Manažment podnikov v železničnej doprave 2 [Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak] | edis.uniza.sk

Manažment podnikov v železničnej doprave 2
Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1378-514.75444.36

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia predkladá súhrn  poznatkov z oblasti manažmentu podnikov v železničnej  doprave. Je jedinečná tým, že sa zaoberá možnosťami  využitia nástrojov manažmentu aolikovaných v podmienkach  dopravy. Publikácia je výborným príkladom  ako uvažovať o neustálom  zvyšovaní kvality služieb v rálnom ponímaní, bez nutnosti vynaloženia vysokocý finančných prostriedkov. Publikácia je určená vedeckej verejnosti, záujemcom o manažment  podnikov v železničnej doprave, pedagogickým  a osvetovým pracovníkom, poradcom, auditorom a manažérom dopravných podnikov. Je nadstavbou vysokoškolských učebníc Manažment  v železničnej doprave 1 a Manažment v železničnej doprave 2. Monografia rozširuje poznatky  z rôznych oblastí  aplikácie zásad manažmentu v železničnej doprave a je pokračovaním vedeckej monografie Manažment podnikov v železničnej doprave 1.

Z obsahu

ÚVOD

1. MANAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
1.1.   ZÁKLADNÉ A SÚVISIACE POJMY  V OBLASTI MANAŽMENTU DOPRAVNÝCH PODNIKOV
    1.2.   SÚVISIACE POJMY V OBLASTI ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
   
2. DOPRAVNÝ TRH V EÚ A VÝCHODISKÁ PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
2.1.   ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
    2.2.   ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

3. STRATEGICKÝ, TAKTICKÝ A OPERATÍVNY MANAŽMNET  PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ
    DOPRAVE

   
3.1.   STRATEGICKÝ MANAŽMNET PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
    3.2.   TAKTICKÝ MANAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
    3.3.   OPERATÝVNY MAMAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
 
4. MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
4.1.   ZAMESTNANECKÁ POLITIKA
    4.2.   MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV
    4.3.    POŽIADAVKY NA ĽUDSKÉ ZDROJE V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
    4.4.    PLÁNOVANIE PREVÁDZKOVEJ POTREBY ZAMESTNANCOV

5. PROCESNÉ PRÍSTUPY  K MANAŽMENTU PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

  
5.1.   TEÓRIA PROCESNÝCH PRÍSTUPOV K MANAŽMENTU
   5.2.   PRIDANÁ HODNOTA PROCESNÝCH PRÍSTUPOV

6. MULTIKULTÚRNY MANAŽMENT A SPOLUPRÁCA PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
6.1.   VÝHODY A NEVÝHODY MULTIKULTÚRNEHO  PROSTREDIA
    6.2.   MANAŽMENT SPOLUPRÁCE PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
    6.3.   INTEROPERABILITA V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

7. MANAŽMENT ZMIEN PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
7.1.   MODEL ZMIEN PODĽA  DONNELLYHO
    7.2.   PRÍČINY A DRUHY ZMIEN

8. MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY V ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV

   
8.1.   LEGISLATÍVNA PODPORA MANAŽMENTU BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI  DOPRAVY
    8.2.   MANAŽMENT BEZPEČNOSTI  A PLYNULOSTI DOPRAVY V PODMIENKACH MANAŽÉRA
             ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
    8.3.   MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY V PODMIENKACH ZSSK SLOVENSKO
    8.4.   MANAŽMNET BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI V PODMIENKACH ZSSK CARGO

ZÁVER

SUMMARY

ZOZNAM SKRATIEK

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRYMarketing v službách  Algoritmy marketingových činností

Marketing v službách Algoritmy marketingových činností

Mária Rostášová, Iveta Kremeňová
9,63SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM