Hodnota a jej vyjadrenie v podniku [Mária Ďurišová] | edis.uniza.sk

Hodnota a jej vyjadrenie v podniku
Mária Ďurišová

Hodnota a jej vyjadrenie v podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1373-09.53287.1

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia Hodnota a jej vyjadrenie v podniku poskytuje pôvodný  monotematický pohľad na poznatky a vlastné závery vedeckovýskumnej činnosti o hodnote, jej vyjadrení v podniku, o tvorbe hodnoty pre zainteresované skupiny a o hodnotovom manažmente.

Obsahom je vymedzenie hodnoty v ekonomickej teórii, podnikovej praxi a EN 1325-2014 Value management, charakteristických znakov a prvkov podniku v trhovom hospodárstve
a hodnotového vyjadrenia transformačného procesu. Na uvedené nadväzuje problematika hodnotového manažmentu. Hodnotový manažment je  druhom manažmentu, ktorého podstatou je funkčne nákladový (hodnotový prístup)  a vyvinul sa z hodnotovej analýzy. Význam použitia riadenia na základe hodnoty  je pre podnik v tom, že upevňuje a zvyšuje úroveň  jeho konkurencieschopnosti. Uplatnením princípov, metód a aktivít hodnotového manažmentu dochadza k tvorbe hodnoty pre zainteresované skupiny, čo sa následne prejaví v ich lojalite k podniku,  t.j. vlastník je ochotný  investovať ďalší kapitál, zákazník sa stáva trvalým, zamestnanci svoje pracovné aktivity smerujú  k naplneniu podnikových  cieľov, ostatné zaniteresované skupiny šíria dobré meno podniku atď. Pri riadení hodnoty musia byť zosúladené očakávania jednotlivých zainteresovaných  skupín.

Záver monografie rozoberá princípy a metódy stanovenia hodnoty podniku ako  celku alebo jeho funkčných  častí vzhľadom na dôvody oceňovania a využitie Business Intelligence v hodnotovom manažmente, a to predovšetkým pri funkčnej  a hodnotovej analýze.

Z obsahu

1.   Vymedzenie hodnoty v ekonomickej teórii a podnikovej praxi

    1.1.   Hodnota v ekonomickej teórii
    1.2.   Hodnota v podnikovej praxi
            
2.   Podnik v trhovom hospodárstve a podnkanie

    2.1.   Charakteristika podniku v trhovom hospodárstve
    2.2.   Ekonomická situácia v podniku
    2.3.   Finančná situácia v podniku        
    2.4    Zdroje údajov o podniku

3.   Hodnotové vyjadrenie tzransformačného procesu

    3.1.   Charakteristika transformačného procesu
    3.2.   Charakteristika nákladov v podniku
    3.3.   Charakteristika výnosov
    3.4.   Výsledok hospodárenia

4.   Hodnotový manažment

    4.1.   Charakteristika hodnotového manažmentu
    4.2.   Funkčná analýza
    4.3.   Špecifikácia funkčnej výkonnosti
    4.4.   Hodnotová analýza

5.   Hodnota a zainteresované skupiny podniku (stakeholders)

    5.1.   Vymedzenie zaintersovaných skupín
    5.2.   Hodnota a vlastníci
    5.3.   Hodnota a zákazníci

6.   Hodnota podniku a metódy jej stanovenia

    6.1.   Vymedzenie hodnoty v podniku
    6.2.   Prístupy používané pri stanovení hodnoty podniku
    6.3.   Informačné zdroje pre stanovenie hodnoty podniku
    6.4.   Metódy stanovenia všeobecnej hodnoty podniku a jeho časti

7.   Využitie Business Intelligence v hodnotovom manažmente

    7.1.   Charakteristika  Business Intelligence
    7.2.   Architektúra Business Intelligence
    7.3.   Prínosy Business Intelligence pre hodnotový manažment


POUŽITÁ LITERATÚRARiadenie inovačných procesov v podniku  Teoretické a praktické otázky tvorby a uplatňovania inovačných procesov v podniku

Riadenie inovačných procesov v podniku Teoretické a praktické otázky t...

Štefan Hittmár, Miroslav Hrnčiar, Viliam Lendel
8,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM