Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia [Alica Kalašová, Miroslava Mikušová] | edis.uniza.sk

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia
Alica Kalašová, Miroslava Mikušová

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1329-716.00482.02

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Učebnica Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho  štúdia  študijného programu cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonom iky dopravy  a spojov v Žiline. Obsahuje  súbor poznatkov a podmienok, od ktorých závisí výkonnosť a spoľahlivosť človeka v dopravných systémoch. Cieľom jej prvej časti je oboznámiť študentov bezpečnosťouv doprave a charakterizovať intgerakciu vodič, automobil a okolie. V druhej časti je  cieľom oboznámenie študentov so zásadami  psychologickej analýzy činnosti vodiča  dopravy, a s praktickými psychologickými metódami  a postupmi uplatňovanými v dopravno-psychologickej praxi u nás i v zahraničí.

Z obsahu

ZÁKLADNÉ POJMY

ÚVOD

1.    BEZPEČNOSŤ A NEHODOVOSŤ V CESTNEJ DOPRAVE


       1.1    Definícia dopravy
       1.2    Základná a vyvolaná funkcia dopravy, externality
       1.3    Systém vodič - automobil - prostredie
       1.4    Bezpečnosť a nehodovosť v cestnej doprave
       1.5    Riziko  
       1.6    Faktory ovplyvňujúce hodnotu štatistického života
       1.7    Hlavné príčiny vzniku dopravnej nehody
       1.8    Štatistické údaje dopravnej nehodovosti
       1.9    Analýza dopravných nehôd

2.    PROSTREDIE

       2.1    Charakteristika pozemných komunikácií a ich členenie
       2.2    Bezpečnostný audit a inšpekcia

3.    BEZPEČNOSTNÉ PRVKY VO VOZIDLE

       3.1    Aktívna bezpečnosť
       3.2    Pasívna bezpečnosť
       3.3    Testy EURO NCAP
       3.4    Projekty v oblasti bezpečnosti vozidiel

4.    ZÁKLADY PSYCHOLÓGIE

       4.1    Pojem a predmet psychológie
       4.2    Psychologické vedy
       4.3    Biologické základy psychiky
       4.4    Základné psychologické kategórie
       4.5    Pamäť, pozornosť, učenie
       4.6    Vyššie kognitívne (poznávacie ) procesy
       4.7    Motivačné a vôľové procesy
       4.8    Afektívne a emočné procesy
       4.9    Osobnosť človeka  

5.    DOPRAVNÁ PSYCHOLÓGIA

       5.1    Analýza pracovnej činnosti vodiča a jej charakteristiky
       5.2    Psychologické typy vodičov
       5.3    Schopnosti a vlastnosti
       5.4    Percepcia
       5.5    Pozornosť
       5.6    Pamäť
       5.7    Rozhodovanie a konanie
       5.8    Osobnostné a biologické derterminanty
       5.9    Posudzovanie zdravotnej aj psychickej spôsobilosti
       5.10  Dopravná výchova

6.    PROJEKT "SOL - ZASCHRÁŇME SVOJE ŽIVOTY"

7.    ZOZNASM OBRÁZKOV

8.    ZOZNAM TABULIEK

9.    POUŽITÉ SKRATKY

10.  POUŽITÁ LITERATÚRA


                 
         
             
                 
Podnikový Controlling

Podnikový Controlling

Oľga Poniščiaková
11,00SKLADOM

Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Vnútrozemské prístavy

Vnútrozemské prístavy

Andrej Dávid
9,60SKLADOM

Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Žofia Bosniaková

Žofia Bosniaková

Kolektív autorov
17,50SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM