Integrované dopravné systémy [Bibiána Poliaková, Marián Gogola] | edis.uniza.sk

Integrované dopravné systémy
Bibiána Poliaková, Marián Gogola

Integrované dopravné systémy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1629-821.00632.65

Kód výrobku: 401740

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2020

Anotácia

Keď v roku 1965 mesto Hamburg spolu so spolkovými krajinami zakladali Hamburský dopravný zväz ešte netušili, aký rozruch spôsobia. Súčasný stav udržateľnej mobility ukazuje, že najmä v podmienkach Slovenskej republiky verejná osobná doprava hľadá prístupy, ktorými by dokázala zvrátiť negatívny stav, a to úbytok cestujúcich v SR. Z tohto dôvodu sa ako najlepšie riešenie ukazuje zriaďovanie integrovaných dopravných systémov, ktoré ako ukazujú skúsenosti zo zahraničia, môžu
preukázateľne pomôcť s prilákaním cestujúcich z individuálnej dopravy do verejnej osobnej dopravy (VOD). Ak podľa posledných štatitistítík1 je najvyšší podiel prepravených cestujúcich individuálnou automobilovou dopravou, je nutné, aby sa skutočne podpora verejnej osobnej dopravy realizovala systematicky, a to najmä osvedčením prístupom, ktorý funguje aj v zahraničí. Skúsenosti zo zahraničia sme rozdelili do jednotlivých kapitol podľa názvu krajiny, keďže si myslíme, že každá krajina, kde IDS funguje, si zasluhuje samostatnú kapitolu. Navyše sme sa snažili priniesť poznatky, ktoré o IDS chýbali, aby si študenti mohli skutočne osvojiť viaceré poznatky z tejto problematiky. Okrem toho prinášame aj praktické návody na výpočty rôznych druhov CL, ktoré kopírujú súčasnú prax v SR. V publikácii je celý rad obrázkov, ktoré autori zozbierali k tejto problematike, či už osobne alebo sprostredkovane.
Zaujímavosťou učebnice sú QR kódy pri obrázkoch, ktoré umožnia čitateľom s mobilnou aplikáciou, ktorá umožňuje načítanie QR kódov, okamžité prezretie danej informácie interaktívnym spôsobom. Aj keď už na Slovensku boli publikované viaceré štúdie, ktoré sa týkali problematiky IDS, nebola ešte doposiaľ publikovaná ucelená vysokoškolská učebnica, ktorá by sa tejto problematike venovala.

Z obsahu

Zoznam skratiek 
Úvod 
1 Charakteristika IDS 
2 Skúsenosti zo zahraničia 
2.1 Nemecko 
2.2 Rakúsko 
2.3 Česká republika 
2.4 Švajčiarsko 
2.5 Holandsko 
2.6 Ďalšie skúsenosti s integráciou 
3 Slovenská republika 
4 Tarifné systémy  
4.1 Výkonová tarifa 
4.2 Pásmová tarifa 
4.3 Zónová tarifa  
4.4 Časová tarifa 
4.5 Zastávková tarifa
4.6 Zónovo-relačná tarifa  
5 Zjednotenie tarifných a prepravných podmienok 
6 Zhodnotenie IDS z hľadiska tarify 
7 Marketing a IDS 
8 Prevádzka systému IDS 
8.1 Integrovaný taktový cestovný poriadok (ITCP) 
9 Integrácia s individuálnymi formami dopravy 
10 Možnosti výpočtu cien cestovných lístkov a delenie tržieb 
10.1 Druhy CL v IDS BK 
10.2 Všeobecný postup deľby tržieb 
Záver 
Použitá literatúra 
Zoznam príloh Aeromechanics 1

Aeromechanics 1

Martin Bugaj
14,50SKLADOM

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová
14,00SKLADOM

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Turbínový motor I. Teória a konštrukcia

Jozef Čerňan, Marian Hocko
27,00SKLADOM

Finančný reporting a analýza

Finančný reporting a analýza

Viera Bartošová, Martina Paliderová, Jaroslav Jaroš, Erika Kovalov...
13,80SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM