Logistika (v ziskovom prostredí) [Juraj Dubovec] | edis.uniza.sk

Logistika (v ziskovom prostredí)
Juraj Dubovec

Logistika (v ziskovom prostredí)

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1343-311.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Logistika (v ziskovom prostredí) je manažérska disciplína, ktorej výsledkom  je koordinácia materiálových  a s tým súvisiacich informačných a finančných tokov, s cieľom dodávať materiál, výrobky a služby pri optimálnom viazaní podnikových zdrojov. Hlavnými prvkami v tomto systéme  sú zásobníky, zásoby a pohyb. Logistická podpora definuje základné požiadavky  na tieto prvky na strategickej, taktickej a prevádzkovej úrovni. Logistika nie je všeobecne  platný recept na zlepšenie podnikových štruktúr a procesov. Logistickú podporu výrazne ovplyvňuje prostredie, v ktorom je aplikovaná, a preto sa musí používať situačne, podľa  riešených problémov a podmienok.

Z obsahu

PREDHOVOR

ÚVOD

VSTUP DO PROBLEMATIKY

1     LOGISTICKÁ PODPORA V ZISKOVOM PROSTREDÍ


1.1   Úspory z rozsahu
1.2   Podnikateľský zisk a strata
1.3   Transformačný proces
1.4   Logistická podpora podľa transformačnho procesu

2     OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKEJ PODPORY
       Základný rámec logistickej podpory

2.1   OBCHODNÁ STRATÉGIA
2.2   MATERIÁLOVÉ TOKY
2.3   NÁVRHY PROCESOV
2.4   ROZHRANIA
2.5   LOGISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (LIS)
2.6   ZLOŽITOSŤ
2.7   STABILITA
2.8   KOMPATIBILITA
2.9   ORGANIZÁCIA LOGISTIKY
2.10  RÁMCOVÉ DOPRAVNÉ POŽIADAVKY
2.11   OUTSOURCING
2.12   PRODUKT
2.13   LOKALIZÁCIA A HRANICE DOSAHU
2.14  SKLADOVANIE
2.15   NÁKUPNÁ (ZÁSOBOVACIA) STRATÉGIA
2.16   RIADENIE VZťAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
2.17   KVALITA LOGISTICKEJ PODPORY
2.18   ZÁSOBY
2.19   ÚZKE MIESTA
2.20   MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM
2.21   REVERZNÁ POLITIKA
2.22   CONTROLLING LOGISTICKEJ PODPORY

3   STREDNÝ MANAŽMENT -prevádzková optimalizácia

3.1   LOGISTICKÁ PODPORA VÝROBY
3.2   NÁKUPNÉ PODMIENKY
3.3   PREVÁDZKOVÁ OPTIMALIZÁCIA ZÁSOB
3.4   PREMIESTŇOVANIE  MATERIÁLU
3.5   NORMOVANIE LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ

4   LOGISTICKÁ PODPORA NA PREVÁDZKOVEJ ÚROVNI

4.1   ERGONÓMIA PRACOVISKA
4.2   MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRACOVISKA (PRACOVNÉHO MIESTA)
4.3   ÚDRŽBA, OPRAVY A SERVIS ZARIADENÍ
4.4   ZBER ÚDAJOV
4.5   PRACOVNÉ POMôCKY
4.6   OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMôCKY
4.7   JEDNIDUCHÉ ZLEPŠOVANIE A OPTIMALIZÁCIA


PRÍLOHY

Príloha 1:
MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA

1. Zmeny v obchodných a priemyselných vzťahoch
2. Medzinárodné logistické centrá
3. Logistika v zmenenj Európe
4. Perspektívy logistiky

Príloha 2:
LOGISTIKA V HISTORICKOM  VýVOJI FIRMY

1. Vzostup monopolov v Amerike
2. Vzostup monopolov vo Veľkej Britácii v Nemecku a Japonsku
3. Paradox firmy
4. Národné spoločnosti

Príloha 3:
VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMOV Z LOGISTIKY

POUŽITÁ LITERATÚRA

 Pokročilé databázové systémy 1. diel  Umenie programovania a administrácie

Pokročilé databázové systémy 1. diel Umenie programovania a administr...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
14,30SKLADOM

Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s objektmi a XML

Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s obj...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
12,30SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM