Manažérska informatika III [Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek] | edis.uniza.sk

Manažérska informatika III
Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek

Manažérska informatika III

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1597-015.60469.97

Kód výrobku: 401698

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Táto učebnica je určená záujemcom o problematiku biznis procesov (spisovej služby), ako aj predmetnú oblasť nazvanú Business Process Intelligence, ktorá s biznis procesmi úzko súvisí. Je všeobecne známe, že funkcionalita žiadneho biznis procesu nemôže byť korektná ani efektívna bez náležitej informačnej podpory, ktorá taktiež tvorí spojovací prvok medzi biznis procesmi samotnými
a vednou disciplínou nazvanou ako Business Process Intelligence, pričom Spisová služba a archivovanie predstavuje popisovaný nosný proces (kapitola 1). Biznis proces manažment prebieha na troch úrovniach: (a) strategickej, (b) taktickej a (c) operatívnej a s nimi korešponduje aj zodpovedajúci typ informačnej podpory v podobe adekvátneho typu informačného systému. Na strategickej úrovni riadenia ide Executive Information Systems (systémy EIS), na taktickej úrovni
hovoríme o manažérskych informačných systémoch (MIS) a informačnú podporu biznis procesov na operatívnej úrovni zabezpečujú transakčné informačné systémy (TPS) – pozri kapitolu 2. V súvislosti so štruktúrou a funkcionalitou biznis procesov vystupuje do popredia vedná disciplína označovaná ako Business Process Intelligence (kapitola 3), pričom táto sa opiera o dve podporné disciplíny – Business Intelligence (kapitola 3) a Datamining (kapitola 4), pričom rozhodujúcu úlohu zohráva systém označovaný ako analytické spracovanie údajov v režime on line (On Line Analytical Processing) – kapitola 5. Záverom je potrebné povedať, že pri informačnej podpore funkcionality biznis procesov dôležitú úlohu zohrávajú aj účelovo orientované informačné systémy (kapitola 6).

Z obsahu

Predhovor 
Obsah 
Úvod 
Kapitola 1    Informačná podpora riadenia spisovej služby  a archivovania 
1.1  Spisová služba 
1.2  Systémy informačnej podpory riadenia a správy dokumentov  
s aktívnou a pasívnou životnosťou 
1.3  Organizačná štruktúra firmy verzus dokumentografické
a faktografické spracovanie dokumentov a listín 
1.4  Systém informačnej podpory riadenia a správy počítačom čitateľných
(elektronických) dokumentov 
1.5 Systémy informačnej podpory riadenia a správy archívnych dokumentov 
1.6 Administratívno-archívny informačný  systém 
1.7 Záložné a archívne médiá ako integrálna súčasť systémov 
informačnej podpory riadenia spisovej služby a archivovania 
1.8 Výzvy a úlohy súvisiace s riešením a realizáciou moderných IS na podporu spisovej služby 
1.9 Zhrnutie 
1.10 Literatúra ku kapitole 1 
Kapitola 2   Informačná podpora biznis procesov na rôznych úrovniach 
riadenia 
2.1  Strategická úroveň riadenia - systémy EIS 
2.2   Taktická úroveň riadenia 
2.3. Operatívna úroveň riadenia 
2.4 Požiadavky na kvalitný systém TPS 
2.5 Komponenty TPS systémov 
2.6 Úloha informačných technológií vo funkcionalite systémov TPS 
2.7 Príklady systémov TPS používaných ako nástroje informačnej podpory biznis procesov prebiehajúcich  na operatívnej úrovni riadenia 
2.8 Riadenie a správa vzťahov so zákazníkom – informačná podpora 
2.9 Účelovo orientované systémy – pohľad do budúcnosti 
2.10 Zhrnutie 
2.11 Literatúra ku kapitole 2 
3.1 Business Process Intelligence 
3.2 Business Intelligence 
3.3 Business Process Intelligence, Business Intellingence – pohľad 
do budúcnosti 
3.4 Zhrnutie 
3.5 Literatúra ku kapitole 3 
Kapitola 4 Kombinačná analýza údajov 
4.2 Pojmy a princípy 
4.3 Prístupy, metódy, techniky 
4.4 Dátové objekty, štatistický opis a vizualizácia dát 
4.4 Pohľad do budúcnosti kombinačnej analýzy údajov 
4.5 Zhrnutie 
4.6 Literatúra ku kapitole 4 
Kapitola 5 Kombinačná analýza údajov verzus systém OLAP 
5.1 Pojmy a princípy 
5.2 Technické aspekty 
5.3 DATA MINING a OLAP verzus matematická štatistika 
5.4 DATA MINING a OLAP verzus WEB aplikácie na internete 
5.5.  Systém OLAP  - pohľad do budúcnosti 
5.6 Zhrnutie 
5.7 Literatúra ku kapitole 5
Kapitola 6      Účelovo orientované informačné systémy 
6.1 Prieskum trhu – vymedzenie pojmu 
6.2  Prieskum trhu - informačná podpora 
6.3 Systémy na podporu rozhodovania 
6.5 Zhrnutie 
6.6 Literatúra ku kapitole 6 
Prílohy 


Manažérska informatika II

Manažérska informatika II

Jozef Stašák, Jaroslav Mazůrek
17,70SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM