procesný prístup v manažérstve kvality

        6.1   Druhý procesor a výkonnosť procesov

        6.2   Procesný prístup podľa normy ISO 9001:2015

7      Auditovanie systémov manažérstva

        7.1   Zásady auditovania

        7.2   Druhy auditov

        7.3   Program auditu

8     Hodnotenie výkonnosti a meranie spokojnosti v systémoch manažérstva kvality

        8.1   Meranie výkonnosti organizácie

        8.2   Meranie spokojnosti zákazníkov

9      Neustále zlepšovanie v systémoch manažérstva kvality

        9.1   Zlepšovanie  podľa normy ISO 9001:2015

        9.2   Metódy a postupy  neustáleho  zlepšovania


10    Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality a technickej normalizácie


        10.1   Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality a technickej normalizácie v zahraničí

        10.2   Inštitúcie v oblasti manažérstva kvality  a technickej  normalizácie v SR

11    Terminológia súvisiaca s manažérstvom kvality

        Zoznam skratiek

        Zoznam použitých zdrojov

                         
  

         
                
                           
Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM

Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM