Logistika (v ziskovom prostredí) [Juraj Dubovec] | edis.uniza.sk

Logistika (v ziskovom prostredí)
Juraj Dubovec

Logistika (v ziskovom prostredí)

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1343-311.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Logistika (v ziskovom prostredí) je manažérska disciplína, ktorej výsledkom  je koordinácia materiálových  a s tým súvisiacich informačných a finančných tokov, s cieľom dodávať materiál, výrobky a služby pri optimálnom viazaní podnikových zdrojov. Hlavnými prvkami v tomto systéme  sú zásobníky, zásoby a pohyb. Logistická podpora definuje základné požiadavky  na tieto prvky na strategickej, taktickej a prevádzkovej úrovni. Logistika nie je všeobecne  platný recept na zlepšenie podnikových štruktúr a procesov. Logistickú podporu výrazne ovplyvňuje prostredie, v ktorom je aplikovaná, a preto sa musí používať situačne, podľa  riešených problémov a podmienok.

Z obsahu

PREDHOVOR

ÚVOD

VSTUP DO PROBLEMATIKY

1     LOGISTICKÁ PODPORA V ZISKOVOM PROSTREDÍ


1.1   Úspory z rozsahu
1.2   Podnikateľský zisk a strata
1.3   Transformačný proces
1.4   Logistická podpora podľa transformačnho procesu

2     OPTIMALIZÁCIA LOGISTICKEJ PODPORY
       Základný rámec logistickej podpory

2.1   OBCHODNÁ STRATÉGIA
2.1.1   Vytváranie ponuky, uspokojovanie dopytu
2.1.2   Produktové portfólio
2.1.3   Limity rastú

2.2   MATERIÁLOVÉ TOKY
2.2.1   Základný dizajn materiálových tokov
2.2.2   Ťahové a tlakové systémy
2.2.3   Základný layout firmy

2.3   NÁVRHY PROCESOV
2.3.1   Procesná mapa
2.3.2   Prečo existuje táto činnosť (proces)
2.3.3   Ako činnosť prispieva k výsledkom

2.4   ROZHRANIA
2.4.1   Bod rozdelenia objednávky
2.4.2   Problémové rozhrania
2.4.3   Vplyv rozhraní na výsledky

2.5   LOGISTICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (LIS)

2.5.1   SW a technologická platforma
2.5.2   IS na podporu logistického rozhodovania
2.5.3   Integrácia s podnikovým IS

2.6   ZLOŽITOSŤ
2.6.1   Príčiny zložitosti v obchodnej stratégii
2.6.2   Volyv zložitosti na výsledky
2.6.3   Znižovanie zložitostí

2.7   STABILITA
2.7.1   Aké procesy zlepšia stabilitu
2.7.2   Ktoré zásoby budú stabilizovať procesy
2.7.3   Náklady na stabilitu

2.8   KOMPATIBILITA

2.8.1   Príčiny nekompatibility
2.8.2   Dodatočné náklady na nekompatibilitu
2.8.3   Opatrenia zlepšujúce kompatibilitu

2.9   ORGANIZÁCIA LOGISTIKY
2.9.1   Centralizácia a decentralizácia logistických činností
2.9.2   Aká organizácia logistiky bude optimálne podporovať obchodnú stratégiu
2.9.3   Kritéria pre efektívnu organizáciu logistickej podpory

2.10  RÁMCOVÉ DOPRAVNÉ POŽIADAVKY
2.10.1 Aký druh dopravy vyžaduje logistická podpora
2.10.2 Dodacie podmienky INCOTERMS
2.10.3 Podiel vlastnej a nakupovanej dopravy
2.10.4 Kritéria pre výber zasielateľa

2.11   OUTSOURCING
2.11.1 Základné pravidlá pre outsourcing
2.11.2 Ktoré logistické činnosti nebudeme nakupovať
2.11.3 Ako často budeme prehodnocovať pravidlá

2.12   PRODUKT
2.12.1 Požiadavky na logistické vlastnosti produktu
2.12.2 Vplyv doby výroby na logistickú podporu
2.12.3 Vplyv doby používania na logistickú podporu
2.12.4 Využitie fraktálových štruktúr pri inovácii výrobku

2.13   LOKALIZÁCIA A HRANICE DOSAHU
2.13.1 Lokalizácia
2.13.2 Hranice dosahu
2.13.3 Cenový lievik a cenový kužeľ

2.14  SKLADOVANIE
2.14.1 oBJEKTY, TECHNIKA A TECHNOLÓGIA
2.14.2 Centralizácia, alebo decentralizácia skladov
2.14.3 Automatizácia v skladovaní
  
2.15   NÁKUPNÁ (ZÁSOBOVACIA) STRATÉGIA
2.15.1 Riadenie vzťahov s dodáv ateľmi
2.15.2 Komunikačný štandard s dodávateľmi
2.15.3 Partnerstvá s dodávateľmi

2.16   RIADENIE VZťAHOV SO ZÁKAZNÍKMI
2.16.1 Fyzická distribúcia
2.16.2 Pridaná hodnota vo fyzickej distribúcii
2.16.3 Špecifické požiadavky

2.17   KVALITA LOGISTICKEJ PODPORY
2.17.1 Súčasti kvality logistickej podpory
2.17.2 Optimalizácia dodávateľského servisu

2.18   ZÁSOBY
2.18.1 Systém riadenia zásob
2.18.2 Poistné zásoby
2.18.3 Náklady spojené so zásobami

2.19   ÚZKE MIESTA
2.19.1 Riadenie úzkych miest
2.19.2 Vplyv úzkych miest nna procesy
2.19.3 Ekonomické dôsledky

2.20   MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM
2.20.1 Prepravné prvky
2.20.2 Kapacity
2.20.3 Automatizácia

2.21   REVERZNÁ POLITIKA
2.21.1 Odpadové hospodárstvo
2.21.2 Vratné obaly
2.21.3 Nebezpečné obaly

2.22   CONTROLLING LOGISTICKEJ PODPORY
2.22.1 Kľúčové  ukazovatele výkonnosti
2.22.2 Logistické ukazovatele
2.22.3 Systém včasného varovania

3   STREDNÝ MANAŽMENT -prevádzková optimalizácia

3.1   LOGISTICKÁ PODPORA VÝROBY
3.1.1   Základné údaje pre logistickú podporu výroby
3.1.2   Objednávky
3.1.3   Podporné systémy plánovania a riadenia výroby

3.2   NÁKUPNÉ PODMIENKY
3.2.1  Prepojenie nákupnej objednávky  s výrobnými plánom
3.2.2  Komunikácia s dodávateľom
3.2.3  Optimalizácia nákupu

3.3   PREVÁDZKOVÁ OPTIMALIZÁCIA ZÁSOB
3.3.1  ABC systém riadenia zásob
3.3.2  Hladinový systém riadenia zásob
3.3.3  Zásoby vstupných materiálov, rozpracovanej výroby, hotových výrobkov

3.4   PREMIESTŇOVANIE  MATERIÁLU
3.4.1  Prepočty kapacít
3.4.2  Materiálové toky
3.4.3  Znižovanie nákladov pri vychystávaní

3.5   NORMOVANIE LOGISTICKÝCH ČINNOSTÍ
3.5.1  Logistické štandardy
3.5.2  Analýza, meranie a normovanie práce v logistike
3.5.3  Normy riadenia kvality ovplyvňujúce logistiku

4   LOGISTICKÁ PODPORA NA PREVÁDZKOVEJ ÚROVNI

4.1   ERGONÓMIA PRACOVISKA
4.1.1  Ergonómia pracoviska
4.1.2  Layout pracoviska
4.1.3  Rozmiestnenie náradia, prípravkov a materiálu

4.2   MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRACOVISKA (PRACOVNÉHO MIESTA)
4.2.1  Požiadavky
4.2.2  Materiál
4.2.3  Manipulácie s materiálom

4.3   ÚDRŽBA, OPRAVY A SERVIS ZARIADENÍ
4.3.1  Pravidelná údržba
4.3.2  Náhradné diely
4.3.3  Špeciálne požiadavky

4.4   ZBER ÚDAJOV
4.4.1  Získavanie a zber údajov
4.4.2  Prácnosť a chybovosť
4.4.3  Technická podpora

4.5   PRACOVNÉ POMôCKY
4.5.1  Výdaj a príjem náradia
4.5.2  Úložné miesta
4.5.3  Individuálne a spoločné pomôcky

4.6   OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMôCKY
4.6.1  Použitie (výmena)
4.6.2  Príjem, výdaj
4.6.3  Kontrola stavu

4.7   JEDNIDUCHÉ ZLEPŠOVANIE A OPTIMALIZÁCIA
4.7.1  Systém zlepšovania
4.7.2  Štandard pracoviska
4.7.3  Vizualizácia

PRÍLOHY

Príloha 1:
MEDZINÁRODNÁ LOGISTIKA

1. Zmeny v obchodných a priemyselných vzťahoch
2. Medzinárodné logistické centrá
3. Logistika v zmenenj Európe
4. Perspektívy logistiky

Príloha 2:
LOGISTIKA V HISTORICKOM  VýVOJI FIRMY

1. Vzostup monopolov v Amerike
2. Vzostup monopolov vo Veľkej Britácii v Nemecku a Japonsku
3. Paradox firmy
4. Národné spoločnosti

Príloha 3:
VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMOV Z LOGISTIKY

POUŽITÁ LITERATÚRA

 Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s objektmi a XML

Pokročilé databázové systémy 2. diel Architektúra, programovanie s obj...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
12,30SKLADOM

Pokročilé databázové systémy 1. diel  Umenie programovania a administrácie

Pokročilé databázové systémy 1. diel Umenie programovania a administr...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
14,30SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: