CD - Špeciálne prepravy [Miroslav Tomek, Júlia Mihoková Jakubčeková] | edis.uniza.sk

CD - Špeciálne prepravy
Miroslav Tomek, Júlia Mihoková Jakubčeková

CD - Špeciálne prepravy

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1395-23.60108.45

Skriptá v elektronickej podobe.

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Skriptá poskytujú vybrané základné informácie o špeciálnych prepravách. Autori sa zamerali  na problematiku prepráv spojených so záchrannými prácami (špecifická preprava zranených osôb pri nehodách alebo mimoriadnych udalostiach), s tým spätá aj preprava pomocou  prostriedkov záchrannej  zdravotnej služby a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Autori špecifikovali problematiku prepravy zvierat, ľudských pozostatkov a ostatkov. Skriptá sa venujú aj riešeniu špeciálnych prepráv v oblasti nadrozmerných a nadmerných  nákladov, odpadov, nebezpečného tovaru, skaziteľných potravín a vedľajších živočíšnych produktov, ktorých požiadavky a špecifikácie sú spomínané  v druhej časti skrípt.

Skriptá sú určené študentom Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, ale aj študentom rôznych typov škôl a študentom  celoživotného vzdelávania, ktorých štúdium je zamerané na problematiku špeciálnych prepráv. Ďalej je určená zamestancom verejnej správy a širokej verejnosti, ktoré sa zaujímajú o problematiku špecifických druhov prepráv.

Špeciálne prepravy sa v podmienkach Slovenskej republiky používajú v rôznych odvetviach od záchrany osôb až po prepravu  vedľajších živočíšnych  produktov. Tieto prepravy sa vyznačujú  v porovnaní  s ostatnými prepravami určitými osobitosťami. K najvýznamnejším možno zaradiť vyššie požiadavky na osoby, ktoré realizujú túto prepravu,  vybavenosť a vyššie nároky na používané dopravné prostriedky, ale ja na špecifiká prepravovaných osôb.

Použitie špeciálnej prepravy je o to zložitejšie, že je vykonávaná v každodennej cestnej premávke  a ďalej činnosti spojené s prepravou predstavujú  určitý stupeň nebezpečenstva poškodenia zdravia  osôb a zvierat  ( v niektorých prípadoch aj ich usmrtenie), nebezpečenstvo výbuchu, požiaru, zamorenia prostredia a pod. Z uvedeného dôvodu je aj zaradená časť, ktorá  pojednáva  o záchranných prácach.

Skriptá obsahujú  základné informácie o vybraných základoch záchranných prác a ďalej o vybraných druhoch špeciálnych prepráv.

Z obsahu

PREHĽAD POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV

ÚVOD

1.     ŠPECIÁLNE PREPRAVY V PRIEBEHU ZÁCHRANNÝCH PRÁC

2.     ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

3.     VRTUĽNÍKOVÁ ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

4.     PREPRAVA ZVIERAT

5.     PREPRAVA ĽUDSKÝCH POZOSTATKOV A OSTATKOV

6.     PREPRAVA NADROZMERNÝCH A NADMERNÝCH NÁKLADOV

7.     PREPRAVA ODPADOV

8.     PREPRAVA NEBEZPEČNÉHO TOVARU

9.     PREPRAVA SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN

10.   PREPRAVA VEDĽAJŠÍCH ŽIVOČÍŠNYCH PRODUKTOV

Technické zabezpečenie hasičských jednotiek na riešenie následkov krízových situácií

Technické zabezpečenie hasičských jednotiek na riešenie následkov krí...

Mikuláš Monoši, Michal Ballay, Milan Dermek
5,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM