Technológia a automatizácia pošty [Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová] | edis.uniza.sk

Technológia a automatizácia pošty
Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová

Technológia a automatizácia pošty

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1363-117.75534.74

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Publikácia približuje pojmový aparát technologických poštových  systémov, predstavuje súčasné portfólio poštových služieb a technologické postupy, ktoré jednotlivé  fázy premiestňovacieho  procesu (vyberanie zásielok, ich spracovanie, preprava a dodávanie zásielok) charakterizujú. Pozornosť je venovaná  aj poštovej  peňažnej službe, ktorej rozsah a realizovanie ničím nezaostáva za poprednými  inštitúciami v bankovom sektore. Osobitne je v publikácii podaná problematika hospodárenia s poštovými ceninami, mnohé obstarávateľské a obchodné  činnosti, ktoré vyplynuli aj z existencie hustej siete kontaktných miest, ktorými poštový podnik - národný poštový operátor - disponuje. Pohľad do sveta  mechanizovaného a automatizovaného spracovania zásielok je doplnený o popis procesu triedenia zásielok  vo vybranom spracovateľskom stredisku,  ako aj o vysvetlenie spôsobu  identifikácie  zásielok prostredníctvom technológiie čiarového kódu a technológií, založených  na optickom  rozpoznávaní znakov uvedených na zásielkach.
Obsah publikácie sprístupňuje poznatky autorov z predmetnej problematiky, ktoré sa viažu na zmeny  na poštovom  trhu, osobitne s počtom rastu subjektov poskytujúcich poštové a logistické  služby". (dr.h.c.prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline)
Publikácia je určená na získavanie znalostí v zodpovedajúcich predmetoch v študijných odboroch, v ktorých sa  pripravujú budúci manažéri pre poštový  sektor. Obsahový zámer  môže však poskytnúť  informácie  aj širokému segmentu používateľov  produktov  poštových operátorov, pôsobiacich  na Slovensku."(prof. Ing. Matilda Drozdová, PhD., Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline)
Publikácia je špecifická svojim obsahovým zameraním. Poskytuje základnú  informačnú  bázu  z oblasti poštových  technológií a služieb, ktoré sú typické nie len pre poskytovateľa  univerzálnej služby, ale aj možné nájsť ich aj v technologických systémoch alternatívnych poštových operátorov". (Ing. Miroslav Baťka, PhD., Slovenská pošta, a.s.)
Publikácia dáva odpoveď na otázku, či poštový sektor, poštové technológie a portfólio poštových  služieb sa postupne stávajú  iba historicky zaujímavou problematikou." (autori publikácie)


Z obsahu

PREDHOVOR

1     ÚVOD DO PROBLEMATIKY POšTOVýCH SLUŽIEB  A TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMOV

1.1          TEORETICKÉ A LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ  POSKYTOVANIA POŠTOVÝCH SLUŽIEB
1.2          POJMOVÝ APARÁT  TEÓRIE TECHNOLOGICKÝCH POŠTOVÝCH SYSTÉMOV

2      POŠTOVÉ SLUŽBY

2.1         ZÁKLADNÁ CHARAKTERISRIKA POŠTOVÝCH SLUŽIEB

3      TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

3.1         VYBERANIE ZÁSIELOK
3.2         SPRACOVANIE A PREPRAVA POŠTOVÝCH ZÁSIELOK
3.3         DODÁVANIE ZÁSIELOK
3.4         VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA POŠTOVÝCH SLUŽIEB

4      POŠTOVÁ PEŇAŽNÁ SLUŽBA

4.1         MANIPULÁCIA SO ZÁKONNÝMI PENIAZMI
4.2         POKLADNIČNÁ SLUŽBA
4.3         ODVODOVÁ A PRÍDELOVÁ SLUŽBA
4.4         PREVÁDZKOVÉ DOKLADY
4.5         POHOTOVOSTNÝ STYK S BANKOU
4.6         POŠTOVÉ POUKAZY

5     HOSPODÁRENIE S POŠTOVÝMI CENINAMI

6     OBSTARÁVATEĽSKÁ ČINNOSŤ POŠTOVÉHO PODNIKU

6.1           DôCHODKY - NÁROVNÝ OKRUH
6.2           DÁVKY OKRESNÉHO OKRUHU
6.3           SÚSTREDENÉ INKASO PLATIEB OBYVATEĽSTVA
6.4           SLUŽBY PRE ROZHLAS A TELEVÍZIU SLOVENSKA - VYBERATEĽA ÚHRADY ZA SLUŽBY
                VEREJNOSTI
6.5           INTEGROVANÉ OBSLÚŽNE MIESTO
6.6           SLUŽBY PRE TELEKOMUNIKAČNÉHO OPERÁTORA
6.7           PRÍJEM LOTÉRIÍ  A HIER TERMINÁLOM ON LINE, PREDAJ STIERACÍCH ŽREBOV
               OKAMŽITEJ
                LOTÉRIE A PRÍJEM NELOTÉRIOVÝCH SLUŽIEB

7     OBCHODNÁ ČINNOSŤ POŠTOVÉHO  PODNIKU

8     REKLAMNÉ SLUŽBY POŠTOVÝCH PODNIKOV
 
9     HYBRIDNÁ POŠTA

10   OSTATNÉ ČINNOSTI POŠTY

10.1           ELEKTRONICKÝ KOLOK
10.2           POŠTOVÁ KARTA

11     MECHANIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA POŠTY

11.1           DôVODY UPLATŇOVANIA VEĽKEJ MECHANIZÁCIE  A AUTOMATIZÁCIE
11.2           AUTOMATIZÁCIA AKO ZMENA

12     MALA STREDNÁ MECHANIZÁCIA

12.1            VÁHY
12.2            FRANKOVACIE, RESP. VÝPLATNÉ STROJE
12.3            POČITAČKY BANKOVIEK A MINCÍ
12.4           VIAZACIE STROJE
12.5           MANIPULAČNÉ JEDNOTKY V POŠTE

13     MECHANIZOVANÉ A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
 
13.1           PODMIENKY PRE MECHANOZOVANÉ A AUTOMATIZOVANÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
13.2           STROJOVÉ SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK
13.3           SPRACOVANIE LISTOVÝCH ZÁSIELOK NA HSS 022 ŽILINA - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

14     MECHANIZOVANÉ A AUTOMATOZOVANÉ SPRACOVANIE BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK

14.1          SPôSOBY MECHANIZOVANÉHO TRIEDENIA BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK
14.2            POLOAUTOMATIZOVANÉ A AUTOMATOZOVANÉ TRIEDIACE SYSTÉMY
14.3         SPRACOVANIE BALÍKOVÝCH ZÁSIELOK NA HSS ŽILINA 022-PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM