Environmentálne problémy sídelných útvarov [Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová] | edis.uniza.sk

Environmentálne problémy sídelných útvarov
Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová

Environmentálne problémy sídelných útvarov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1590-18.00241.01

Kód výrobku: 401682

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

V tejto publikácii študenti, a veríme že aj odborní pracovníci z praxe, nájdu informácie, ktoré budú môcť ďalej využívať v územno-plánovacom procese, investičnej príprave, pri odbornom riešení problematiky SEA/EIA, poprípade pri rozhodovaní o monitoringu životného prostredia. Teda pri riešení a vyhodnocovaní javov, príčin a následkov, ktoré priamo súvisia s dopravou a jej riešením predovšetkým v mestskom prostredí a jej pôsobením na životné prostredie.

Z obsahu

Obsah 
PREDHOVOR 
ZOZNAM SYMBOLOV A SKRATIEK
1 SÍDELNÉ ÚTVARY A ICH SAMOSPRÁVA 
1.1 ZÁKLADNÉ POJMY 
1.2 PROCES FORMOVANIA SÍDELNEJ INFRAŠTRUKTÚRY SLOVENSKA 
1.3 SÍDELNÉ ÚTVARY 
1.4 NÁSTROJE NA PRETVÁRANIE SÍDIEL 
1.5 CHARAKTERISTIKA, POSTAVENIE A PÔSOBNOSŤ SAMOSPRÁVY
LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 1 
2 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SÍDIEL 
2.1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 
2.2 DOPADY ZMENY KLÍMY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
2.3 ZELEŇ V SÍDLACH 
2.4 MANAŽMENT SÍDELNEJ ZELENE 
LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 2 
3 HLUK OD CESTNEJ DOPRAVY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 
3.1 ZÁKLADNÉ KODIFIKOVANÉ USTANOVENIA KU HLUKU OD DOPRAVY 
3.2 PREDIKCIA HLUKU OD CESTNEJ DOPRAVY 
3.3 PROTIHLUKOVÉ OPATRENIA 
3.4 NÍZKOHLUČNÉ KRYTY ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 
LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 3 
4 ZNEČISTENIE OVZDUŠIA V SÍDELNÝCH ÚTVAROCH 
4.1 ZÁKLADNÉ POJMY 
4.2 ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA 
4.3 SMOG AKO PROBLÉM ĽUDSKÝCH SÍDIEL 
4.4 VPLYV STABILITNÝCH PODMIENOK NA ŠÍRENIE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 
4.5 ATMOSFÉRICKÁ DEPOZÍCIA ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK
4.6 ZDROJE ZNEČISTENIA OVZDUŠIA 
4.7 LÁTKY ZNEČISŤUJÚCE OVZDUŠIE A ICH NEGATÍVNY VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE SÍDELNÝCH ÚTVAROV 
4.8 METÓDY MERANIA LÁTOK ZNEČISŤUJÚCICH OVZDUŠIE 
4.9 MONITORING EMISIÍ A IMISIÍ
4.10 KVALITA OVZDUŠIA VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ SÍDELNÝCH ÚTVAROV 
LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 4 
5 POSUDZOVANIE VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
5.1 ZÁKLADNÉ POJMY V OBLASTI POSUDZOVANIA VPLYVOV 
5.2 PROCES POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
5.3 DRUHY POSUDZOVANIA
5.4 ÚLOHA POSUDZOVANIA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV 
5.5 VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
5.6 POSUDZOVANIE VPLYVOV NAVRHOVANÝCH DOPRAVNÝCH STAVIEB 
5.7 MULTIKRITERIÁLNE HODNOTENIE POSUDZOVANÝCH VARIANTOV 
5.8 HODNOTENIE ZDRAVOTNÝCH RIZÍK 
5.9 POSUDZOVANIE ZÁMEROV Z HĽADISKA NATURA 2000 
5.10 POSUDZOVANIE ZÁMEROV Z HĽADISKA KLIMATICKÝCH ZMIEN 
5.11 POPROJEKTOVÁ ANALÝZA 
5.12 ZÁVER 
LITERATÚRA POUŽITÁ V KAPITOLE 5 
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM

Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM