Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data [Gabriel Koman, Milan Kubina] | edis.uniza.sk

Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data
Gabriel Koman, Milan Kubina

Rozhodovanie v podniku s podporou Big Data

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1517-812.90388.63

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

Vzhľadom na rýchly rozvoj informatizácie podnikov a celej spoločnosti sa stávajú informácie zo zdrojových údajov, popri skúsenostiach a schopnostiach manažéra, základným vstupom do rozhodovacieho procesu. Práve rýchlo dostupné, dôveryhodné, pravdivé a relevantné informácie výrazne ovplyvňujú správnosť rozhodnutia manažérov podnikov. V súčasnom globálnom trhovom prostredí sú generované veľké množstvá rôznorodých údajov, ktoré môžu obsahovať potenciálne významnú informačnú hodnotu. Tradičné podnikové informačné systémy nie sú schopné, z časového a finančného hľadiska, distribuovať manažérom v procese rozhodovania požadované informácie z týchto údajoch. Práve z toho dôvodu vznikli nové technológie, zamerané na rýchle a efektívne spracovanie veľkého množstva rôznorodých údajov, t. j. Big Data. Tieto dôvody, spolu s nezastaviteľným rozvojom v oblasti informačných a komunikačných technológií a snaha získať nové a prehĺbiť si súčasné poznatky, nás viedli k napísaniu tejto publikácie, ktorá by mala napomôcť podniku pochopiť význam údajov a možností ich využitia pre podporu rozhodovania.

Z obsahu

Ú V O D


1  STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ROZHODOVANIA V PODNIKU S PODPOROU BIG DATA


1.1 Vymedzenie problematiky na úrovni teórie


1.2 Informačná podpora manažmentu


1.3 Informačné systémy podniku


1.4. Východiská riešenia Big Data


2  VÝSKUM PROBLEMATIKY ROZHODOVANIA V PODNIKU

    S PODPOROU BIG DATA


2.1 Formulácia hypotéz


2.2 Analýza riešení Big Data


2.3 Analýza prípadov zavedenia riešenia Big Data v podniku


2.4 Záver realizovaného výskumu


3  BIG DATA PRE PODPORU ROZHODOVANIA V PODNIKU


3.1 Určenie zdrojov neštruktúrovaných údajov vhodných pre podporu rozhodovania

 


3.2 Základné prvky riešenia Big Data pre podporu rozhodovania


3.3 Model rozhodovania s podporou Big Data


3.4 Implementácia navrhovaného modelu v podniku


3.5 Identifikácia možných problémov a definovanie odporúčaní


Z Á V E R


LITERATÚRA


ZOZNAM OBRÁZKOV


ZOZNAM TABULIEK


ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK


 

 

 IT PROJEKTY A ICH MANAŽMENT

IT PROJEKTY A ICH MANAŽMENT

Emil Kršák, Peter Závodný
12,16SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Guľôčkové pero

Guľôčkové pero

0,60SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM