Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo [Darina Stachová] | edis.uniza.sk

Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo
Darina Stachová

Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1352-56.20186.78

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Hlavnou úlohou inžinierskej geometrie je štúdium metód  zobrazovania priestorových útvarov na rovinu spojených s analytickou geometriou  s cieľom prepojenia textovej matematickej a grafickej  informácie. Napríklad ide o zobrazenie objektu, ktorý je potrebné  vyrobiť alebo vybudovať. Obsah tejto učebnice je zameraný na výklad  a riešenie úloh spojených  s geometriou  zobrazovacích metód, od základov analytickej geometrie v rovine  (súradnicové sústavy, rovinné krivky, zobrazenia, konštrukcie kuželosečiek) po premietania ( základné princípy, osová afinita, kolineácia) a špecificky je venovaný priestor Mongeovej metóde a kolmej axonometrii.

Z obsahu

Predhovor

Použité značky a symboly

0   História zobrazovania a geometrie
0.1   Čo je inžinierska geometria a na čo je potrebná?
0.2   Kde až siahajú jej poznatky?
0.3   Historický vývoj zobrazovacích metód
1   Niektoré vybrané časti z geometrie roviny
1.1   Uhol
1.2   Trojuholník
1.3   Kružnica a kružnicový oblúk
1.4   Množiny bodov danej vlastnosti v rovine
2   Súradnicové sústavy v E2 a E3
2.1   Euklidov  priestor E3
2.2   Rozšírenie E3 o nevlastné prvky
2.3   Súradnicové sústavy v rovine
2.4   Súradnicové sústavy v priestore
2.5   Úlohy na precvičenie
3   Zobrazenia
3.1   Zobrazenie v rovine
3.2   Zobrazenie v priestore
3.3   Úlohy na precvičenie
4   Rovinné krivky a ich analytické vyjadrenia
4.1   Rovnice rovinných kriviek
4.2   Významné technické čiary a ich rovnice
4.3   Úlohy na precvičenie
5   Analytické vyjadrenie kužeľosečiek
5.1   Zavedenie pojmu kužeľosečka, rozdelenie kužeľosečiek
5.2   Kružnica
5.3   Elipsa
5.4   Hyperbola
5.5   Parabola
5.6   Všeobecná rovnica kužeľosečky
5.7   Úlohy na precvičenie
6   Konštrukcie kužeľosečiek
6.1   Konštrukcie elipsy
6.2   Ďalšie vlastnosti elipsy súvisiace s dotyčnicou
6.3   Konštrukcie hyperboly
6.4   Ďalšie vlastnosti hyperboly súvisiace s dotyčnicou
6.5   Konštrukcie paraboly
6.6   Ďalšie vlastnosti paraboly súvisiace s dotyčnicou
6.7   Úlohy na precvičenie
7   Základné princípy premietania
7.1   Úvodné poznámky
7.2   Premietanie
7.3   Perspektívna afinita
7.4   Perspektívna kolineácia
8   Zobrazovanie útvarov v osovej  afinite a stredovej kolineácii
8.1   Základné úlohy riešené pomocou osovej afinity
8.2   Základné úlohy riešené pomocou stredovej kolineácie
8.3   Úlohy na precvičenie
9   Mongeovo premietanie
9.1   Úvodné poznámky
9.2   Princíp Mongeovho premietania, základné pojmy
9.3   Polohové úlohy
9.4   Metrické úlohy
9.5   Priemety telies s podstavou vo všeobecnej rovine
9.6   Úlohy na precvičenie
10   Pravouhlá axonomeria
10.1   Princíp axonometrie
10.2   Klasifikácia axonometrií
10.3   Pravouhlá axonometria
10.4   Polohové úlohy
10.5   Útvar v súradnicovej rovine
10.6   Priemet elementárneho telesa
10.7   Eckhartova metóda
10.8   Úlohy na precvičenie
Zoznam literatúry
Register
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM