Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo [Darina Stachová] | edis.uniza.sk

Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo
Darina Stachová

Inžinierska geometria pre bezpečnostné inžinierstvo

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1352-56.20186.78

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Hlavnou úlohou inžinierskej geometrie je štúdium metód  zobrazovania priestorových útvarov na rovinu spojených s analytickou geometriou  s cieľom prepojenia textovej matematickej a grafickej  informácie. Napríklad ide o zobrazenie objektu, ktorý je potrebné  vyrobiť alebo vybudovať. Obsah tejto učebnice je zameraný na výklad  a riešenie úloh spojených  s geometriou  zobrazovacích metód, od základov analytickej geometrie v rovine  (súradnicové sústavy, rovinné krivky, zobrazenia, konštrukcie kuželosečiek) po premietania ( základné princípy, osová afinita, kolineácia) a špecificky je venovaný priestor Mongeovej metóde a kolmej axonometrii.

Z obsahu

Predhovor

Použité značky a symboly

0   História zobrazovania a geometrie
0.1   Čo je inžinierska geometria a na čo je potrebná?
0.2   Kde až siahajú jej poznatky?
0.3   Historický vývoj zobrazovacích metód
1   Niektoré vybrané časti z geometrie roviny
1.1   Uhol
1.2   Trojuholník
1.3   Kružnica a kružnicový oblúk
1.4   Množiny bodov danej vlastnosti v rovine
2   Súradnicové sústavy v E2 a E3
2.1   Euklidov  priestor E3
2.2   Rozšírenie E3 o nevlastné prvky
2.3   Súradnicové sústavy v rovine
2.4   Súradnicové sústavy v priestore
2.5   Úlohy na precvičenie
3   Zobrazenia
3.1   Zobrazenie v rovine
3.2   Zobrazenie v priestore
3.3   Úlohy na precvičenie
4   Rovinné krivky a ich analytické vyjadrenia
4.1   Rovnice rovinných kriviek
4.2   Významné technické čiary a ich rovnice
4.3   Úlohy na precvičenie
5   Analytické vyjadrenie kužeľosečiek
5.1   Zavedenie pojmu kužeľosečka, rozdelenie kužeľosečiek
5.2   Kružnica
5.3   Elipsa
5.4   Hyperbola
5.5   Parabola
5.6   Všeobecná rovnica kužeľosečky
5.7   Úlohy na precvičenie
6   Konštrukcie kužeľosečiek
6.1   Konštrukcie elipsy
6.2   Ďalšie vlastnosti elipsy súvisiace s dotyčnicou
6.3   Konštrukcie hyperboly
6.4   Ďalšie vlastnosti hyperboly súvisiace s dotyčnicou
6.5   Konštrukcie paraboly
6.6   Ďalšie vlastnosti paraboly súvisiace s dotyčnicou
6.7   Úlohy na precvičenie
7   Základné princípy premietania
7.1   Úvodné poznámky
7.2   Premietanie
7.3   Perspektívna afinita
7.4   Perspektívna kolineácia
8   Zobrazovanie útvarov v osovej  afinite a stredovej kolineácii
8.1   Základné úlohy riešené pomocou osovej afinity
8.2   Základné úlohy riešené pomocou stredovej kolineácie
8.3   Úlohy na precvičenie
9   Mongeovo premietanie
9.1   Úvodné poznámky
9.2   Princíp Mongeovho premietania, základné pojmy
9.3   Polohové úlohy
9.4   Metrické úlohy
9.5   Priemety telies s podstavou vo všeobecnej rovine
9.6   Úlohy na precvičenie
10   Pravouhlá axonomeria
10.1   Princíp axonometrie
10.2   Klasifikácia axonometrií
10.3   Pravouhlá axonometria
10.4   Polohové úlohy
10.5   Útvar v súradnicovej rovine
10.6   Priemet elementárneho telesa
10.7   Eckhartova metóda
10.8   Úlohy na precvičenie
Zoznam literatúry
Register


Cvičenia z biografistiky

Cvičenia z biografistiky

Pavol Parenička
7,20SKLADOM

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Bohumír Hulan, Jana Dzúriková
10,75SKLADOM

Úvod do systematickej etiky

Úvod do systematickej etiky

Monika Zaviš
11,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM