Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava [Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel] | edis.uniza.sk

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava
Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1359-420.70623.61

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vysokoškolská učebnica Ekonomika leteckej spoločnosti - pravidelná osobná letecká doprava  je treťou v poradí učebníc, ktoré vznikli ako výstup grantového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky KEGA 024ŽU-4/2014 Nové ekonomické vzdelávanie pre manažérov leteckej dopravy. Učebnica je určená pre študentov v inžinierskom stupni štúdia v študijn om programe letecká doprava.

Kniha podáva ucelený výklad  kľúčových  problémov ekonomického riadenia  letekých spoločností poskytujúcich služby pravidelnej osobnej dopravy. Viaceré z kapitol sú však využiteľné aj pre letecké spoločnosti, ktoré pôsobia v ďalších segmentoch  civilného letectva, ako aj biznis  letectvo, chartrová dovolenková verejná letecká doprava a nákladná letecká doprava.

Z obsahu

              ÚVOD
         
1           MODELY PODNIKANIA V LETECKEJ DOPRAVE

1.1         Definícia pojmu model podnikania
1.2         Prehľad modelov podnikania v osobnej leteckej doprave
1.3         Atribúty modelov podnikania v pravidelnej osobnej leteckej  doprave
1.4         Zhrnutie
1.5         Použitá a odporúčaná literatúra

2           TRHY SO SLUŽBAMI PRAVIDELNEJ OSOBNEJ LETECKEJ DOPRAVY

2.1         Služby pravidelnej osobnej leteckej dopravy ako ekonomický statok
2.2         Faktory dopytu po službách pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.3         Faktory ponuky služieb pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.4         Rovnováha na trhoch so službami pravidelnej osobnej leteckej dopravy
2.5         Zhrnutie
2.6         Použitá a odporúčaná literatúra

3            LIBERALIZÁCIA ODVETVIA LETECKEJ DOPRAVY
3.1         Liberalizácia domácej leteckej dopravy
3.2         Liberalizácia medzinárodnej leteckej dopravy
3.3         Liberalizácia leteckej dopravy v EÚ
3.4         Zhrnutie
3.5         Použitá odporúčaná literatúra

4            ŠPECIFICKÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE LETECKÝCH DOPRAVCOV (pravidelná osobná doprava)             
4.1         Prehľad základných ukazovateľov
4.2         Súvislosti prevádzkového výsledku hospodárenia
4.3         Doplnkové prevádzkovo-ekonomické ukazovatele
4.4         Indikátory modelu podnikania
4.5         Zhrnutie
4.6         Odporúčaná a použitá literatúra

5            MANAŽMENT VÝNOSOV
5.1         Teória manažmentu výnosov
5.2         Počítačové systémy manažmentu výnosov
5.3         Zhrnutie
5.4         Použitá a odporúčaná literatúra

6            NÁKLADY LETECKÝCH DOPRAVCOV (pravidelná osobná doprava)
6.1         Prevádzková verzus neprevádzková časť nákladov
6.2         Klasifikácia prevádzkových nákladov leteckých dopravcov
6.3         Prehľad základných indikátorov
6.4         Determinanty prevádzkových nákladov
6.5         Manažment vybraných prevádzkových nákladov
6.6         Zhrnutie
6.7         Použitá a odporúčaná literatúra

7            LIETADLOVÝ PARK: FIANNCOVANIE A INVESTOVANIE
7.1         Financovanie lietadlového parku
7.2         Hodnotenie investícií do lietadlového parku
7.3         Prístupy k stanoveniu peňažných  tokov z hľadiska rizikovosti
7.4         Zhrnutie
7.5         Použitá a odporúčaná literatúra

8            HORIZONTÁLNA SPOLUPRÁCA LETECKÝCH DOPRAVCOV
8.1         Definícia horizontálnej spolupráce leteckých  dopravcov
8.2         Klasifikácia horizontálnej spolupráce  leteckých dopravcov
8.3         Charakteristika horizontálnych zmlúv
8.4         Zhrnutie
8.5         Použitá a odporúčaná literatúra

9            LETECKé SPOLOČNOSTI V SR:
              PREHĽAD A PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA Sky Europe

9.1         ČSA - Československé aerolínie (1923-1992)
9.2         Letecké spoločnosti v Slovenskej republike
9.4         Prípadová štúdia: SKYEUROPE vs ČSA, RYANAIR a EARLINGUS
9.5         Použitá a odporúčaná literatúra

    


         Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM

Logistické informačné systémy

Logistické informačné systémy

Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka
11,50SKLADOM

Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Tvorba dynamického webu

Tvorba dynamického webu

Juraj Vaculík
19,15SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM