Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave [Jozef Gnap, Miloš Poliak] | edis.uniza.sk

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave
Jozef Gnap, Miloš Poliak

Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1346-412.40373.56

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Vedecká monografia sa zaoberá problematikou kalkulácie vlastných nákladov a tvorbou ceny v cestnej nákladnej, autobusovej a mestskej hromadnej doprave. Obsahuje charakteristiku súčasnej situácie v oblasti tvorby  cien v cestnej  doprave v SR ale aj v zahraničí. Význam kalkulácie nákladov prechodom na trhové hospodárstvo vzrástol. Každé rozhodnutie podnikateľa musí vychádzať z dôkladnej anylýzy nákladov. Bez toho, aby si podnikateľ  nevykalkuloval, koľko ho určitý výkon stojí a aký je výsledný efekt pri znalostiach vplyvu prevádzkových  ukazovateľov na vlastné náklady  a konkurenčnú situáciu. Rovnako problematika kulkulácie  nákladov a problematika úpravy tarify v pravidelnej autobusovej vnútroštátnej doprave  je stále veľmi diskutovaná, vzhľadom na nedostatočnú výšku financií na krytie ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s výkonmi  vo verejnom záujme  v autobusovej a mestskej hromadnej doprave  a aplikáciou  nových pravidiel pre ich objednávanie.

Predkladané štvrté vydanie vedeckej monografie je prepracované aj  vzhľadom na prechod slovenskej koruny na euro a aplikáciu výstupov  výskumných  projektov a projektov pre prax, na ktorých sa autori  od roku 2006 aktívne podieľali.  Do autorského  kolektívu bol prizvaný doc.  Ing. Miloš poliak, PhD., ktorý sa v ostatnom období venuje  ekonomicky opravneným nákladom v autobusovej  doprave,  ekonomickým vyhodnoteniam plánov dopravnej obslúžnosti, aplikácii nákladových modelov a tvorbe nákladových indexov.

Monografia obsahuje novú podkapitolu Riadenie nákladov  a zvyšovanie efektívnosti cestnej dopravy, v ktorej sú uvedené najnovšie poznatky z tejto tematiky. Ide najmä o problematiku riadenia  variabilných, ale aj fixných nákladov v absolútnom vyjadrení, ale aj jednotkových fixných nákladov oproti konkurencii.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

1.          ÚVOD

2.          ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SÚČASNEJ SITUÁCIE V OBLASTI TVORBY CIEN V CESTNEJ DOPRAVE
2.1        Súčasná situácia v Slovenskej republike
2.2        Súčasná situácia v cestnej preprave medzi členskými štátmi EÚ
2.3        Súčasná situácia v štátoch Európskej únie

3.          VYBRANÉ PROBLÉMY VO VZŤAHU KU KALKULÁCII NÁKLADOV TVORBE CENY V CESTNEJ DOPRAVE
3.1        Minimálna a maximálna hranica ceny v cestnej doprave
3.2        Charakteristika vlastných nákladov, základné členenie a vzťahy  ku kalkulácii vlastných nákladov
3.3        Modelovanie nákladov
3.5        Stanovenie kritického  bodu rentability pre dopravnú firmu
3.6        Riadenie nákladov a zvyšovanie efektívnosti cestnej dopravy

4.          KALKULAČNÝ SYSTÉM
4.1        Kalkulácia vlastných nákladov v cestnej doprave

5.          MOŽNOSTI VYUŽITIA TARÍF NA OCEŇOVANIE  VÝKONOV V  CESTNEJ DOPRAVE
5.1        Druhy taríf
5.2        Oceňovanie výkonov vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave
5.3        Oceňovanie výkonov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
5.4        Oceňovanie výkonov v cestnej nákladnej doprave v súčasnosti v SR
5.5        Tarifa mýtneho príplatku pro preprave kusových zásielok
5.6        Oceňovanie výkonov v pravidelnej  vnútroštátnej autobusovej doprave
5.7        Oceňovanie výkonov v mestskej hromadnej doprave

6.          VYUŽITIE INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ  PRI TVORBE CENY
6.1        Hlavný list  Vozidlo
6.2        Hlavný list Vstupné hodnoty
6.3        List Kalkulácia ceny - preprava

7.          ĎALŠIE VYBRANÉ ZÁSADY PRE TVORBU CENY
7.1        Možnosti prístupu k tvorbe cien v cestnej doprave
7.2        Možnosti využitia zliav

SLOVENSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNEJ TERMINOLÓGIE 

ZOZNAM LITERATÚRYManažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM

Marketing v službách  Algoritmy marketingových činností

Marketing v službách Algoritmy marketingových činností

Mária Rostášová, Iveta Kremeňová
9,63SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM