Praktikum z ekonomiky podniku [Martina Gogolová, Anna Križanová] | edis.uniza.sk

Praktikum z ekonomiky podniku
Martina Gogolová, Anna Križanová

Praktikum z ekonomiky podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-0951-15.00150.63

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2014

Anotácia

     Tieto vysokoškolské skriptá boli vypracované na základe obsahovej štruktúry informačného listu predmetu Ekonomika a riadenie podniku a predmetu Ekonomika podniku, ktoré sa vyučujú na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, resp. na univerzite.

     Hlavným cieľom skript je vytvoriť databázu informácií, na ktorej vyučujúci uvedených  predmetov môžu postaviť rozhodujúci proces výučby v rámci cvičení v uvedených predmetoch, ako aj databázu informácií, na základe ktorej môžu študenti prakticky precvičovať aplikáciu vedomostí z prednášok a pripravovať sa na skúšku.

     Jednotlivé kapitoly v skriptách  obsahujú v úvode oboznámenie s danou problematikou  a ďalej sú uvedené vzorové príklady so správnym riešením. Samotné príklady sú koncipované tak, aby študent videl postup pri riešení daného príkladu a následne si mohol ďalšie príklady na základe správnych riešení vypočítať samostatne. V závere každej kapitoly si študent môže  overiť svoje znalosti z danej problematiky.

Skriptá vytvárajú priestor na:

-   pravidelnú systematickú prípravu na cvičenia,

-   samostatnú aktivitu študentov  pri riešení príkladov a úloh

-   vlastnú interpretáciu získaných výsledkov a poznatkov,

-   pochopenie zložitých otázok v širšom kontexte a vo vzájomných súvislostiach.

Z obsahu

Predslov

1    Podstata podniku

2    Okolie podniku

3    Druhy podnikov

4    Výrobné faktory

5    Dlhodobý majetok podniku

6    Krátkodobý majetok podniku

7    Pracovná sila

8    Hodnotenie podnikovej činnosti

9    Podnikový transformačný proces

Literatúra
Cestné vozidlá - návody na cvičenia

Cestné vozidlá - návody na cvičenia

Vladimír Rievaj, Ján Vrábel, Ján Ondruš
8,80SKLADOM

Vybrané kapitoly z európskej integrácie

Vybrané kapitoly z európskej integrácie

Katarína Ivánková
5,50SKLADOM

CD-Hardvér personálnych počítačov

CD-Hardvér personálnych počítačov

Peter Adamko, Marta Knutelská, Michal Pavličko
3,84SKLADOM

CD-LECTURES ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION THE CASE OF EUROPE

CD-LECTURES ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION THE CASE OF EUROPE

Katarína Ivánková, Katarína Pažická
4,20SKLADOM

Súbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Súbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na baka...

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
2,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM