Praktikum z ekonomiky podniku [Martina Gogolová, Anna Križanová] | edis.uniza.sk

Praktikum z ekonomiky podniku
Martina Gogolová, Anna Križanová

Praktikum z ekonomiky podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0951-15.00150.63

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2014

Anotácia

     Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, resp. na univerzite.

     Hlavným cieľom skript je vytvoriť databázu informácií, na ktorej vyučujúci uvedených  predmetov môžu postaviť rozhodujúci proces výučby v rámci cvičení v uvedených predmetoch, ako aj databázu informácií, na základe ktorej môžu študenti prakticky precvičovať aplikáciu vedomostí z prednášok a pripravovať sa na skúšku.

     Jednotlivé kapitoly v skriptách  obsahujú v úvode oboznámenie s danou problematikou  a ďalej sú uvedené vzorové príklady so správnym riešením. Samotné príklady sú koncipované tak, aby študent videl postup pri riešení daného príkladu a následne si mohol ďalšie príklady na základe správnych riešení vypočítať samostatne. V závere každej kapitoly si študent môže  overiť svoje znalosti z danej problematiky.

Skriptá vytvárajú priestor na:

-   pravidelnú systematickú prípravu na cvičenia,

-   samostatnú aktivitu študentov  pri riešení príkladov a úloh

-   vlastnú interpretáciu získaných výsledkov a poznatkov,

-   pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach.

Z obsahu

Predslov

1    Podstata podniku

2    Okolie podniku

3    Druhy podnikov

4    Výrobné faktory

5    Dlhodobý majetok podniku

6    Krátkodobý majetok podniku

7    Pracovná sila

8    Hodnotenie podnikovej činnosti

9    Podnikový transformačný proces

Literatúra
Súbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Súbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na baka...

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
2,50SKLADOM

Možnosti využitia databázových systémov v poštovom podniku

Možnosti využitia databázových systémov v poštovom podniku

Martina Kováčiková, Iveta Kremeňová, Juraj Fabuš, Ján Fľak
5,50SKLADOM

Cestné vozidlá - návody na cvičenia

Cestné vozidlá - návody na cvičenia

Vladimír Rievaj, Ján Vrábel, Ján Ondruš
8,80SKLADOM

CD - Telematické služby 2

CD - Telematické služby 2

Juraj Vaculík, Margita Majerčáková, Radovan Madleňák
2,40SKLADOM

CD - LECTURES ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION THE CASE OF EUROPE

CD - LECTURES ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION THE CASE OF EUROPE

Katarína Ivánková, Katarína Pažická
4,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM