Podnikový Controlling [Oľga Poniščiaková] | edis.uniza.sk

Podnikový Controlling
Oľga Poniščiaková

Podnikový Controlling

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1320-411.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Učebnica Podnikový controlling oboznamuje čitateľov s históriou, vývojom, základnou  charaktreristikou  a poslaním controllingu v podmienkach Slovenskej republiky v súčasnosti. Získané poznatky si môžu  precvičiť a osvojiť  v cvičebnici praktických  aplikácií, zameraných najmä na oblasť hodnotvorných veličín, prioritne nákladov a výnosov  a ich riadenie na báze  controllingu.

Podnikový controlling nadväzuje na vedomosti študentov získané počas štúdia  predovšetkým v oblasti  finančného účtovníctva, manažment podniku  a ekonomiky. Oboznámia sa tak s nárokmi  na výkon všetkých  podnikových  funkcií s dôrazom na poznanie ekonomického a finančného riadenia.

Učebnicu môžu využiť pri svojom štúdiu  predovšetkým študenti v odbore ekonomika a manažment  podniku na Katedre ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline, rovnako však aj všetci tí, ktorí majú záujem o controlling a získané teoretické poznatky a vedomosti si chcú doplniť.

Z obsahu

Návod na štúdium učebnice Podnikový controlling

Zoznam použitých symbolov

1       Systémový prístup k riadeniu podniku

     1.1  Systémové východiská

     1.2  Podnik ako systém

        1.2.1  Ekonomický podsystém

        1.2.2  Plánovací podsystém

        1.2.3  Informačný podsystém

        1.2.4  Organizačný podsystém

        1.2.5  Podsystém ľudských zdrojov

     1.3 Ciele a funkcie riadenia

2.     Obsah a vymedzenie controllingu

    2.1  Teoretické vymedzenie a koncepcia controllingu
  
        2.1.1   Pôvod a história controllingu

        2.1.2   Charakteristika controllingu

    2.2  Koncepcia controllingu

    2.3  Vzťah manažmentu a controllingu

         2.3.1  Pojem riadenie

         2.3.2  Vyjadrenie väzby prvkov a nástrojov finančného riadenia a controllingu

         2.3.3  Porovnanie controllingu s manažmentom

         2.3.4  Charakteristika finančného riadenia

3       Koncepcia systému ekonomického riadenia na báze controllingu

   3.1  Nákladový systém

         3.1.1  Klasifikácia nákladov

         3.1.2  Problematika režijných nákladov

         3.1.3  Nadstavba členenia nákladov
  
    3.2 Tvorba nákladového systému

4.        Kalkulácie v controllingu

    4.1  Kalkulačný systém

       4.1.1   Charakteristika a pojmológia

       4.1.2   Klasifikačné kritéria členenia kalkulácií

       4.1.3   Metódy kalkulácií

    4.2    Tvorba kalkulačného systému

       4.2.1   Využitie kalkulačného systému pri riadení hospodárnosti jednotkových nákladov

       4.2.2   Vzťah medzi jednotlivými prvkami kalkulačného systému

5.        Kalkulácia podľa aktivít - metóda ABC

    5.1  ABM - Activity Based Management

        5.1.1   Podstata ABM

        5.1.2   Princípy ABM

   5.2   Základné prvky kalkulácie

   5.3   Implementácia ABC

   5.4   Porovnanie tradičnej kalkulácie s kalkulovaním podľa aktivít

   5.5   Využitie metódy ABC vo vzťahu k čiastkovým aktivitám v praxi

6.        Controlling vo vybraných odvetviach

   6.1   Controlling v obchode

   6.2   Controlling v slobodných povolaniach

   6.3   Controlling v doprave

   6.4   Controlling v agropriemysle

7.        Budúcnosť controllingu

   7.1   Orientácia na stakeholderov (záujmové skupiny)

   7.2   Orientácia na proces a projekt

8.        Controlling v príkladoch

   8.1   Hodnotenie podnikovej činnosti

       8.1.1  Základné ukazovatele hodnotenia úrovne nákladov

       8.1.2  Náklady vo vzťahu k zmene objemu výroby

       8.1.3  Kalkulačné členenie nákladov

       8.1.4  Náklady z hľadiska rozhodovania
  
    8.2   Metódy kalkulácií nákladov

       8.2.1   Metódy jednoduchého delenia

       8.2.2   Priraďovanie nákladov delením s pomerovými (ekvivalentnými) číslami

       8.2.3   Prirážková metódy kalkulácie

       8.2.4   Kalkulácie z hľadiska členenia výrobného procesu

9.   Zoznam literatúry  


       
    Makroekonómia

Makroekonómia

Elena Gregová
12,70SKLADOM

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Ekonomika leteckých spoločností Pravidelná osobná doprava

Anna Tomová, Alena Novak Sedláčková, Michal Červinka, Karel Havel
20,70SKLADOM

Technológia a automatizácia pošty

Technológia a automatizácia pošty

Peter Kolarovzski, Lucia Madleňáková, Mária Rostášová
17,75SKLADOM

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová
16,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. preprcované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vy...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM