História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky [Zdenék Loveček, Martin Decký, Eva Augustínová, Jozef Vangel] | edis.uniza.sk

História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky
Zdenék Loveček, Martin Decký, Eva Augustínová, Jozef Vangel

História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1718-926.00783.28

Kód výrobku: 401810

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Knižnú publikáciu História cestného staviteľstva na území Slovenskej a Českej republiky  spracovali autori pre vedeckú, odbornú ale aj širšiu čitateľskú verejnosť. V práci uvádzajú nielen príklady z ich celoživotnej vzdelávacej  a  odbornej činnosti  v oblasti cestného staviteľstva, ale aj výstupy ich z ich „koníčka“ - histórie inžinierskych stavieb s prioritnou orientáciou na cestné staviteľstvo. Absolventi vysokoškolských  študijných programov cestné staviteľstvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, technológia a manažment stavieb by mali byť oboznámení nielen s najnovšími poznatkami z oblasti projektovania, environmentálneho posudzovania, technológii výstavby a údržby atď., ale tiež by mali byť informovaní o tom, čo v tejto oblasti dokázali naši predkovia. Autori vo svojich edukačných aktivitách študentov dlhodobo oboznamujú so smerovaním cestných trás, históriou vývoja pozemných komunikácií, technológií výstavby a výskumu vozoviek a tiež najstaršími zachovanými pamiatkami cestného staviteľstva. Týmito aktivitami sa snažia naplniť deklarované a všeobecne akceptované ciele implementácie humanitných disciplín do technických odborov univerzitného štúdia.

Z obsahu

ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A OZNAČENÍ 
PREDSLOV 
1 TRASY A PRVOPOČIATKY VÝSTAVBY VOZOVIEK 
1.1 SMEROVANIE TRÁS A NAJSTARŠIE ZMIENKY O CESTÁCH SLOVENSKA A ČESKA 
1.2 KELTSKÉ A RÍMSKE VOZOVKY NA ÚZEMÍ DNEŠNÉHO ČESKA A SLOVENSKA 
1.3 STREDOVEKÉ  KONŠTRUKCIE VOZOVIEK 
1.4 NOVOVEKÉ KONŠTRUKCIE VOZOVIEK 
1.5 POČIATKY STAVBY CIEST NA ÚZEMÍ UHORSKA 
1.6 CESTY V EURÓPE 
1.7 TENDENCIE NA VYBUDOVANIE KVALITNÝCH CIEST V UHORSKU 
1.8  LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 1 
2 VÝSTAVBA CIEST V OBDOBÍ ROKOV 1918 AŽ 1945 
2.1 ROZVOJ AUTOMOBILIZMU V ČESKU ZAČIATKOM 20. STOROČIA 
2.2 VYDANIE ZÁKONA O CESTNOM (SILNIČNOM) FONDE 
2.3 CENY TECHNOLÓGIÍ VOZOVIEK V 30-TYCH ROKOCH 20. STOROČIA 
2.4 TECHNOLÓGIE STAVBY A OBNOVY VOZOVIEK V PRVEJ POLOVICI 20. STOROČIA 
2.5 CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY V AMERIKE A V EURÓPE DO ROKU 1945 
2.6  CEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY NA SLOVENSKU 
2.7 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 2 
3 VOZOVKY V ČESKU A SLOVENSKU 
V 2. POLOVICI 20. STOROČIA 
3.1 CESTNÁ SIEŤ NA SLOVENSKU 
3.2. VYTVÁRANIE ORGANIZAČNÝCH A RIADIACICH ORGANIZÁCIÍ 
3.3 ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE SPRÁVY A VÝSTAVBY CIEST NA SLOVENSKU 
3.5 CESTNÉ STAVBY VO VÝSTAVBE A REKONŠTRUKCII CIEST  SLOVENSKA 
3.7 PÔVODNÉ VRSTVY KRYTU VOZOVIEK V MESTÁCH 
3.8 KONŠTRUKCIE CHODNÍKOV V MESTÁCH 
3.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 3 
4  ZAČIATOK VÝSTAVBY CIEST A DIAĽNIC V ČESKU
 A NA  SLOVENSKU 
4.1 DÔVODY POTREBY VÝSTAVBY DIAĽNIC 
4.2 SMEROVANIE CESTNEJ MAGISTRÁLY 
4.3 PARAMETRE NAVRHOVANEJ DIAĽNICE 
4.4 STAV A VÝVOJ DIAĽNIČNEJ VOZOVKY 
4.5 KONŠTRUKCIA DIAĽNIČNEJ VOZOVKY V ČSR 
4.6 PRÍPRAVA A ZAČATIE VÝSTAVBY DIAĽNICE NA ÚZEMÍ SLOVENSKA 
4.7 PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA DIAĽNICE 
4.8 NÁVRHOVÉ PARAMETRE ČESKOSLOVENSKÝCH DIAĽNIC NA SLOVENSKU 
4.9 KONŠTRUKCIE DIAĽNIČNÝCH VOZOVIEK NA SLOVENSKU 
4.10 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 4 
5 PRVÉ ÚSEKY DIAĽNIC D2 A D61 NA SLOVENSKU 
5.1 PRVÝ DIAĽNIČNÝ ÚSEK DIAĽNICE D2 BRATISLAVA – MALACKY 
5.2 PRVÝ DIAĽNIČNÝ ÚSEK DIAĽNICE D61 (D1) BRATISLAVA – SENEC 
5.3 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 5 
6  VÝSKUM A VÝVOJ MATERIÁLOV A  TECHNOLÓGIÍ V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
6.1 VÝSKUM A VÝVOJ MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
6.2 VEDECKO-TECHNICKÝ ROZVOJ A JEHO PRÍNOS 
6.3 STAVBA NÁSYPOV NA NEÚNOSNOM PODLOŽÍ 
6.4 APLIKÁCIA VÝSKUMU V PRAXI 
6.5 ASFALTOVÉ SPOJIVÁ 
6.6 KAMENIVO A TECHNOLÓGIE NA VÝSTAVBU CIEST 
6.7 INÉ BITÚMENOVÉ ÚPRAVY 
6.8 STUDENÉ ASFALTOVÉ SPOJIVÁ 
6.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 6 
7  TECHNOLÓGIA OPÄTOVNÉHO SPRACOVANIA  PÔVODNÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ 
7.1 SPÔSOBY ZÍSKAVANIA MATERIÁLOV ZO STARÝCH VOZOVIEK 
7.2 OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE STARÝCH UPRAVENÝCH ASFALTOVÝCH ZMESÍ V OBAĽOVACÍCH SÚPRAVÁCH ZAHORÚCA 
7.3 SPÔSOBY PRIVÁDZANIA R-MATERIÁLU DO MIEŠAČA OBAĽOVACEJ SÚPRAVY 
7.4 SPRACÚVANIE R-MATERIÁLOV V OBAĽOVACÍCH SÚPRAVÁCH ZASTUDENA 
7.5 OPÄTOVNÉ SPRACOVANIE R-MATERIÁLU ZAHORÚCA NA MIESTE 
7.6 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 7 
8 ASFALTOVÉ ZMESI S VYŠŠÍMI PARAMETRAMI 
8.1 ASFALTOVÉ ZMESI S VYSOKÝM MODULOM TUHOSTI 
8.2  ASFALTOVÝ KOBEREC DRENÁŽNY 
8.3 ASFALTOVÉ ZMESI UPRAVENÉ PRÍRODNÝM ASFALTOM TRINIDAD 
8.4 VYUŽITIE ODPADOVEJ GUMY V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
8.5 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 8 
9 VÝSKUMNÉ ZÁKLADNE A ICH KOOPERÁCIE 
9.1 BUDOVANIE INŠTITÚCIE VÚIS, N. P. V BRATISLAVE 
9.2  VZNIK SPOLOČNOSTI VUIS-CESTY, S. R. O. 
9.3 RIEŠENIE VÝSKUMNÝCH ÚLOH 
9.4 KRUHOVÁ SKÚŠOBNÁ DRÁHA 
9.5 NORMY, TECHNICKO-KVALITATÍVNE PREDPISY A KATALÓGOVÉ LISTY 
9.6 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 9 
10 Z HISTÓRIE SPRÁVY A ÚDRŽBY VOZOVIEK 
10.1 PRVOPOČIATKY ÚDRŽBY CIEST V MEZOPOTÁMII 
10.2 PRVOPOČIATKY  VÝSTAVBY A ÚDRŽBY CIEST V STAROVEKOM RÍME 
10.3 MÝTO AKO ZDROJ VÝSTAVBY A ÚDRŽBY CIEST 
10.4 OBNOVY VOZOVIEK PRÍRODNÝM VARÍNASFALTOM 
10.5 UMELECKÍ GÉNIOVIA V ÚDRŽBE VOZOVIEK 
10.6 Z NAJSTARŠEJ HISTÓRIE OPRÁV VÝTLKOV VOZOVIEK 
10.7 NAJSTARŠIE STROJE NA VÝSTAVBU  A OPRAVY VOZOVIEK 
10.8  STROJE NA VYSPRÁVKY Z PŘÍRUČNÍ SILNIČNÍ KNIHOVNY Z ROKU 1933 A 1935 
10.9 Z ČINNOSTÍ OSC V POVAŽSKEJ BYSTRICI 
10.10  LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 10 
11  CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD VÝSTAVBY DIAĽNIC NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ A ČESKEJ REPUBLIKY 
11.1 MEDZIVOJNOVÉ OBDOBIE 
11.2 OBDOBIE DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY (1939 – 1945) 
11.3 OBNOVENIE A NÁSLEDNÝ ÚTLM VÝSTAVBY DIAĽNICE (1945 - 1950) 
11.4 OBNOVENIE PLÁNOVANIA A VÝSTAVBY (1963 – 1989) 
11.5 STAVBY DIAĽNICE PO ROKU 1989 
11.6 STAVBY DIAĽNICE V OBDOBÍ ROKOV 1990 – 1998 
11.7 STAVBY DIAĽNICE V OBDOBÍ ROKOV 1998 – 2006 
11.8 STAVBY DIAĽNICE V OBDOBÍ ROKOV 2006 – 2010 
11.9 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 11 
12  CESTNÉ STAVITEĽSTVO V UHORSKU/SLOVENSKU V KONTEXTE HISTORICKÝCH TLAČÍ  VYDANÝCH NA SLOVENSKU 
12.1 NAJSTARŠIE SLOVACIKÁLNE HISTORICKÉ TLAČE O CESTÁCH 
12.2 GAUTIEROVA UČEBNICA O VÝSTAVBE CIEST V UHORSKOM PROSTREDÍ 
12.3 ANDRÁŠIHO ROZPRAVY O VÝSTAVBE CIEST  ZO ZAČIATKU 18. STOROČIA 
12.4 REFORMY ISTVÁNA SZÉCHÉNYIHO V OBLASTI DOPRAVY UHORSKA 
12.5  DIELA AUTOROV Z DRUHEJ POLOVICE 18. STOROČIA 
13  SMEROVANIE  TECHNICKÉHO  ROZVOJA  V  CESTNOM STAVITEĽSTVE 
13.1 SMEROVANIE TECHNICKÉHO ROZVOJA 
13.2  TRVALOUDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA CIEST 
13.3 DOSLOV 
13.4 LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 13
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Technológia 1

Technológia 1

Ján Moravec, Radoslav Koňár, Richard Pastirčák, Peter Fabian
16,90SKLADOM

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Mosty - Koncepcia a konštrukcia

Ján Bujňák, Petra Bujňáková
17,50SKLADOM