Konštrukcie pozemných stavieb [Jozef Zajac, Marián Vyparina] | edis.uniza.sk

Konštrukcie pozemných stavieb
Jozef Zajac, Marián Vyparina

Konštrukcie pozemných stavieb

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1610-616.50497.08

Kód výrobku: 401738

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné pojmy a detaily konštrukcií pozemných stavieb a ich aplikácie pri posudzovaní kvality navrhovaných a realizovaných detailov ale aj ukážky chybne navrhnutých a realizovaných detailov, ktoré majú upozorniť pri správnom rozhodovaní ich stanovenia opotrebovanosti a životnosti, pre správne stanovenie ich hodnoty.
Určená je najmä študentom Ďalšieho vzdelávania občanov v znaleckom odbore Stavebníctvo, ako aj študentom Stavebných fakúlt a Fakúlt architektúry a ich absolventom pri nadstavbovom štúdiu v oblasti predmetu konštrukcií pozemných stavieb.
Táto učebnica obsahuje aj popis a konštrukčné detaily starších konštrukčných systémov stavieb, ktorých poznanie je nevyhnutné k ich správnej identifikácii v procese ich posudzovania a hodnotenia.

Z obsahu

ÚVOD 
1. INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A JEJ SPOLOČENSKÁ ÚLOHA 
2. DOKUMENTÁCIA STAVIEB, KRESLENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ A VÝKRESY V STAVEBNÍCTVE 
2.1. Prípravná dokumentácia, územné plánovanie, územno-plánovacie podklady a územno-plánovacia dokumentácia 
2.2. Projektová dokumentácia 
2.3. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
2.4. Celkové finančné členenie stavby 
2.5. Stavebný a autorský dozor 
2.6. Kreslenie stavebných konštrukcií a výkresov v stavebníctve 
3. MODULOVÁ KOORDINÁCIA, TYPIZÁCIA A UNIFIKÁCIA VO VÝSTAVBE 
3.1. Polohová väzba skladobných prvkov vo vzťahu  ku skladobným priestorom 
3.2. Polohová väzba konštrukcií k pôdorysnej vzťažnej osnove 
3.3. Polohová väzba konštrukcií vo vzťahu k výškovej vzťažnej osnove 
3.4. Skladobné, základné (výrobné) a skutočné rozmery prvkov 
3.5. Klasifikácia stavieb 
4. ZAKLADANIE 
4.1. Základová pôda  
4.2. Spolupôsobenie vrchnej a spodnej stavby  
4.3. Zakladanie nad zámrznou hĺbkou 
4.4. Zakladanie nepodpivničených objektov 
4.5. Zakladanie podpivničených objektov  
4.6. Zakladanie anglických dvorcov, markíz a vyrovnávajúcich schodov  
4.7. Druhy základových konštrukcií  
5. HYDROIZOLÁCIE 
5.1. Rozdelenie hydroizolácií 
5.2. Voľba hydroizolácie 
5.3. Hydroizolačná sústava  
6. KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY 
6.1. Funkčné požiadavky 
6.2. Triedenie konštrukčných systémov 
6.3. Panelové stavby  
6.4. Poruchy panelových stavieb 
7. ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE MUROVANÉ  
7.1. Kamenné murivo  
7.2. Tehlové murivo 
7.3. Monolitické murivá 
7.4. Murivá súčasného trhu 
8. ZVISLÉ NENOSNÉ KONŠTRUKCIE 
8.1. Funkčné vlastnosti priečok  
9. PREVISNUTÉ KONŠTRUKCIE  
9.1. Balkóny 
9.2. Lodžie 
9.3. Pavlače 
9.4. Terasy 
9.5. Arkiere
9.6. Rímsy 
9.7. Konštrukcie s veľkým previsnutím 
10. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE 
10.1. Klenby a ich konštrukcie  
10.2. Stropné konštrukcie 
10.3. Škrupiny 
11. SCHODY  
11.1. Konštrukčné a estetické požiadavky 
11.2. Pomenovanie hlavných prvkov schodiska
11.3. Kritériá pre rozdelenie schodísk 
11.4. Tvar a rozmery konštrukčných prvkov schodísk 
11.5. Navrhovanie schodísk z hľadiska únikovej cesty 
11.6. Konštrukčné riešenia schodísk  
11.7. Vyrovnávajúce schody  
11.8. Dizajnové schodiská 
12. PODLAHY A DLAŽBY 
12.1. Podlahy  
12.2. Konštrukčná skladba podláh
12.3. Drevené podlahy
12.4. Laminátové podlahy 
12.5. Podlahy z dlaždíc 
12.6. Vykurované podlahy 
12.7. Celistvé mazaninové podlahy 
12.8. Povlakové podlahoviny 
12.9. Liate podlahy 
12.10. Kobercové podlahoviny 
12.11. DLAŽBY
12.12. Dlažby celistvé 
12.13. Špeciálne podlahy 
13. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
13.1. Omietky  
13.2. Vnútorné omietky 
13.3. Vonkajšie omietky
13.4. Obklady
13.5. Podhľady 
14. PLOCHÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE 
14.1. Konštrukčné a materiálové vrstvy 
14.2. Niektoré chyby realizovaných strešných plášťov  
15. KROVY  
15.1. Krovy drevené 
15.2. Konštrukčné riešenia drevených krovov 
15.3. Niektoré chyby realizovaných krovov 
16. DVOJITÁ TRANSPARENTNÁ FASÁDA  
16.1. Architektúra, budova, inteligentná budova a dvojitá transparentná fasáda 
16.2. Technológia montáže dvojitej transparentnej fasády 
16.3. Realizované budovy s aplikáciou dvojitej transparentnej fasády
16.4. Konštrukčná tvorba detailov
17. PRÍČINY PORÚCH BUDOV 
17.1. Patológia budov  
17.2. Okruhy vybraných častí problematiky patológie 
17.3. Poruchy stavebných konštrukcií  
17.4. Príklady porušených materiálov a konštrukcií 
18. DILATAČNÉ ŠKÁRY  
18.1. Dilatačné škáry v základových konštrukciách 
18.2. Dilatačné škáry v nosných konštrukciách 
18.3. Dilatácie v nenosných – vložených konštrukciách objektu
18.4. Dilatačné škáry z dôvodu rozdielneho sadania 
18.5. Dilatovanie doplňujúcich konštrukcií 
18.6. Konštrukčné riešenia dilatácií
19. LITERATÚRA
20. ODPORÚČANÁ LITERATÚRA
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM