Predajne sú otvorené v prázdninovom režime. Bližšie informácie nájdete v časti Dôležité odkazy • • • Vážení zákazníci, pri vstupe do predajní dodržujte prosím aktuálne epidemiologické opatrenia.

Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia

Alica Kalašová, Miroslava Mikušová

Cena: 16.00 EUR s 10% DPH

Dostupnosť:vypredané
ISBN:978-80-554-1329-7
Rok vydania:2017
Fakulta / útvar:FPEDaS
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica

Učebnica Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho  štúdia  študijného programu cestná doprava na Fakulte prevádzky a ekonom iky dopravy  a spojov v Žiline. Obsahuje  súbor poznatkov a podmienok, od ktorých závisí výkonnosť a spoľahlivosť človeka v dopravných systémoch. Cieľom jej prvej časti je oboznámiť študentov bezpečnosťouv doprave a charakterizovať intgerakciu vodič, automobil a okolie. V druhej časti je  cieľom oboznámenie študentov so zásadami  psychologickej analýzy činnosti vodiča  dopravy, a s praktickými psychologickými metódami  a postupmi uplatňovanými v dopravno-psychologickej praxi u nás i v zahraničí.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR