Progresívne technológie [Anna Mičietová] | edis.uniza.sk

Progresívne technológie
Anna Mičietová

Progresívne technológie

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1288-718.00542.27

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Vysokoškolská učebnica je súhrnom relevantných poznatkov o progresívnych technológiach obrábania, ktoré sú vhodné hlavne na obrábanie  ťažkoobrábateľných  materiálov. Rozpracováva najnovšie  trendy a perspektívy ich zavedenia vo výrobnom procese, nakoľko snahu výrazne zvýšiť  produktivitu obrábania možno  jamä uplatnením nových  technologických  princípov.

V kapitolách knihy sú chrakterizované jednotlivé progresívne  technológie založené  na tepelnom účinku elektrického prúdu (elektroerozívne, plazmové, laserové obrábanie, obrábanie elektrónovým a iónovým lúčom), metódy bez priameho využitia tepelného účinku elektrického prúdu (elektrochemické obrábanie), progresívne technológie abrazívneho obrábania )ultrazvukové, magneticko-abrazívne obrábanie), ako aj ďalšie kombinované metódy. Kniha tiež uvádza dostupné technologické zariadenia a možnosti ich využitia vo výrobnom procese.

Vysokoškolská učebnica je  určená  študentom strojníckych fakúlt bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj celej odbornej verejnosti.

Z obsahu

ÚVOD

1.     CHARAKTERISTIKA PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ

       
1.1.   Rozdelenie progresívnych technológií

        1.2.   Špecifické charakteristiky progresívnych technológií obrábania

        1.3.   Materiály vhodné na obrábanie

2.     ULTRAZVUKOVÉ OBRÁBANIE

       
2.1.   Základné pojmy o ultrazvuku

        2.2.   Princíp ultrazvukového obrábania

        2.3.   Hlavné časti zariadenia na ultrazvukové  obrábanie

        2.4.   Ultrazvukové  obrábanie ťažkoobrábateľných materiálov

        2.5.   Technologické aplikácie

        2.6.   Technologické zariadenia

3.     OBRÁBANIE VYSOKOENERGETICKÝM VODNŹM PRÚDOM

       
3.1.   Princíp rozrušovania materiálu vodným prúdom

        3.2.   Konštrukcie zariadení na rezanie vodným prúdom

        3.3.   technologické parametre vodného prúdu

        3.4.   Využitie technológie WJM vo vybraných oblastiach priemyslu

        3.5.   Automatizácia a robotizácia v procese  rezania vodným prúdom

4.     OBRÁBANIE VZDUŠNÝM BRÚSNYM PRÚDOM

       
4.1.   Princíp obrábania

        4.2.   Technologické aplikácie

5.     MAGNETICKO-ABRAZÍVNE OBRÁBANIE

       
5.1.   Základné fyzikálne princípy

        5.2.   Technologické možnosti procesu magneticko-abrazívneho obrában
   

6.     ELEKTROEROZÍVNE OBRÁBANIE

       
6.1.   Metódy úberu tepelným účinkom elektrického prúdu

        6.2.   Teoretické východiská a fyzikálne princípy úberu

        6.3.   Pracovné podmienky a charakter výbojov

        6.4.   Pracovné kvapaliny

        6.5.   Nástrojové elektródy

        6.6.   Rozdelenie elektrozívnych metód a technologické aplikácie

        6.7.   Elektroerozívne stroje

7.     OBRÁBANIE LASEROVÝM LÚČOM

      
  7.1.   Fyzikálne základy a princíp funkcie lasera

        7.2.   Klasifikácia laserov

        7.3.   Obrábateľnosť materiálov

        7.4.   Využívanie lasera na techlologické účely

        7.5.   Laserové systémy pri obrábaní materiálov       

8.     PLAZMOVÉ OBRÁBANIE

        8.1.   Fyzikálne princípy obrábania plazmou

        8.2.   Plazmové rezacie zariadenie

        8.3.   Praktické aplikácie plazmy

9.     OBRÁBANIE ELEKTRÓNOVÝM LÚČOM

       
9.1.   Teoretické východiská a fyzikálne princípy

        9.2.   Využitie v priemysle

10.   OBRÁBANIE IÓNOVÝM LÚČOM

     
   10.1.  Základné fyzikálne princípy

        10.2.  Aplikácie v priemysle

11.   ELEKTROCHEMICKÉ OBRÁBANIE

       
11.1.  Teoretické východiská a fyzikálne princípy

        11.2.  Elektrolyty a ich vlastnosti

        11.3.   Pochody na elektródach - pasivácia obrobku

        11.4.  Nástrojové elektródy

        11.5.  Spôsoby elektrochemického obrábania       

12.   CHEMICKÉ OBRÁBANIE

       
12.1.  Chemické obrábanie - leptanie

        12.2.  Chemické frézovanie

        12.3.   Plynové obrábanie

        12.4.  Obrábanie aktívnou hmotou

        12.5.  Chemické morenie a leštenie

        12.6.  Termické odstraňovanie ostrín

        12.7.  Vývoj v oblasti chemického obrábania

13.   KOMBINOVANÉ METÓDY OBRÁBANIA

       
13.1.  Kombinované metódy konvenčného a progresívneho obrábania

        13.2.  Kombinované metódy progresívneho obrábania

        13.3.  Integrované technológie

14.   ASPEKTY PRI PROGRESÍVNYCH  TECHNOLÓGIACH OBRÁBANIA

       
14.1.  Výber metódy - prístup k optimalizácii

        14.2.  Možnosť integrácie do komplexnejších systémov

        14.3.  Faktory ovplyvňujúce výber progresívnej  technológie obrábania

ZÁVER

LITERATÚRATechnológia tvárnenia kovov Vybrané state

Technológia tvárnenia kovov Vybrané state

Ján Moravec
8,00VYPREDANÉ

Hydrotvárnenie  Hydroforming

Hydrotvárnenie Hydroforming

Ján Moravec
8,50VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča: