CD - Zpracování signálu v lékarství [Jitka Mohylová, Vladimír Krajča] | edis.uniza.sk

CD - Zpracování signálu v lékarství
Jitka Mohylová, Vladimír Krajča

CD - Zpracování signálu v lékarství

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
80-8070-341-81.3340.07

Skriptá v elektronickej podobe

zaradenie publikácie: Zľavnené knihy

roky vydania: 2004

Anotácia

     Spracovanie biologických záznamov môže prebiehať dvoma smermi :

1)  napodobňuje čo najviac - dosiaľ bežnú - vizuálnu analýzu (vychádza zo skúsenosti lekárov)

2)  vychádza z matematického spracovania kriviek, k takto získaným výsledkom v rôznej

     abstraktnej forme sa potom hľadajú biologicko-klinické korelácie

Spracovanie prebieha :

v časovej oblasti  :       - program sa snaží sledovať postup špecialistu pri vizuálnom hodnotení

                                       záznamu

v kmitočtovej oblasti :  - je získané kmitočtové spektrum signálov (Fourierova transformácia),

                                       analyzujú sa podiely jednotlivých zložiek a ich zmeny.  Pri vzorkovaní

                                       musí byť dodržaný vzorkovací teorém.

V súčasnej dobe prevláda prvý smer (2). (3), (9), (14), (16), (23), (31), (42) do ktorého patrí :

A) Amplitudova analýza

B) Periodová alebo intervalová analýza

C) Frekvenčná analýza

D) Rozpoznávaním typických obrázkov

Z obsahu

Zoznam použitých symbolov a skratiek

Ciele kurzu

1.    Úvod

2.    Základné pojmy

3.    Zber a predpracovanie dát

4.    Filtrácia

5.    Charakteristika náhodných signálov

6.    Spektrálna analýza biologických signálov

7.    Adaptívna segmentácia - detekcia nestacionarit

8.    Metódy umelej inteligencie

9.    Umelé neurónové siete

10.   Analýza elektroencefalografického záznamu

11.   Štatistické testovanie hypotéz o rozdieloch v spektre

12.   Wave-Finder systém pre automatizované spracovanie EEG signálov

13   Automatická detekcia epileptických  grafoelementov

       Literatúra

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM