Technológia a automatizácia pošty [Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová] | edis.uniza.sk

Technológia a automatizácia pošty
Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová

Technológia a automatizácia pošty

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1363-117.75534.74

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových  systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a technologické postupy, ktoré jednotlivé  fázy premiestňovacieho  procesu (vyberanie zásielok, ich spracovanie, preprava a dodávanie zásielok) charakterizujú. Pozornosť je venovaná  aj poštovej  peňažnej službe, ktorej rozsah a realizovanie ničím nezaostáva za poprednými  inštitúciami v bankovom sektore. Osobitne je v publikácii podaná problematika hospodárenia s poštovými ceninami, mnohé obstarávateľské a obchodné  činnosti, ktoré vyplynuli aj z existencie hustej siete kontaktných miest, ktorými poštový podnik - národný poštový operátor - disponuje. Pohľad do sveta  mechanizovaného a automatizovaného spracovania zásielok je doplnený o popis procesu triedenia zásielok  vo vybranom spracovateľskom stredisku,  ako aj o vysvetlenie spôsobu  identifikácie  zásielok prostredníctvom technológiie čiarového kódu a technológií, založených  na optickom  rozpoznávaní znakov uvedených na zásielkach.
Obsah publikácie sprístupňuje poznatky autorov z predmetnej problematiky, ktoré sa viažu na zmeny  na poštovom  trhu, osobitne s počtom rastu subjektov poskytujúcich poštové a logistické  služby". (dr.h.c.prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline)
Publikácia je určená na získavanie znalostí v zodpovedajúcich predmetoch v študijných odboroch, v ktorých sa  pripravujú budúci manažéri pre poštový  sektor. Obsahový zámer  môže však poskytnúť  informácie  aj širokému segmentu používateľov  produktov  poštových operátorov, pôsobiacich  na Slovensku."(prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline)
Publikácia je špecifická svojim obsahovým zameraním. Poskytuje základnú  informačnú  bázu  z oblasti poštových  technológií a služieb, ktoré sú typické nie len pre poskytovateľa  univerzálnej služby, ale aj možné nájsť ich aj v technologických systémoch alternatívnych poštových operátorov". (Ing. Miroslav Baťka, PhD., Slovenská pošta, a.s.)
Publikácia dáva odpoveď na otázku, či poštový sektor, poštové technológie a portfólio poštových  služieb sa postupne stávajú  iba historicky zaujímavou problematikou." (autori publikácie)


Z obsahu

PREDHOVOR

1     ÚVOD DO PROBLEMATIKY POšTOVýCH SLUŽIEB  A TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV

1.1          TEORETICKÉ A LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ  POSKYTOVANIA POŠTOVÝCH SLUŽIEB
1.2          POJMOVÝ APARÁT  TEÓRIE TECHNOLOGICKÝCH POŠTOVÝCH SYSTÉMOV

2      POŠTOVÉ SLUŽBY

2.1         ZÁKLADNÁ CHARAKTERISRIKA POŠTOVÝCH SLUŽIEB

3      TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

3.1         VYBERANIE ZÁSIELOK
3.2         SPRACOVANIE A PREPRAVA POŠTOVÝCH ZÁSIELOK
3.3         DODÁVANIE ZÁSIELOK
3.4         VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA POŠTOVÝCH SLUŽIEB

4      POŠTOVÁ PEŇAŽNÁ SLUŽBA

4.1         MANIPULÁCIA SO ZÁKONNÝMI PENIAZMI
4.2         POKLADNIČNÁ SLUŽBA
4.3         ODVODOVÁ A PRÍDELOVÁ SLUŽBA
4.4         PREVÁDZKOVÉ DOKLADY
4.5         POHOTOVOSTNÝ STYK S BANKOU
4.6         POŠTOVÉ POUKAZY

5     HOSPODÁRENIE S POŠTOVÝMI CENINAMI

6     OBSTARÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ POŠTOVÉHO PODNIKU

6.1           DôCHODKY - NÁROVNÝ OKRUH
6.2           DÁVKY OKRESNÉHO OKRUHU
6.3           SÚSTREDENÉ INKASO PLATIEB OBYVATEĽSTVA
6.4           SLUŽBY PRE ROZHLAS A TELEVÍZIU SLOVENSKA - VYBERATEĽA ÚHRADY ZA SLUŽBY
                VEREJNOSTI
6.5           INTEGROVANÉ OBSLÚŽNE MIESTO
6.6           SLUŽBY PRE TELEKOMUNIKAČNÉHO OPERÁTORA
6.7           PRÍJEM LOTÉRIÍ  A HIER TERMINÁLOM ON LINE, PREDAJ STIERACÍCH ŽREBOV
               OKAMŽITEJ
                LOTÉRIE A PRÍJEM NELOTÉRIOVÝCH SLUŽIEB

7     OBCHODNÁ ČINNOSŤ POŠTOVÉHO  PODNIKU

8     REKLAMNÉ SLUŽBY POŠTOVÝCH PODNIKOV
 
9     HYBRIDNÁ POŠTA

10   OSTATNÉ ČINNOSTI POŠTY

10.1           ELEKTRONICKÝ KOLOK
10.2           POŠTOVÁ KARTA

11     MECHANIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA POŠTY

11.1           DôVODY UPLATŇOVANIA VEĽKEJ MECHANIZÁCIE  A AUTOMATIZÁCIE
11.2           AUTOMATIZÁCIA AKO ZMENA

12     MALA STREDNÁ MECHANIZÁCIA

12.1            VÁHY
12.2            FRANKOVACIE, RESP. VÝPLATNÉ STROJE
12.3            POČITAČKY BANKOVIEK A MINCÍ
12.4           VIAZACIE STROJE
12.5           MANIPULAČNÉ JEDNOTKY V POŠTE

13     MECHANIZOVANÉ A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
 
13.1           PODMIENKY PRE MECHANOZOVANÉ A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
13.2           STROJOVÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
13.3           SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK NA HSS 022 ŽILINA - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

14     MECHANIZOVANÉ A AUTOMATOZOVANÉ SPRACOVANIE BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK

14.1          SPôSOBY MECHANIZOVANÉHO TRIEDENIA BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK
14.2            POLOAUTOMATIZOVANÉ A AUTOMATOZOVANÉ TRIEDIACE SYSTÉMY
14.3         SPRACOVANIE BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK NA HSS ŽILINA 022-PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00VYPREDANÉ

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM