Tvárniace stroje a nástroje [Ján Moravec, Jozef Bílik] | edis.uniza.sk

Tvárniace stroje a nástroje
Ján Moravec, Jozef Bílik

Tvárniace stroje a nástroje

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1339-611.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Učebnica Tvárniace stroje a nástroje sa venuje oblasti lisovacej techniky. Uvedené sú základné okruhy z tejto rozsiahlej problematiky, kde je poukázané na dôležitosť poznania zákonitostí konštruovania tvárniacich strojov a nástrojov. Kniha nadväzuje na dve predošlé učebnice - Teória tvárnenia kovov a Technológia tvárnenia kovov. Na uvedených konkrétnych konštrukčných riešeniach sú vysvetlené  hlavné zákonitosti konštruovania. Publikácia slúži  ako učebnica pre študentov druhého i tretieho  vysokoškolského štúdia a so zdarom ju môžu používať i odborníci z praxe.

Z obsahu

Predhovor

Úvod

Zoznam skratiek

Časť I.    TVÁRNIACE STROJE

1   Odborná literatúra p tvárniach strojoch

     1.1    Historický úvod
     1.2    Vodné hámre a ich konštrukcia
     1.3    Všeobecne
              1.3.1  Parametre a charakteristiky tvárniacich strojov

2    Mechanické lisy

      2.1    Rozdelenie a stanovenie parametrov mechanických lisov
      2.2    Kľukový lis
      2.3    Účinnosť mechanických lisov
      2.4    Hlavné prvky mechanických lisov
               2.4.1  Kľukové hriadele
               2.4.2  Prevody
               2.4.3  Rámy (stojanov) LISOV
               2.4.4  Šmýkadlá lisov
               2.4.5  Spoky lisov
               2.4.6  Brzdy lisov
               2.4.7  Vyvažovače šmýkadiel lisov
      2.5    Výstredníkové lisy
      2.6    Kolenové lisy
      2.7    Ohraňovacie lisy
      2.8    Hlbokoťažné lisy
               2.8.1  Kľukovo-kolenovo-pákové hlbokoťažné lisy
               2.8.2  Kľukovo-vačkové hlbokoťažné lisy
               2.8.3  Trojčinné hlbokoťažné lisy
      2.9    Kovacie lisy mechanické
               2.9.1  Zvislé kovacie lisy
               2.9.2  Vodorovné kovacie lisy
      2.10  Automaty
               2.10.1 Automaty na objemové tvárnenie za studena
               2.10.2 Automaty na plošné tvárnenie

3    Tvárniace stroje na delenie materiálu

      3.1    Rozdelenie strojov na delenie plechu a profilov
               3.1.1 Nožnice
      3.2    Tabuľové nožnice
      3.3    Kotúčové nožnice
      3.4    Základné výpočty nožníc
      3.5    Lámacie stroje

4    Hydraulické lisy

      4.1    Charakteristika a rozdelenie hydraulických lisov
      4.2    Základné typy hydraulických lisov
               4.2.1  Hydraulické kovacie lisy
               4.2.2  Hydraulické lisy na ťahanie
               4.2.3  Lisy na pretláčanie, vytlačovanie  a razenie
      4.3    Lisy na spracovanie odpadu

5    Buchary

      5.1    Charakteristika a rozdelenie bucharov
      5.2    Účinnosť úderu buchara
      5.3    Parovzdušné, jedno a dvojstojinové buchary
               5.3.1  Jednostojinové dvojčinné buchary
               5.3.2  Dvojstojinové dvojčinné buchary
      5.4    Pružinové, doskové, reťazové, protibežné a vysokorýchlostné buchary
               5.4.1  Pružinové buchary
               5.4.2  Doskové buchary
               5.4.3  Reťazové buchary
               5.4.4  Protibežné buchary
                         5.4.4.1  Bezšabotové protibežné buchary
                         5.4.4.2  Bezšabotové protibežné buchary s nezávislým pohonom baranov
                         5.4.4.3  Šabotové protibežné buchary
               5.4.5  Vysokorýchlostné buchary
                         5.4.5.1  Vysokorýchlostné buchary pracujúce so stlačeným dusíkom
                         5.4.5.2  Vysokorýchlostné buchary pracujúce so stlačeným vzduchom
                         5.4.5.3  Vysokorýchlostné buchary pracujúce na princípe výbušného motora
      5.5    Hydraulické buchary
               5.5.1  Jednočinné hydraulické buchary
               5.5.2  Dvojčinné hydraulické buchary

6    Vretenové lisy a ostatné kovacie stroje

      6.1    Vretenové lisy
      6.2    Ostatné kovacie stroje
               6.2.1  Kovacie stroje s radiálnym kovaním
               6.2.2  Rotačné kovacie stroje
               6.2.3  Kovacie valce
               6.2.4  Rozvalcovávacie stroje
Literatúra k časti tvárniace stroje

Časť II  TVÁRNIACE NÁSTROJE

1    Odborná litertaúra o tvárniacich nástrojoch          

2    Rozdelenie tvárniacich nástrojov, ich názvoslovie a ekonomika
     
3    Nástroje na plošné vŕtanie

      3.1    Strižné nástroje
      3.2    Ohýbacie nástroje
      3.3    Ťažné stroje    

4    Nástroje na objemové tvárnenie
 
      4.1    Kovacie nástroje
               4.1.1  Konštrukcia zápustiek pre kovanie na kľukových kovacích lisoch
               4.1.2  Konštrukcia zápustiek pre kovanie na bucharoch
               4.1.3  Zápustky na kovanie na vretenových lisoch
      4.2    Pretláčacie nástroje
      4.3    Raziace nástroje
      4.4    Nitovacie nástroje
      4.5    Nástroje na tvárnenie práškových  kovov
               4.5.1  Návrh lisovacieho nástroja - metodický postup
                         4.5.1.1 Konštrukčný návrh nástroja    

5    Montáž tvárniacich nástrojov

Literatúra k časti tvárniace nástroje
     Navrhovanie procesov údržby

Navrhovanie procesov údržby

Vladimír Stuchlý, Roman Poprocký, Miroslav Rakyta, Juraj Grenčík
40,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
7,50SKLADOM

Podnikateľská etika

Podnikateľská etika

Katarína Janošková
6,00SKLADOM