••• Dňa 27.10 je EDIS shop zatvorený ••• V dňoch 28.10 a 29.10.2021 sú obe predajne zatvorené ••• Kopírovacie centrum je zatvorené do odvolania •••

Mestské inžinierstvo – 1. diel. Vývoj, plánovanie, TUR a samospráva sídelných útvarov Slovenska v kontexte EÚ

Martin Decký, Milan Muška, Eva Remišová, Martin Decký ml., Daniela Ďurčanská, Dušan Jandačka, Peter Šimko, Gabriela Tisoňová

Cena: 30.20 EUR s 10% DPH

Dostupnosť:vypredané
ISBN:978-80-554-1790-5
Rok vydania:2021
Fakulta / útvar:SvF
Typ publikácie:Vysokoškolská učebnica
Väzba:Pevná
Počet strán:364

Autori v tejto publikácii po prvý krát v podmienkach Slovenska definujú holistický pohľad na problematiku MESTSKÉHO INŽINIERSTVA (MI). Ich celoživotné skúsenosti v predmetnej oblasti, v synergii so zahraničnými vnímaním MI, abstrahovali do nasledujúcej autorskej definície. Mestské inžinierstvo – predstavuje multidisciplinárny súbor kompetencií, vedomostí, zručností, nástrojov a postupov využívaných v aplikačnej praxi samosprávneho manažmentu, smerujúcich k vypracovaniu a následnej implementácii zámerov stratégií rozvoja sídelných útvarov (SÚ). MI musí implikovať holistické plánovanie SÚ, a to fyzické (urban planning) aj socioekonomické (city planning), so signifikantným trvaloudržateľným rozvojom a adaptívnym, integrovaným riadením zodpovedajúcim komplexnému potenciálu príslušného SÚ. Strategickým cieľom MI je dosahovanie optimálnych indikátorov nastavených holistickým plánovaním a procesy na ich dosiahnutie sa musia riadiť princípom hodnoty za peniaze. MI synergiou jednotlivých súčastí a ich súladom s národnými a európskymi štandardmi má v konečnom dôsledku prispievať k spokojnosti občanov sídelných útvarov.

Súbory na stiahnutie:

 Obsah publikácie370 kB
košík
0.00 EUR