Vnútrozemské prístavy [Andrej Dávid] | edis.uniza.sk

Vnútrozemské prístavy
Andrej Dávid

Vnútrozemské prístavy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1372-39.60289.21

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

V súčasnej dobe vnútrozemské prístavy zohrávajú dôležitú úlohu v rámci dopravnej sústavy každého vnútrozemského štátu. Kým v minulosti plnili úlohu sprostredkovateľa medzi vodnou dopravou a ostatnými druhmi dopravy (realizovala sa v nich len prekládková a skladová činnosť), v súčasnosti plnia funkciu multimodálnych dopravno-logistických centier, ktoré ponúkajú  širokú škálu logistických  služieb svojim zákazníkom. Tieto zmeny (zavedenie tlačnej technológie, zväčšenie nosnosti  plavidiel a zvýšenia  ich plavebných  rýchlostí) vyplývali zo zmien, ktoré nastali v rozvoji  vodnej dopravy v druhej polovici  dvadsiateho storočia ako dôsledok zvýšenia množstva nákladu prepravovaného vodnou dopravou.

Predkladaná vysokoškolská učebnica je určená najmä študentom, ktorí sa  špecializujú  v oblastiach  vnútrozemskej vodnej dopravy, zasielateľstva a logistiky. Predmetom prvej kapitoly je definovanie funkcie vnútrozemských  prístavov, ich  rozdelenie, opis základných častí, technického vybavenia a napojenia na ostatné  druhy dopravy. Druhá kapitola sa zameriava na prekládkovú kapacitu prístavov, prekládkové zariadenia technológie prekládkových prác vo vnútrozemských prístavoch. Tretia kapitola opisuje rieku Dunaj  a jej najväčšie vnútrozemské prístavy. Štvrtá kapitola je venovaná slovenským vnútrozemským prístavom a prekladiskám, ich technickému vybaveniu a technológiám  prekládkových prác.

Z obsahu

            Úvod
    
      1    Vnútrozemské prístavy, ich rozdelenie, základné časti a technické vybavenie
   1.1    Definícia vnútrozemského prístavu
   1.2    Rozdelenie vnútrozemských prístavov podľa účelu resp. funkcie
   1.3    Ekonomické ukazovatele práce prístavu
   1.4    Priama a nepriama prekládka
   1.5    Základné časti vnútrozemského prístavu
   1.6    Línie polôh
   1.7    Polohy vo vnútrozemských prístavoch
   1.8    Sklady a skládky
   1.9    Úroveň komplexnej mechanizácie
       2    Prekládková kapacita prístavu, jeho rozmery, charakteristika prekladaných nákladov
            a prekládkové zariadenia

   2.1    Prekládková kapacita prístavu a jeho rozmery
   2.2   Charakteristika prekladaného nákladu
   2.3    Prekládkové zariadenia vnútrozemských prístavov                                                  
   2.4    Rozdelenie prekládkových  zariadení podľa druhu prekladaného  nákladu                 
      3    Dunajské prístavy medzinárodného významu
    3.1   Dunajská vodná cesta
    3.2  Klasifikácia vnútrozemských prístavov v zmysle AGN
    3.3  Prístavy na hornom Dunaji
    3.4  Prístavy na strednom Dunaji
    3.5  Prístavy na dolnom Dunaji
       4  Slovenské vnútrozemské prístavy a prekladiská
    4.1  Dunaj na území Slovenska
    4.2  Slovenské dunajské prístavy  medzinárodného významu
    4.3    Slovenské prekladiská regionálneho významu
            Zoznam použitej literatúry
            Zoznam použitých skratiek
            Zoznam obrázkov
            Zoznam tabuliek  


Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00VYPREDANÉ

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM