Hospodárska politika v teórii a praxi [Elena Gregová] | edis.uniza.sk

Hospodárska politika v teórii a praxi
Elena Gregová

Hospodárska politika v teórii a praxi

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1100-214.30430.8

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Vysokoškolská učebnica predstavuje publikáciu určenú predovšetkým  študentom Fakulty PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ostatným študentom ekonomického zamerania a taktiež širokej verejnosti zaujímajúcej sa o hospodársku problematiku. Štruktúra danej knihy pozostáva z jedenástich kapitol obsahujúcich okrem predmetu a historického vývoja všetky základné segmenty hospodárskej politiky: politiku hospodárskej súťaže, štruktúrnu politiku, dôchodkovú politiku, sociálnu politiku, stabilizačnú politiku, ekologickú a vonkajšiu hospodársku politiku. Snahou autorky  bolo vytvorenie uceleného pohľadu na hospodársku politiku vlády nielen z teoretického aspektu, ale aj v praktickej rovine, čo napomôže získať študentom základnú orientáciu v hospodárskej politike, pochopenie určitých zákonitosti a súvislosti vývoja ekonomiky, dá možnosť zhodnotiť prijaté opatrenia zo strany nositeľov hospodárskej politiky nielen na národnej, ale aj na nadnárodnej úrovni.


Z obsahu

Úvod

1.     Predmet, ciele, nositelia a koncepcia hospodárskej politiky

       
1.1.   Štruktúra národného hospodárstva
        1.2.   Prístupy k hospodárskej politike
       
1.3.   Ciele hospodárskej politiky
        1.4.   Nositelia hospodárskej politiky
        1.5.   Nástroje hospodárskej politiky
        1.6.   Hodnotenie výsledkov hospodárskej politiky


2.     Koordinačný mechanizmus a fázy hospodársko-politického rozhodovania

        2.1.   Modely politicko-ekonomických cyklov
        2.2.   Fázy hospodársko-politického rozhodovania


3.     Genéza teórie hospodárskej politiky

       
3.1.   Etapy formovania hospodárskej politiky
        3.2.   Praktická hospodárska politika v jednotlivých vyspelých trhových ekonomikách

4.     Globalizácia a hospodárska politika

       
4.1.   Globalizačné procesy
        4.2.   Prínosy a riziká globalizácie
        4.3.   Historické etapy rozvoja globalizácie


5.     Politika hospodárskej súťaže

       
5.1.   Oblasti pôsobenia hospodárskej súťaže
        5.2.   Protimonopolná politika
        5.3.   Politika hospodárskej súťaže v podmienkach SR
        5.4.   Štátna politika vo vzťahu k monopolom
        5.5.   Európska politika hospodárskej súťaže
       

6.     Štruktúrna politika

       
6.1.   Možnosti formovania ieľov štruktúrnej politiky
        6.2.   Základné oblasti štruktúrnej politiky
        6.3.   Prístupy štátu k štruktúrnej politike
        6.4.   Politika konkurencieschopnosti krajiny
        6.5.   Regionálna politika


7.     Dôchodková a cenová politika

       
7.1.   Príjmy dimácnosti a nástroje dôchodkovej politiky
        7.2.   Prístupy k dôchodkovému prerozdeľovaniu
        7.3.   Dôchodková politika  v Európskej únii
        7.4.   Cenová politika ako súčasť dôchodkovej politiky
       
8.     Sociálna politika

       
8.1.   Základné zložky sociálnej politiky
        8.2.   Princípy, funkcie a nástroje sociálnej politiky
        8.3.   modely sociálnej politiky
        8.4.   Sociálna politika v Európskej únii


9.     Stabilizačná politika

       
9.1.   Rozpočtová a fiškálna politika
        9.2.   Monetárna a menová politika
        9.3.   Hospodársko-politický mix


10.   Ekologická politika

       
10.1.   Hospodárske nástroje  ekologickej politiky
        10.2.   Environmentálna politika Europskej únie
        10.3.   Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR

11.   Vonkajšia hospodárska politika

     
   11.1.   Nástroje vonkajšiej hospodárskeju politiky
        11.2.   Platobná bilancia
        11.3.   Devízové režimy a hospodárska politika

Zoznam literatúryMatematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Železničná dopravná prevádzka - Technológia železničných staníc

Jozef Majerčák, Jozef Gašparík, Peter Blaho
13,00SKLADOM

Matematika 2

Matematika 2

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
5,00SKLADOM

Financie -  zbierka príkladov

Financie - zbierka príkladov

Katarína Repková Štofková
14,00SKLADOM

Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Železničná dopravná prevádzka Základy železničnej dopravy

Jozef Gašparík, Peter Blaho, Dušan Lichner
17,60SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM