Metódy a techniky manažmentu rizík v podniku [Mária Hudáková, Katarína Buganová] | edis.uniza.sk

Metódy a techniky manažmentu rizík v podniku
Mária Hudáková, Katarína Buganová

Metódy a techniky manažmentu rizík v podniku

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1674-89.70292.22

Kód výrobku: 401760

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Zmeny vo vonkajšom a vnútornom prostredí podniku kladú nároky na majiteľov a manažérov, čeliť rôznym rizikám a znižovať tak možnosť vzniku podnikových kríz, ale aj využívať možné príležitosti na ďalší rozvoj. Zodpovední manažéri kľúčových procesov často podceňujú signály zmien a nevenujú dostatočnú pozornosť aplikácii manažmentu rizík. Neuvedomujú si, že svojimi rozhodnutiami môžu ovplyvniť výkonnosť, ziskovosť, konkurencieschopnosť a celkovú úspešnosť podniku. Dôležité je prekonať pretrvávajúci negatívny pohľad na manažment rizík vyplývajúci často z neznalosti potrebných metód a postupov, z podceňovania potreby vlastnej pripravenosti na manažment rizík.

Z obsahu

1. PESTLE analýza 
2. Analýza zainteresovaných strán 
3. Porterov model piatich síl 
4. Analýza interného profilu schopností  
5. VRIO analýza   
6. Matica konkurenčného profilu  
7. Benchmarking  
8. Finančno-ekonomická analýza 
9. Analýza  bodu zvratu  
10. SWOT analýza 
11. SPACE technika 
12. BCG portfóliová matica 
13. GE portfóliová matica 
14. Model výnimočnosti EFQM 
15. GAP analýza 
16. Analýza scenárov 
17. Teória čiernych labutí 
18. Metóda šiestich otázok  
19. Analýza príčin a následkov  
20. Metóda Global 8D 
21. Brainstorming  
22. Vybrané metódy tvorby variantov riešenia 
23. Delfská technika 
24. Myšlienková mapa 
25. Influenčné diagramy 
26. Rozhodovacie stromy 
27. Strom významnosti 
28. Expertná analýza a hodnotenie rizík a príležitostí 
29. Analýza dopadov na podnikanie  
30. Bezpečnostný audit  
31. Analýza kontrolným zoznamom 
32. Analýza citlivosti 
33. Metóda Riskit 
34. Analýza chýb a ich následkov  
35. Štúdia nebezpečenstva a prevádzkyschopnosti 
36. Analýza spoľahlivosti človeka  
37. Analýza stromu porúch 
38. Analýza stromu udalostí 
39. Analýza typu motýlik 
40. Metóda FRAP 
41. Metóda RIPRAN 
42. Metóda diagnostiky a riadenia rizika 
43. Metóda skórovania s mapou rizika 
44. Metódy zaobchádzania s rizikom 
45. Ofenzívne riadenie 
46. Transfer rizika 
47. Poistenie 
48. Diverzifikácia 
49. Flexibilita 
50. Delenie rizika 
51. Špecifické metódy zaobchádzania s rizikom 
52. Metódy zvládania menovo-kurzového rizika


Logistika výrobného podniku

Logistika výrobného podniku

Eva Sventeková, Zdenka Urbancová
5,20SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM