Obchodné podmienky a reklamačný poriadok | edis.uniza.sk

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

  

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi predávajúcim – Žilinskou univerzitou v Žiline, EDIS-vydavateľské centrum ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, IČO: 00397563,  IČ DPH: SK 202 067 7824, právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako verejná vysoká škola, registrovaná v živnostenskom registri pod č.  580-31001 (ďalej len „predávajúci) a kupujúcim– fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá vyplní objednávkový formulár a odošle ho na spracovanie (ďalej len „kupujúci“).

Všetky zmluvné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu „www.edis.uniza.sk“ medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou kupujúci- občan (fyzická osoba), riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP  Občianskym zákonníkom v platnom znení, zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou „kupujúcim“ podnikajúca fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito VOP Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie základných pojmov

Tovar – tovarom sa na účely tohto internetového obchodu rozumejú najmä publikácie z produkcie EDIS-vydavateľského centra Žilinskej univerzity v Žiline, publikácie komisných partnerov, propagačné predmety Žilinskej univerzity v Žiline, príp. ďalší tovar, ktorý je určený na predaj. Pri každom tovare je uvedená aktuálna predajná cena.

 Každý tovar je možné si prezrieť - kliknutím na obrázok sa objaví anotácia a obsah.

 

Registrácia – je odporúčaná pre uskutočnenie objednávky. Nevyžaduje sa na prezeranie e-shopu, listovanie v tovaroch. Pri registrácii je povinné zadať overovací kód. Povinné údaje, ktoré sa vyplňujú:

·       Prihlasovacie údaje: Meno, Priezvisko, Login/e-mailová adresa, Heslo, Heslo opätovne,

·       Kontaktné/fakturačné údaje: Názov firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, Ulica/číslo domu, PSČ/Mesto, Štát, Kontaktný telefón.

Kontaktné údaje sa nemusia zhodovať s adresou doručenia. Pri každej objednávke má kupujúci možnosť zvoliť adresu doručenia. Odoslaním registračného formulára objednávateľ súhlasí s týmito VOP..

Objednávka

Objednávka slúži na objednanie publikácií alebo ďalšieho tovaru. Objednávku je možné zrealizovať prostredníctvom ikony nákupného košíka pri jednotlivých tovaroch. Pri nákupe viacerých tovarov sa tieto zobrazujú v nákupnom košíku. Nákupný košík je možné vyprázdniť, resp. odobrať z neho vybrané tovary.

Kupujúci v objednávke zadáva povinné polia. Vyplnením objednávky, vyjadrením súhlasu s obchodnými podmienkami a odoslaním objednávky, sa táto stáva záväznou. Objednávku je možné zrušiť, ak ešte nebola zaslaná (spravidla do 48 hodín) e-mailom na adresu: predajnaskript@uniza.sk.

Po odoslaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu e-mailom správu o vybavení a cene dobierky. Objednané publikácie zasielame do vypredania zásob.

Pri objednávke s osobným odberom v predajni literatúry bude tovar rezervovaný v predajni 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky. V prípade nevyzdvihnutia tovaru v danej lehote bude objednávka stornovaná.

  

Dodacie a platobné podmienky

 

Objednávateľ si môže v objednávke vybrať z dvoch spôsobov platby:

·       v hotovosti (kupujúci za tovar zaplatí v hotovosti na predajni)

·       dobierka (kupujúci za tovar zaplatí pri prevzatí ).

S tým súvisí aj výber dopravy – pri platbe v hotovosti je potrebné si tovar osobne prevziať na predajni. Pri platbe na dobierku je tovar zaslaný Slovenskou poštou s prevzatím na pošte. Pri žiadosti o zaslanie tovaru na adresu je nutné uviesť túto informáciu v poznámke ku objednávke. Poštovné je účtované podľa váhy tovaru a spôsobu doručenia.

Cenník poštovného:

SR

Cena s DPH

Cena s DPH

Cena s DPH

do kg

Expres zásielka - na adresu

Espres zásielka na poštu

Dobierka

do 5 kg

6,00

4,50

1,00

nad 5 kg

7,00

5,50

1,00

nad 10  kg

10,00

7,50

1,00

Tovar zasielame aj do Českej republiky na dobierku i na faktúru, po dohode a informácií ohľadom poštovného aj do ostatných krajín EÚ – len na faktúru a platbou vopred.

 

 

K zásielke predávajúci prikladá  faktúru, ktorá obsahuje aj informáciu o výške poštovného a celkovú sumu za dobierku a súčasne súži ako dodací list. V prípade kupujúceho – právnickej osoby, resp. FO – podnikateľa sa po vyplnení príslušných povinných fakturačných údajov zasiela faktúra.

 

Tovar zostáva až do zaplatenia majetok predávajúceho.

 

Odberné miesto, predajná doba

Predajňa študijnej literatúry (budova Univerzitnej knižnice)

Vysokoškolákov 24
Tel:  +421 41 5134925, Mail: 
predajnaskript@uniza.sk

Otváracie hodiny pracoviska:

 Pondelok:

 08:00 - 15:00 hod.

 Utorok:

 08:00 - 15:00 hod.

 Streda:

 08:00 - 15:00 hod.

 Štvrtok:

 08:00 - 15:00 hod.

 Piatok:

 08:00 - 14:30 hod.

Obedňajšia prestávka: 11:30 - 12:00

Predajňa študijnej literatúry slúži ako výdajné miesto pre osobný odber pre objednávky zrealizované prostredníctvom www.edis.uniza.sk.

Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný skontrolovať si zásielku pri jej prebratí, a to, či nie je poškodená, či je kompletná a pod. V prípade poškodenia je odporúčané zásielku nepreberať, ale vrátiť späť predávajúcemu. Za oneskorenú dodávku zavinenú doručovateľom alebo za nesprávne uvedenú dodaciu adresu predávajúci nezodpovedá.

 

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších  predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších  predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Ochrana osobných údajov

Informácie, ktoré poskytne kupujúci predávajúcemu v súvislosti s objednávkou, používa predávajúci len na uskutočnenie predaja a zaväzuje sa, že ich neposkytne tretej osobe, ak to bezprostredne nesúvisí s vybavením objednávky. Na písomnú žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný údaje o kupujúcom vymazať z databázy.

 

Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť VOP, svoje cenníky a podmienky predaja. Aktuálna verzia VOP je zverejnená na internetovej stránke www.edis.uniza.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.09.2019.

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM