Úvod do technickej plasticity [Ján Moravec, Peter Kopas, Lenka Jakubovičová] | edis.uniza.sk

Úvod do technickej plasticity
Ján Moravec, Peter Kopas, Lenka Jakubovičová

Úvod do technickej plasticity

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1553-614.90448.88

Kód výrobku: 401646

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2019

Anotácia

Plasticita materiálu je jeho schopnosť trvalo vydržať deformácie vyvolané účinkom vonkajších síl. Vysokoškolská učebnica pojednáva o plasticite ako nevyhnutenej oblasti potrebnej na úspešné zvládnutie teórie tvárnenia. Publikácia poslúži študentom strojníckych fakúlt a aj odborníkom z praxe zaoberajúcim sa touto problematikou.

Z obsahu

Predhovor    
Zoznam skratiek a symbolov    
Úvod   
Prehľad významných prác v oblasti teórie tvárnenia kovov  
0. Základné poznatky o problematike a matematický aparát   
0.1 Sily vzájomného pôsobenia   
0.2 Napätosť v bode kontinua   
0.3 Deformácia v bode kontinua   
Literatúra ku kapitole 0   
1. kapitola Štruktúra materiálov  
1.1 Atómová a molekulová stavba 
1.2 Kryštalické materiály 
1.3 Dislokačná teória   
1.4 Burgersova slučka a Burgersov vektor  
1.5 Hustota dislokácií  
1.6 Pohyb dislokácií  
1.7 Pretínanie dislokácií  
1.8 Vznik dislokácií  
1.9 Vplyv napätosti na plastickú deformáciu   
Literatúra ku kapitole 1   
2. kapitola Plasticita a jej podstata     
2.1 Plasticita     
2.2 Tvárniteľnosť     
2.3 Deformácia polykryštalického materiálu     
2.4 Mechanizmy plastickej deformácie     
2.5 Ťahová skúška     
2.6 Plastická nestabilita     
2.7 Podmienky plasticity     
2.8 Lodeho parameter     
2.9 Základy tenzorového počtu   
Literatúra ku kapitole 2   
3. kapitola Tečenie materiálu  
3.1 Plastická deformácia a jej dve stránky   
3.2 Výpočet vzhľadom na tečenie  
3.3. Tečenie pri viacosovej napätosti   
3.4. Tečenie prúta  pri ohybe   
3.5. Tečenie skrúteného prúta kruhového púrierezu  
3.6. Tečenie tenkostennej rúrky zaťaženej vnútorným tlakom osovou silou
a krútiacim momentom   
3.7. Tečenie hrubostennej rúrky zaťaženej vnútorným aj vonkajším  tlakom
a osovou silou   
3.8.  Tečenie materiálu pri vysokej teplote  
3.9. Deformácia a porušenie pri tečení.  
3.9.1 Mechanizmy deformácie  
3.10. Životnosť pri tečení  
3.11. Relaxácia materiálov 
Literatúra ku kapitole 3  
4. Superplasticita   
4.1  Všeobecné poznatky   
4.2 Superplastické materiály  
4.3 Termomechanické podmienky   
4.4 Metalurgické činitele   
4.5 Základné mechanizmy superplasticity   
4.6 Možnosti využitia superplasticity   
4.7 Superplastické tvárnenie plechu a jeho priemyselné využitie  
Literatúra ku kapitole 4  
5. Príklady    
Literatúra ku kapitole 5   


Konštruovanie III

Konštruovanie III

Ľuboš Kučera, František Brumenčík, Tomáš Gajdošík, Michal Luk...
12,00SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Matematika Zbierka úloh pre 1. ročník Fakulty PEDAS

Patrik Böhm a kolektív
3,60SKLADOM