Manažment podnikov v železničnej doprave 2 [Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak] | edis.uniza.sk

Manažment podnikov v železničnej doprave 2
Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1378-514.75444.36

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia predkladá súhrn  poznatkov z oblasti manažmentu podnikov v železničnej  doprave. Je jedinečná tým, že sa zaoberá možnosťami  využitia nástrojov manažmentu aolikovaných v podmienkach  dopravy. Publikácia je výborným príkladom  ako uvažovať o neustálom  zvyšovaní kvality služieb v rálnom ponímaní, bez nutnosti vynaloženia vysokocý finančných prostriedkov. Publikácia je určená vedeckej verejnosti, záujemcom o manažment  podnikov v železničnej doprave, pedagogickým  a osvetovým pracovníkom, poradcom, auditorom a manažérom dopravných podnikov. Je nadstavbou vysokoškolských učebníc Manažment  v železničnej doprave 1 a Manažment v železničnej doprave 2. Monografia rozširuje poznatky  z rôznych oblastí  aplikácie zásad manažmentu v železničnej doprave a je pokračovaním vedeckej monografie Manažment podnikov v železničnej doprave 1.

Z obsahu

ÚVOD

1. MANAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
1.1.   ZÁKLADNÉ A SÚVISIACE POJMY  V OBLASTI MANAŽMENTU DOPRAVNÝCH PODNIKOV
             1.1.1.   Definície manažmentu od viacerých  autorov
             1.1.2.   Prostredie manažmentu

    1.2.   SÚVISIACE POJMY V OBLASTI ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY
   
2. DOPRAVNÝ TRH V EÚ A VÝCHODISKÁ PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
2.1.   ŽELEZNIČNÁ OSOBNÁ DOPRAVA
    2.2.   ŽELEZNIČNÁ NÁKLADNÁ DOPRAVA

3. STRATEGICKÝ, TAKTICKÝ A OPERATÍVNY MANAŽMNET  PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ
    DOPRAVE

   
3.1.   STRATEGICKÝ MANAŽMNET PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
             3.1.1.   Podstata stratégie
             3.1.2.   Strategické plánovanie podnikov v železničnej doprave
             3.1.3.    Cenové stratégie podnikov v železničnej doprave

     3.2.   TAKTICKÝ MANAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
     3.3.   OPERATÝVNY MAMAŽMENT PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
              3.3.1.   Operatívny mamažment v podmienkach manažéra železničnej infraštruktúry  ŽSR
              3.3.2.   Operatívny manažment v podmienkach ZSSK Slovensko
              3.3.3.   Operatívny manažment v podmienkach ZSSK Cargo
              3.3.4.   Spolupráca dispečerských aparátov ŽSR, ZSSK Slovensko a ZSSK Cargo
 

4. MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
4.1.   ZAMESTNANECKÁ POLITIKA
             4.1.1.  Členenie manažérskych štýlov vedenia ľudí
             4.1.2.   Nové, moderné štýly manažérskej práce

    4.2.   MOTIVÁCIA ZAMESTNANCOV
             4.2.1.   Základné typy motivácie
             4.2.2.   Teórie motivácie
             4.2.3.   Stratégie zvyšovania motivácie
             4.2.4.   Možnosti motivácie
             4.2.5.   Motivačné faktory v železničnej doprave

   4.3.    POŽIADAVKY NA ĽUDSKÉ ZDROJE V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
             4.3.1.   Odborná príprava zamestnancov
             4.3.2.   Praktická príprava zamestnancov podnikov v železničnej doprave

   4.4.    PLÁNOVANIE PREVÁDZKOVEJ POTREBY ZAMESTNANCOV

5. PROCESNÉ PRÍSTUPY  K MANAŽMENTU PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

  
5.1.   TEÓRIA PROCESNÝCH PRÍSTUPOV K MANAŽMENTU
   5.2.   PRIDANÁ HODNOTA PROCESNÝCH PRÍSTUPOV
            5.2.1.   Procesy v ŽSR
            5.2.2.   Procesy v ZSSK Slovensko
            5.2.3.   Procesy v ZSSK Cargo


6. MULTIKULTÚRNY MANAŽMENT A SPOLUPRÁCA PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
6.1.   VÝHODY A NEVÝHODY MULTIKULTÚRNEHO  PROSTREDIA
    6.2.   MANAŽMENT SPOLUPRÁCE PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE
    6.3.   INTEROPERABILITA V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

7. MANAŽMENT ZMIEN PODNIKOV V ŽELEZNIČNEJ DOPRAVE

   
7.1.   MODEL ZMIEN PODĽA  DONNELLYHO
    7.2.   PRÍČINY A DRUHY ZMIEN

8. MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY V ŽELEZNIČNÝCH PODNIKOV

   
8.1.   LEGISLATÍVNA PODPORA MANAŽMENTU BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI  DOPRAVY
    8.2.   MANAŽMENT BEZPEČNOSTI  A PLYNULOSTI DOPRAVY V PODMIENKACH MANAŽÉRA
             ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
    8.3.   MANAŽMENT BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI DOPRAVY V PODMIENKACH ZSSK SLOVENSKO
    8.4.   MANAŽMNET BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI V PODMIENKACH ZSSK CARGO

ZÁVER

SUMMARY

ZOZNAM SKRATIEK

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRYMarketing v službách  Algoritmy marketingových činností

Marketing v službách Algoritmy marketingových činností

Mária Rostášová, Iveta Kremeňová
9,63SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
10,90SKLADOM

Konštruovanie 1  Návody na cvičenia

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald...
8,00SKLADOM