Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy [Patrik Bohm] | edis.uniza.sk

Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy
Patrik Bohm

Zbierka príkladov a úloh z matematiky pre prijímacie skúšky na vysoké školy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1400-33.60108.45

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Táto učebná pomôcka je primárne určená uchádzačom o štúdium na fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ale dobre poslúži aj uchádzačom o štúdium na iných technických či ekonomických fakultách.
zbierka má pomôcť doplniť vedomosti a precvičiť zručnosti, o ktoré sa opiera vysokoškolské učivo matematiky, operačnej analýzy, lineárneho programovania, teórie grafov či matematickej štatistiky.
Zbierka nenahrádza podrobné učebnice a zbierky úloh stredoškolskej matematiky. Jej účelom je zrnúť základné poznatky potrebné pre prijímacie skúšky a zároveň umožniť študentom preopakovať si poznatky z matematiky.

Z obsahu

OBSAH

Predhovor. 3

Obsah. 5

1      Úprava algebraických výrazov. 7

1.1      Základné vzťahy pre úpravu algebraických výrazov. 7

1.2      Operácie s algebraickými zlomkami 8

1.3      Úlohy. 15

1.4      Výsledky. 19

2      Lineárna funkcia, rovnice a nerovnice. 21

2.1      Lineárna funkcia. 21

2.2      Lineárne rovnice a nerovnice. 21

2.3      Rovnice a nerovnice s absolútnou hodnotou. 33

2.4      Úlohy. 38

2.5      Výsledky. 43

3      Kvadratické funkcie rovnice a nerovnice. 45

3.1      Kvadratická funkcia. 45

3.2      Kvadratické rovnice. 46

3.3      Kvadratické nerovnice. 53

3.4      Iracionálne rovnice a nerovnice. 56

3.5      Úlohy. 60

3.6      Výsledky. 64

4      Exponenciálne a logaritmické rovnice a nerovnice. 67

4.1      Exponenciálna funkcia. 67

4.2      Exponenciálne rovnice. 67

4.3      Exponenciálne nerovnice. 72

4.4      Logaritmická funkcia. 73

4.5      Logaritmické rovnice. 74

4.6      Logaritmické nerovnice. 76

4.7      Úlohy. 78

4.8      Výsledky. 83

5      Goniometrické funkcie, rovnice a nerovnice. 86

5.1      Goniometrické funkcie. 86

5.2      Goniometrické rovnice. 95

5.3      Goniometrické nerovnice. 101

5.4      Úlohy. 106

5.5      Výsledky. 111

6      Postupnosti 114

6.1      Základné vlastnosti postupností 114

6.2      Aritmetická postupnosť. 116

6.3      Geometrická postupnosť. 118

6.4      Geometrický rad. 120

6.5      Úlohy. 121

6.6      Výsledky. 124

7      Kombinatorika. 126

7.1      Základné pravidlá. 126

7.2      Variácie. 131

7.3      Permutácie. 132

7.4      Kombinácie. 133

7.5      Úlohy. 135

7.6      Výsledky. 138

8      Analytická geometria v rovine. 139

8.1      Úvod do analytickej geometrie. 139

8.2      Úlohy. 149

8.3      Výsledky. 151

9      Planimetria. 153

9.1      Úvod do planimetrie. 153

9.2      Úlohy. 160

9.3      Výsledky. 162

Literatúra. 164CD - Informatika 2

CD - Informatika 2

RNDr. Daniela Šusteková, PhD.
2,90SKLADOM

Manažment bezpečnosti práce

Manažment bezpečnosti práce

Viera Šukalová
7,80SKLADOM

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

Marián Pecko, Jiří Tengler
7,80SKLADOM

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan
8,67SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM