Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy [Jozef Gašparík, Peter Šulko] | edis.uniza.sk

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy
Jozef Gašparík, Peter Šulko

Technológia železničnej dopravy Líniové dopravné procesy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1171-216.00482.02

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

Vysokoškolská učebnica podáva pohľad na všetky aspekty  grafikonu vlakovej dopravy a metodiky stanovenia priepustnej výkonnosti ako úzko špecifickej  oblasti železničnej dopravnej prevádzky. Poskytovanie  kapacity železničnej infraštruktúry predpokladá poznanie  jej disponibilnej veľkosti, pričom  hlavným poslaním  manažéra   železničnej infraštruktúry má byť poskytovanie  kvalitných služieb pri realizovaní vlakovej dopravy.

Publikácia je určená predovšetkým  študentom Žilinskej univerzity v Žiline, ako aj iných  škôl príbuzného zamerania, odborníkom z praxe a tiež širokému  spektru  záujemcov o železničnú dopravu.

Z obsahu

1.     Vzťahy na trhu prepravných služieb v železničnej doprave

     1.1.   Definícia prepravnej služby

     1.2     Manažment kapacity železničnej infraštruktúry

2.     Grafikon vlakovej dopravy

     2.1.     Význam úlohy grafikonu vlakovej dopravy

     2.2.     Grafické znázornenie jazdy vlaku

     2.3.     Triedenie  grafikonu vlakovej súpravy

3.     Podklady na zostavu grafikonu vlakovej dopravy

     3.1.     Prevádzkyschopnosť infraštruktúry

     3.2.     Rozsah vlakovej dopravy

     3.3.     Parametre trasy vlaku

     3.4.     Prevádzkové intervaly

     3.5.     Následné medzičasy

4.     Metodika zostavy grafikonu vlakovej dopravy

     4.1.     Zásady konštrukcie grafikonu

     4.2.     Organizácie podporujúce koordináciu zostavy GVD

     4.3.     Využitie výpočtovej techniky pri tvorbe grafikonu vlakovej dopravy a stanovení

                 železničnej infraštruktúry

5.     Kapacita železničnej infraštruktúry

     5.1.     Základné pojmy a druhy priepustnej výkonnosti

     5.2.     Stanovenie času obsadenia a časovej zálohy v grafikone

     5.3.     Teoretická priepustná výkonnosť traťových koľají

     5.4.     Priepustná výkonnosť traťových koľají v skonštruovanom grafikone

     5.5.     Priepustná výkonnosť traťových koľají  vo výhľadových grafikonoch

     5.6.     Priepustnosná výkonnosť v dočasných grafikonoch

     5.7.     Priepustná výkonnosť dopravných koľají

     5.8.     Priepustná výkonnosť staničného zhlavia

     5.9.     Riešenie kolízneho bodu

     5.10.   Priepustná výkonnosť spádoviska

     5.11.   Metodika UIC

     5.12.   Metodika Katedry železničnej dopravy

6.     Optimálna kapacita a opatrenia na jej dosiahnutie

     6.1.     Analytický výpočet

     6.2.     Optimálna priepustná výkonnosť

     6.3.     Evidencia časových prvkov GVD a kapacity železničnej infraštruktúry na ŽSR

     6.4.     Opatrenia na zmenu priepustnej výkonnosti

     6.5.     Prevádzkovo-organizačné opatrenia

     6.6.     Stavebnorekonštrukčné opatrenia

     6.7.     Zdokonalenie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

     6.8.     Zavádzanie moderných vozidiel

     6.9.     Kombinácia opatrení na zvýšenie priepustnej výkonnosti


Slovník odborných pojmov

Zoznam skratiek

Literatúra

Zoznam príloh





Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom

Iveta Kubasáková, Marián Gogola, Juraj Jagelčák, Jarmila Sosedová...
24,00SKLADOM

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Základy všeobecnej ekonomickej teórie 1

Viera Bartošová, Alžbeta Bieliková, Dagmar Hrašková
15,00SKLADOM

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Ekonomika železničnej dopravy Hospodárenie železničných podnikov

Anna Dolinayová, Eva Nedelikaová, Eva Brumerčíková
15,50SKLADOM

Ekonomika letísk

Ekonomika letísk

Anna Tomová, Ivana Kirschnerová, Karel Havel
17,00SKLADOM

Mechanika v železničnej doprave

Mechanika v železničnej doprave

Jozef Gašparík, Juraj Grenčík, Pavol Meško, Vladislav Zitrický, V...
13,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€



Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM

Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
15,40SKLADOM