••• Naše predajne sú otvorené. ••• Objednávky z e-shopu vybavujeme priebežne. •••.

Pôsobenie kultúr v školskom prostredí

Vlasta Cabanová


 

Rok vydania:2012
Fakulta / útvar:FHV
Typ publikácie:Vedecká monografia
Väzba:pevná
Počet strán:148

Materiálové číslo: 401081
ISBN: 978-80-554-0632-9
skladom50+

Cena: 4.10 EUR s 10% DPH

ks

Cieľom monografie bolo analyzovať  školské prostredie ako miesto stretu rôznych  druhov kultúr  a subkultúr, ktoré z rôznych aspektov ovplyvňujú procesy učenia, vyučovania a vzdelávania.

     Monografiu členíme na sedem kapitol, pričom sa najskôr zameriavame  na analýzu podstatných znakov typických kultúr a subkultúr determinujúcich riadené a spontánne  sociálne procesy. V ďalšej časti  sa venujeme  analýze  funkcií školy  v kontexte socálnej štruktúry spoločnosti, najmä ich vzťahu z hľadiska ovpyvňovania hodnotového systému jednotlivcov k iným entitám,  k sociálnej stratifikácii, k demografickým populačným trendom  a k ekonomicko-sociálnej situácii v slovenskej spoločnosti.  Predmetom záujmu sú kultúry sociálnych jednotiek  /rodiny, školy/ a ich existencia, na mikroúrovni vzťahy existujúce vo vnútri jednotiek, škôl a tried, úloha rodiny a triedneho učiteľa  vo formovaní a utváraní kultúrne tolerantného prostredia.

Obsah publikácie
košík
0.00 EUR