Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania [Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan] | edis.uniza.sk

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania
Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1392-18.67261.19

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Predmet Skúšanie cestných vozidiel je výberovým predmetom vyučovaným v odbore cestná doprava. Výučbu predmetu zabezpečuje Katedra cestnej a mestskej  dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky  dopravy a spojov na Žilinskej univerzitev Žiline.
     Náplň predmetu je venovaná problematike skúšania cestných vozidiel, zisťovaniu ich charakteristík, porovnávanou s predpísanými parametrami, podmienkam vykonávania skúšok, homologizácii a v neposlednom rade aj legislatíve upravujúcej danú problematiku.
     Ide o posledný predmet v poradí počas štúdia zaoberajúci sa  technickou stránkou vozidla. Študenti, ktorí si ho vyberú , by mali mať dostatočné znalosti z techniky a konštrukcie cestných vozidiel z absolvovaných predmetov, akými sú napríklad Cestné vozidlá, Dynamika cestných vozidiel, Konštrukcia cestných vozidiel, Diagnostika, údržba a opravy cestných vozidiel a iné.
     Náplň cvičení pozostáva  z celkov venujúcich sa vybraným problematikám. Každý celok je zastúpený praktickými meraniami, počas ktorých si študenti overia svoje teoretické vedomosti z predchádzajúcich predmetov, aplikujú ich pri skutočných  meraniach na vozidlách. Tým dostávajú možnosť prehĺbenia si vlastných vedomostí.
     Táto publikácia by mala slúžiť najmä študentom na prehĺbenie si a zopakovanie už získaných poznatkov z problematiky cestných vozidiel. Mala by byť  návodom pri pripravovaní  sa na cvičenia, pri vypracovaní vlastných elaborátov z meraní vykonávaných  na cvičeniach a pri príprave na skúšku z predmetu.

Z obsahu

Zoznam skratiek

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Úvod

1.          Základné pojmy a definície v skúšaní cestných vozidiel

     1.1.   Všeobecné členenie skúšok cestných vozidiel

     1.2.   základné pojmy a kategórie vozidiel

     1.3.   Základné technické údaje vozidla

     1.4.   Osvedčenie o evidencii vozidla (OEV)

     1.5.   Podrobnosti o údajoch uavádzaných  v osvedčení o evidencii vozidla časť II a v

             technickom osvedčení vozidla

     1.6.   Príklady osvedčení o evidencii vozidla vybraných vozidiel

2.          Meranie hluku vydávaného cestnými vozidlami

     2.1.   Úvod do problematiky
    
     2.2.   Metodika a postup merania

     2.3.   Meracie zariadenia na meranie hluku

     2.4.   Príklad merania hluku

 3.          Zisťovanie polohy ťažiska cestného vozidla

     3.1.   Úvod do problematiky
 
     3.2.   Metodika a postup merania

     3.3.   Meracie zariadenia pre určenie polohy ťažiska
 
     3.4.   Vyhodnocovanie určenia polohy ťažiska

4.          Zisťovanie jazdných odporov vozidla skúškou dojazdom

     4.1.   Úvod do problematiky

     4.2.   Metodika a postup merania

     4.3.   Meracie zariadenia pre vykonanie dojazdovej skúšky

     4.4.   Vyhodnotenie zisťovania odporových síl dojazdovou skúškou                                                                                                                                                
5.          Meranie maximálneho výkonua momentu motora cestného vozidla zrýchľovacou skúškou

     5.1.   Úvod do problematiky

     5.2.   Metodika a postup merania

     5.3.   Meracie zariadenia pre vykonanie dojazdovej skúšky

    5.4.   Vyhodnotenie merania dynamických vlastností vozidla

6.          Meranie výkonu motora vozidla na Valcovej  skúšobne výkonu

    6.1.   Kontinuálne meranie výkonu    

    6.2   Meranie výkonu na valcovej skúšobni

Literatúra   
    CD - PHP pre tvorbu webových stránok

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

Marián Pecko, Jiří Tengler
7,80SKLADOM

CD - Informatika 2

CD - Informatika 2

RNDr. Daniela Šusteková, PhD.
2,90SKLADOM

Manažment bezpečnosti práce

Manažment bezpečnosti práce

Viera Šukalová
7,80SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM